Σάββατο, 28 Ιουλίου 2018

Οι άνθρωποι δυστυχώς δεν θέλουν να ελευθερωθούν...!!!!

Οι άνθρωποι δεν θέλουν να ελευθερωθούν. Δεν θέλουν να βγουν από τα όρια της μικρής τους πραγματικότητας. Τους αρέσει το κλουβάκι τους και το καναβουράκι τους. Η σταθερότητα είναι θεός για τους ανθρώπους. 

Είναι ο θεός που στέκεται απέναντι από το φως της γνώσης. Το πιστεύετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν στον δρόμο της αναγνώρισης του εαυτού τους και μετά οπισθοχωρούν έντρομοι? Τρομάζουν από την αίσθηση της ελευθερίας και επιστρέφουν στο κλουβάκι τους.

(Από το βιβλίο της Ελένης Ιεροδιακόνου «το ταμπού της φώτισης») 
Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018

Άγιος Παντελεήμων ο Μεγαλομάρτυς και Ιαματικός...!!!!


Τύπος εορτής : Σταθερή.
Εορτάζει στις 27 Ιουλίου εκάστου έτους. 

Πολιούχος : Φλώρινα, Τήλος 

Άγιοι που εορτάζουν : Άγιος Παντελεήμων Ο Μεγαλομάρτυρας Και Ιαματικός (; - 305) 

Γαλακτόμικτον, Μάρτυς, αἷμα σῆς κάρας,
Δι' ἣν ὑδατόμικτον ὁ Χριστὸς χέει.
Φάσγανον ἑβδομάτῃ λάχεν εἰκάδι Παντελεήμων. 

Βιογραφία
Ο Άγιος Παντελεήμων (Παντελέων το πρότερον όνομα) καταγόταν από τη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας και έζησε στα χρόνια του Μαξιμιανού (286 - 305 μ.Χ.). Πατέρας του ήταν ο Ευστόργιος, ο οποίος ήταν εθνικός και μετά τις νουθεσίες του γιου του έγινε χριστιανός. Μητέρα του ήταν η Ευβούλη, η οποία προερχόταν από χριστιανική οικογένεια (βλέπε 30 Μαρτίου). 

Εκπαιδεύτηκε στην ιατρική από τον Ευφρόσυνο και κατηχήθηκε στη χριστιανική πίστη και βαπτίσθηκε από τον πρεσβύτερο Ερμόλαο (βλέπε 26 Ιουλίου) που ήταν ιερέας της Εκκλησίας της Νικομήδειας. 

Κάποια στιγμή όταν οχιά δάγκωσε έναν νεαρό και ουσιαστικά τον θανάτωσε ο Άγιος Παντελεήμονας επικαλούμενος τον Χριστό τον ανάστησε. 

Αφορμή του μαρτυρίου του στάθηκε ένα ακόμα θαύμα του Αγίου. Κάποτε είχε θεραπεύσει έναν τυφλό, ο οποίος και ανέφερε το γεγονός της θεραπείας του στον βασιλιά, λέγοντάς του ότι τον θεράπευσε ο Παντελέων στο όνομα του Χριστού, στον οποίο και ο ίδιος πλέον πίστευε. 

Ο βασιλιάς αφού τον άκουσε, αμέσως διέταξε και τον αποκεφάλισαν. Ο ίδιος ο Παντελέων προσήχθη στον βασιλιά, ο οποίος διέταξε τον βασανισμό του με σκοπό την άρνηση της πίστεώς του. 

Ο Άγιος βασανίσθηκε σκληρά με διάφορους τρόπους, όμως δεν υπέκυψε στις πιέσεις αφού ο Κύριος εμφανίσθηκε μπροστά του με τη μορφή του πνευματικού του Ερμόλαου και του έδωσε θάρρος. Τέλος διατάχθηκε ο αποκεφαλισμός του και τότε ακούστηκε φωνή από τον ουρανό που τον καλούσε όχι ως Παντελέοντα αλλά ως Παντελεήμονα. 

