Κυριακή, 27 Μαΐου 2018

Η πορεία των θαυμάτων...!!!!

Γιατί είναι τόσο δύσκολη απάντηση;
Όταν ρωτάτε, περιμένετε να απαντηθεί με κάτι που ήδη γνωρίζετε. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι δεν ξέρετε τι είναι Ζαϊνισμός , και σας λένε, «Είναι μια θρησκεία.» Η λέξη θρησκεία είναι μια κατηγορία που έχετε ήδη δημιουργήσει στο μυαλό σας. Κάπου στο μυαλό σας υπάρχει ένας φάκελος αρχείων με την ένδειξη «θρησκεία», στο εσωτερικό του οποίου είναι όλα τα χαρακτηριστικά που τη συνδέουν με τη θρησκεία.

Στην ερώτηση τι είναι θαύματα, πώς μπορούμε να απαντήσουμε;

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί μια κατηγορία για να τοποθετηθεί, γιατί απλά οι κατηγορίες έχουν γνωστά θέματα, και τα «θαύματα» δεν συμβαδίζουν με τον κόσμο μας. Μπορεί να χρησιμοποιείται συχνά για να δώσει λογοτεχνική έμφαση εξωπραγματικού σε μια φράση, αλλά στην πορεία διαλύονται τα όρια της έννοιάς της.

Πολλοί προσπαθώντας να το ερμηνεύσουν βλέπουν το θαύμα σαν μια συλλογική πνευματική ενέργεια ευεξίας,που διοχετεύεται στον άνθρωπο. Είναι γοητευμένοι από τη δυνατότητα της σοφίας από ένα υψηλότερο επίπεδο. 

Ωστόσο, στην πορεία σχεδόν αγνοείται ή υποβιβάζεται στη λίστα του εξωπραγματικού. Ακαδημαϊκοί, ψυχολόγοι, φιλόσοφοι και θεολόγοι που ασχολήθηκαν με το θέμα την απέδωσαν σε πνευματική δύναμη, και προσπάθησαν να τη διοχετεύσουν σε μια πνευματική διδασκαλία.

Αντί να μας φωτίζει, όμως μπορεί εύκολα να μας παραπλανήσει.

Μας φέρνει σχεδόν αυτόματα στο νου τη Νέα Εποχή Πραγμάτων διδασκαλίας που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με πολλά βασικά θέματα.

Μια απλή προσέγγιση στα θαύματα, δεν είναι σαν οποιοδήποτε άλλο σύγχρονο εκπαιδευτικό μάθημα. Είναι μια υπερβολή της φαντασίας.

Πόσα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι βασισμένα σε πνευματικές διδασκαλίες; Τα μαθήματα είναι βιβλία που ανοίγουν το μυαλό στην ύπαρξη, όπως επίσης και η γραφή αποτελεί ένα έργο τέχνης.

Η σύγχρονη ιστορία της διδασκαλίας αποδεικνύεται ότι επικρίνει την πορεία της συμβατικής εκπαίδευσης. Το μυαλό έχει χιλιάδες εκατομμύρια ξένα ονόματα και έννοιες μέσα του, και χιλιάδες άλλες υποκατηγορίες, που μας χωρίζουν από την πραγματικότητα που αντιλαμβανόμαστε, αλλά δεν την αποκαλύπτει.

Χρειάζεται να επανεκπαιδεύσουμε το μυαλό σε ένα βαθύτερο επίπεδο, να αφυπνιστεί η αντίληψή μας και να γίνει ένα με την ενότητα όλων των πραγμάτων. Πρέπει να πάρουμε ένα νέο φακό για να δούμε τον κόσμο. Μετατρέποντας την αντίληψή μας, μετατρέπεται επίσης και η βασική βιωματική μας κατάσταση.

Πόσα εκπαιδευτικά προγράμματα στοχεύουν στο να μας απελευθερώσουν από το σκοτάδι και τα δεσμά της ανθρώπινης κατάστασης;

Συναντάμε τον όρο θαύμα στην πνευματική διδασκαλία, που βρίσκεται στον Λόγο Του Ιησού Χριστού.

Ο Χριστός μιλάει για δύο αντίθετους κόσμους και ένα τρόπο ύπαρξης. Ο ένας είναι ο τρόπος της συμβατικής ζωής. Σε αυτόν επικεντρώνονται όσοι έχουν επιθυμίες και αγαπούν τον υλισμό, και άλλος είναι ο τρόπος ζωής Του Λόγου του Χριστού. Μέσα από κείμενα στις γραφές υπάρχει σχεδιασμένος ένας Θεός τιμωρός της αμαρτίας.

Η Αλήθεια βέβαια ξεφεύγει από τα γνωστά πλαίσια γιατί δεν υπάρχει πιο πλούσιος γενναιόδωρος πατέρας που φροντίζει και αγαπάει τα παιδιά Του.

Ο κεντρικός ρόλος μας στο δρόμο του Θεού είναι η έννοια της συγχώρεσης. Ακριβώς όπως ο Θεός συγχωρεί ελεύθερα τις αμαρτίες μας, έτσι πρέπει να συγχωρούμε ελεύθερα τις αμαρτίες των άλλων.

Αυτό γίνεται η βάση για ένα νέο τρόπο ύπαρξης, γιατί μέσα στην ανυπαρξία του μάτριξ είναι η μόνη χαρά που μπορείς να πάρεις. Το νόημα της διδασκαλίας του Χριστού είναι η απόρριψη του κόσμου μας όπως τον ξέρουμε, και η αποδοχή της Ουράνιας Πατρίδας μας.

Ωστόσο οι θρησκευτικοί ηγέτες και καθηγητές θεολόγοι, βασιζόμενοι σε πολλές παρακάμψεις από «μεσίτες» κάνουν μια άμεση έκκληση στους ανθρώπους, να γυρίσουν στο δρόμο της αλήθειας αλλά μέσω του κοσμικού Υλισμού που στην ουσία απορροφά την πνευματικότητα του εσωτερικού μας κόσμου. Αυτό γίνεται με τη χρήση εξοικειωμένης λεκτικής μορφής γλώσσας σε όλους μας με κοινωνική, και «θρησκευτική» υπόσταση.

Η ολοκλήρωση αυτής της μορφής διδασκαλίας δίνει ένα ριζικά νέο περιεχόμενο, που δημιουργεί μια στρεβλή μετατροπή της αντίληψης, και του τρόπου που αισθανόμαστε.

Στην ουσία οι οικουμενικές πλέον «ανθρώπινες υποθέσεις» και όχι οι Θεϊκές, μετατρέπουν το μυαλό και τη συνείδησή μας. Μέσα από αυτή επιδιώκουν να πραγματοποιήσουν μέσα μας, μια συνολική εσωτερική ανατροπή, πέρα ​​από κάθε υποψία. Αυτή η εσωτερική αντιστροφή, έρχεται σε αντίθεση με τον κώδικα συμπεριφοράς, και τον τρόπο ζωής της διδασκαλίας του Χριστού.

Μόλις συνειδητοποιήσουμε και βιώσουμε αυτόν τον παραλογισμό της αντιστροφής, μας στέλνουν σε δασκάλους και θεραπευτές, επεκτείνοντας περισσότερο τη σύγχιση.

* Ματθ. 5,11 μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ᾿ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ. (Μακάριοι είσθε, όταν σας εμπαίξουν οι άνθρωποι, και σας διώξουν και, ψευδόμενοι πουν κάθε είδους κακολογία και κατηγορία ενάντιον σας, επειδή πιστεύετε σε μένα).*

Όλοι μας κληρονομούμε από τον πολιτισμό μας κατηγορίες συνηθειών, που αρχίζουν σαν χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες αποθηκεύουμε σε φακέλους αρχείων, και μας επιτρέπουν να χαρακτηρίσουμε και να κατανοήσουμε αυτά που βλέπουμε στο καινούριο μας περιβάλλον. Παρ’όλο που οι έντεχνες παγίδες δεν μας αντιπροσωπεύουν, τις δεχόμαστε.

Ένα από τα πιο εμφανή χαρακτηριστικά του θαύματος είναι η ψυχολογική φύση του. Είναι γεμάτη με ψυχολογικούς όρους, όπως : προβολή, διάσταση, κόσμο των ψευδαισθήσεων, τα όνειρα,άρνηση, άμυνα, παραφροσύνη, εγώ, φαντασία, ενοχή, και αντίληψη.

Αυτές οι έννοιες δεν είναι διάσπαρτοι όροι, αλλά αποτελούν μέρος ενός τεράστιου, αλληλένδετου συστήματος ψυχολογίας.

Οι καθημερινές μας ενορατικές νοητικές διεργασίες όπως οι σκέψεις, οι πεποιθήσεις, τα συναισθήματα και η αντίληψη, ρίχνουν φως στην κρυφή ασυνείδητη δυναμική, και καταλήγουν στη θεμελιώδη δομή του μυαλού μας στο Θεό, που γεφυρώνει την απόσταση του γήινου νου, με το Θεϊκό Νου στον ουρανό.