Μόλις όμως ο δήμιος άπλωσε το χέρι του για να κόψει με το σπαθί του το κεφάλι του Αγίου, το σπαθί λύγισε και το σίδερο έλιωσε σαν κερί. Μπροστά σε τέτοιο θαύμα και οι παραβρισκόμενοι στρατιώτες έγιναν χριστιανοί. Τότε ο Άγιος εκουσίως παραδόθηκε στο μαρτύριο. Λέγεται ότι από τη πληγή του δεν έτρεξε αίμα αλλά γάλα και το δέντρο της ελιάς, στο οποίο τον είχαν δέσει καρποφόρησε ξαφνικά. 

Ἀπολυτίκιον (Κατέβασμα)
Ἦχος γ’.
Ἀθλοφόρε Ἅγιε, καὶ ἰαματικὲ Παντελεῆμον, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. 

Κοντάκιον
Ἦχος πλ. α’.
Μιμητὴς ὑπάρχων τοῦ ἐλεήμονος, καὶ ἰαμάτων τὴν χάριν παρ᾽αὐτοῦ κομισάμενος, ἀθλοφόρε καὶ Μάρτυς Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, ταῖς εὐχαῖς σου τὰς ψυχικὰς ἡμῶν νόσους θεράπευσον, ἀπελαύνων τοῦ ἀεί, πολεμίου τὰ σκάνδαλα, ἐκ τῶν βοώντων ἀπαύστως· Σῶσον ἡμᾶς Κύριε. 

Κάθισμα
Ἦχος πλ. δ'. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.
Μαρτυρήσας γενναίως ὑπὲρ Χριστοῦ, καὶ τὴν πίστιν κηρύξας τῷ σῷ πατρί, ἀνείλκυσας πανεύφημε, τοῦ βυθοῦ τῆς ἀγνοίας, καὶ τυράννων μὴ πτήξας, τὸ ἄθεον φρόνημα, τῶν δαιμόνων κατῄσχυνας, τὸ ἀνίσχυρον θράσος· ὅθεν καὶ τὴν χάριν, ἐκ Θεοῦ ἐκομίσω, ἰᾶσθαι νοσήματα, τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, Παντελεῆμον πανεύφημε. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου. 

Ὁ Οἶκος
Τοῦ Ἀναργύρου τὴν μνήμην, τοῦ γενναίου τὴν ἄθλησιν, τοῦ πιστοῦ τὰς ἰατρείας, εὐσεβῶς ὑμνήσωμεν φιλόχριστοι, ἵνα λάβωμεν ἔλεος, μάλιστα οἱ βορβορώσαντες, ὡς κἀγώ, τοὺς ἑαυτῶν ναούς· ψυχῶν γὰρ καὶ σωμάτων ὁμοῦ τὴν θεραπείαν περέχει. Σπουδάσωμεν οὖν, ἀδελφοί, ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν ἔχειν τοῦτον ἀσφαλῶς, τόν ῥυόμενον ἐκ πλάνης τοὺς βοῶντας ἀπαύστως· Σῶσον ἡμᾶς Κύριε. 

Μεγαλυνάριον
Ῥεῖθρα ἰαμάτων ὡς ἐκ πηγῆς, χάριτι θαυμάτων, βρύει χρῄζουσι δωρεάν, ὁ Παντελεήμων, ὁ πάνσοφος ἀκέστωρ· οἱ ῥώσεως διψῶντες δεῦτε ἀρύσασθε σε. 
Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018

Το χθεσινό είναι καλύτερο...!!!!

Ίσως σκέφτεστε ότι δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να ανοίγετε το ψυγείο και να βλέπετε τα περισσεύματα της προηγούμενης μέρας. Και όμως, προτού τα πετάξετε στον κάδο, διαβάστε τι αποκαλύπτουν οι έρευνες για τα οφέλη του φαγητού που περίσσεψε. 

Ρύζι από χθες
Το φρεσκομαγειρεμένο ρύζι και εκείνο που μόλις βγάλαμε από το ψυγείο έχουν κάποιες διαφορές, σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε σε συνέδριο της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας. Αυτό οφείλεται στον τρόπο μαγειρέματος και στις αλλαγές που υφίσταται το ρύζι όταν κρυώνει. 

Οι ερευνητές, πριν προσθέσουν το ρύζι στην κατσαρόλα, έβαλαν στο βραστό νερό έλαιο καρύδας. Στη συνέχεια, μαγείρεψαν το ρύζι και το έβαλαν στο ψυγείο για 12 ώρες. 

Τι συμβαίνει όμως όταν καταναλώνουμε φρέσκο μαγειρεμένο ρύζι και τι όταν αυτό έχει κρυώσει; Στην πρώτη περίπτωση, το άμυλο που περιέχει μετατρέπεται στο οργανισμό μας σε γλυκόζη. Ωστόσο, όταν το ρύζι κρυώνει, ένα μέρος του αμύλου του μετατρέπεται στο λεγόμενο ανθεκτικό άμυλο, το οποίο συμπεριφέρεται περισσότερο όπως οι φυτικές ίνες και αποδίδει λιγότερες θερμίδες. 

«Αυτό σημαίνει ότι το ρύζι που βγάλαμε από το ψυγείο μετά από 12 ώρες στη συντήρηση περιέχει περισσότερο ανθεκτικό άμυλο, που καθιστά τους υδατάνθρακές του λιγότερο απορροφήσιμους και μειώνει το θερμιδικό φορτίο έως και κατά 60%», υποστηρίζει η διατροφολόγος δρ. Sam Christie, που συμμετείχε στην έρευνα, επισημαίνοντας ότι απαιτούνται περισσότερες έρευνες για να τεκμηριωθεί αυτή η παρατήρηση.

Ιδέα: Ετοιμάστε μια σος με χρωματιστές πιπεριές, ντομάτα και μανιτάρια και γαρνίρετε με αυτή το ρύζι που περίσσεψε.

Τα ξαναζεσταμένα ζυμαρικά
Περίσσεψαν μακαρόνια; Κανένα πρόβλημα, ειδικά αν είναι και ξαναζεσταμένα. Σε πείραμα υπό την καθοδήγηση της δρ. Denise Robertson από το Πανεπιστήμιο του Surrey, δόθηκαν στους συμμετέχοντες χθεσινά μακαρόνια, τα οποία οι μισοί έφαγαν κρύα και οι υπόλοιποι ξαναζεσταμένα. 

Η διαπίστωση των ερευνητών ήταν ότι τα κρύα ζυμαρικά αύξησαν λιγότερο τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα συγκριτικά με τα πρόσφατα βρασμένα μακαρόνια. 

Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι τα μακαρόνια που είχαν μαγειρευτεί, είχαν κρυώσει και ξαναζεσταθεί επηρέασαν ακόμα λιγότερο τις τιμές του σακχάρου (παρατηρήθηκε 50% μικρότερη αύξηση στη γλυκόζη του αίματος). 

Από το πείραμα καθίσταται φανερό ότι η πέψη των ζυμαρικών που περίσσεψαν προσομοιάζει σε εκείνη των φυτικών ινών, αυξάνοντας το αίσθημα κορεσμού και συμβάλλοντας σε καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου. 

Ιδέα: Τα χθεσινά μακαρόνια θα αποκτήσουν άλλη γεύση αν τα συνδυάσετε με μια σάλτσα με σκόρδο, βασιλικό, θυμάρι και φρέσκο βούτυρο!

Περίσσεψαν πατάτες;
Μην κοιτάτε με μισό μάτι τις χθεσινές βραστές πατάτες, αφού η κατανάλωσή τους σας δίνει περισσότερο ανθεκτικό άμυλο από ό,τι αν τις καταναλώνατε ζεστές. Έρευνα έδειξε ότι η περιεκτικότητα μιας ζεστής βραστής πατάτας σε ανθεκτικό άμυλο από 7% έφτανε στο 13% όταν ήταν κρύα. 

Όσο για τις φυτικές ίνες, οι διαιτολόγοι εκτιμούν ότι ιδανική επιλογή είναι η ωμή πατάτα, ενώ η αμέσως καλύτερη επιλογή είναι η κρύα βρασμένη πατάτα!

Ιδέα: Φτιάξτε πατατοσαλάτα με κρεμμύδι, ντομάτα, κάππαρη και πιπεριές.

Το τυρί που ξέμεινε
Ανακαλύψατε ένα κομμάτι παρμεζάνα στο ψυγείο χωρίς σημάδια μούχλας ή δυσάρεστη μυρωδιά, αλλά είναι πολύ σκληρό και σκέφτεστε να το πετάξετε. Όχι, μην το κάνετε, μπορείτε να το φάτε. Εάν, μάλιστα, ταλαιπωρείστε από δυσανεξία στη λακτόζη, λάβετε υπόψη σας ότι όσο πιο σκληρό είναι ένα τυρί τόσο λιγότερη λακτόζη περιέχει. 

Μια παρμεζάνα σκληρή σαν πέτρα λόγου χάρη (π.χ. μετά από ζύμωση 8 μηνών) έχει λιγότερη λακτόζη από μια πιο φρέσκια και πιο μαλακή παρμεζάνα (κατά μέσο όρο ένα παλαιωμένο κίτρινο τυρί περιέχει 2% λακτόζη).

Προσοχή! 
* Τα μαγειρεμένα φαγητά, αν δεν καταναλωθούν αμέσως, πρέπει να μπουν στο ψυγείο, αφού κρυώσουν, σε μπολ με καπάκι. Η παραμονή τους στη συντήρηση δεν πρέπει να ξεπερνά τις 3-4 ημέρες. 

* Σε περίπτωση που ξαναζεστάνετε το φαγητό, προκειμένου να είστε σίγουροι για την ασφαλή κατανάλωσή του, περιμένετε μέχρι να αχνίσει και μετά βγάλτε το από τη φωτιά. 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ κ. ΚΩΣΤΑΛΕΝΙΑ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ, MSc, κλινική διαιτολόγο-διατροφολόγο. 
Νίκη Ψάλτη 

Έρχεται το «ματωμένο φεγγάρι»: Η μεγαλύτερη ολική έκλειψη Σελήνης του 21ου αιώνα...!!!!

Ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο θα παρακολουθήσουμε τo βράδυ της Παρασκευής. 

Σύμφωνα με τη NASA, στις 27 Ιουλίου, θα συμβεί η μεγαλύτερη σε διάρκεια, ολική έκλειψη Σελήνης, γνωστή και ως «ματωμένο φεγγάρι». 

Το ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο θα είναι ορατό σχεδόν από όλη την Ευρώπη, την Ασία, την Αυστραλία, την Αφρική και από κάποια μέρη της Νότιας Αμερικής. 

Το φεγγάρι, σύμφωνα με τη ΝΑSA, θα υποστεί την ολική έκλειψη για 1 ώρα και 43 λεπτά και είναι η μεγαλύτερης διάρκειας έκλειψη που θα σημειωθεί μέχρι και το 2100. 
Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018

Ο καθένας στη ζωή παίρνει αυτό που αξίζει...!!!!

Ο καθένας στη ζωή παίρνει αυτό που αξίζει! Όχι αυτό που νομίζει, ούτε αυτό που ισχυρίζεται, ούτε αυτό που λέει ότι αξίζει με το νου και τη λογική του. 

Παίρνει μόνο αυτό που υποσυνείδητα πιστεύει, ακόμα κι αν δηλώνει κάτι άλλο, ο υποσυνείδητος νους καθρεφτίζει οτιδήποτε έχει αποτυπώσει, καλό ή κακό, αληθινό ή ψεύτικο δεν έχει σημασία, εκείνο το δέχεται και το εκπέμπει ως αλήθεια!

Κάθε φορά που λέτε : «Άξιζα κάτι καλύτερο!» θα πρέπει να βουτήξετε μέσα σας βαθιά και να δείτε πού βρίσκεται και ποιο είναι το μέρος εκείνο που αμφισβητεί την αξία σας, δηλαδή ποια πεποίθηση υπάρχει σε εσάς, που σας κάνει να απορρίπτετε τον εαυτό σας.

Γιατί δεν είναι οι άλλοι που σας απορρίπτουν, οι άλλοι καθρεφτίζουν πάντα τα δικά σας κενά