Η βασική ασθένειά μας, έχει τις ρίζες της στην αρχέγονη αποσύνδεσή μας από τον Θεό. Βιώνουμε ένα ψυχωτικό διάλειμμα, σε μια συναινετική πραγματικότητα, αλλά και υπερβατική πραγματικότητα. Έχουμε πέσει σε μια παραληρηματική κατάσταση παραισθήσεων ενός σκληρού κόσμου, που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει.

Υπάρχει θεραπεία; Ο στόχος της πορείας μας εδώ στη γη είναι να μας επαναφέρει στη λογική την Αλήθεια και τη Θέωση.

Σήμερα υπάρχουν εκατοντάδες θεραπευτικά προγράμματα για την επούλωση πληγών, όπως και εκατοντάδες νοητικές ασκήσεις για την επούλωση ενός σημαδεμένου μυαλού από τις ταλαιπωρίες και ενοχές του παρελθόντος.

Η φύση της ψυχολογίας δεν μας εκπλήσσει, και είναι παγκόσμια αποδεκτή. Παρ’όλα αυτά οι σύγχρονοι ψυχολόγοι δεν αποδέχονται πλέον την εσωτερική φωνή. Η εσωτερική φωνή δεν εκφράζει πλέον την σύγχρονη ψυχολογία και δέχεται έντονη κριτική, λέγοντας ότι δεν αποτελεί μελέτη του νου και της ψυχής (η έννοια της λέξης «ψυχολογία»), αλλά τη μελέτη της απατηλής φύσης του εγώ.

Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι συνέλαβαν το πραγματικό νόημα της έννοιας και θεραπείας της ψυχής , αλλά ο μαρασμός της παιδείας και οι συνήθεις σύγχρονες μέθοδοι άστοχων θεωριών που σχεδιάστηκαν, και στήριξαν το σύστημα της ψυχολογίας, ισχυρίζεται ότι το σύνολο της ψυχικής ασθένειας βασίζεται στο εγώ.

Με άλλα λόγια, κάθε φορά οι λίστες πληροφορίας και μάθησης ανασχηματίζονται. Πετάνε τα παλιά έπιπλα και, μας αποσυνδέουν. Το αποτέλεσμα, είναι το μικρό κελί της νοητής φυλακής μας, να μην μπορεί να συνδεθεί με άλλα εγκεφαλικά κύτταρα που απέκλεισε.

Ακόμη κι έτσι όμως το μυαλό μας ξεπερνά τις αποκλεισμένες κατηγορίες, και είναι πρόθυμο να συνεργαστεί χωρίς να υπακούει σε φράχτες και κανόνες. Απλά πρέπει να ξέρει ότι οι οικείες κατηγορίες είναι χρήσιμα εργαλεία για την ανάπτυξη του ανθρώπινου νου, και όταν τις χρησιμοποιεί, γίνεται ακόμη καλύτερος.

Ο Ελληνικός πολιτισμός, στηρίχθηκε στη δεξιοτεχνία και χρήση αυτής της τεχνικής. Η άψογη αριστοτεχνική λογική στην τέχνη, οι εκπληκτικές ψυχολογικές παρατηρήσεις, και τόσα άλλα, έδωσαν το στίγμα της νοημοσύνης και του πολιτισμού .

Φυσικά αυτή η έκφραση του κόσμου μας εκπορεύεται από τον Θεό, με έμφυτη την ικανότητα δημιουργίας. Για να υπερβούμε τα μικρά ψυχικά κουτιά του μυαλού μας και να μπούμε την απεραντοσύνη της Θεικότητας, έχουμε δημιουργήσει την ανθρώπινη κουλτούρα.

Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να χωρέσουμε στα μικροσκοπικά μας διαμερίσματα. Αν γινόταν ευχαρίστως θα χρησιμοποιούσαμε όλες τις πολιτιστικές μας μορφές,για να σχεδιάσουμε μια γωνιά της Ουράνιας Πατρίδας μας.

Και εδώ βρίσκεται η επιτομή του θαύματος. Ο Θεός μας έδωσε την ανάμνηση της γνώσης, για να μπορούμε να την αναζητήσουμε και να φτάσουμε στην Αλήθεια και το Φως.

Μας φίλησε μέσα στο σκοτάδι μας, και μας έδωσε την υπόσχεση ότι θα είναι κοντά μας ως το τέλος του κόσμου. Και αυτό το θαύμα το ζούμε.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου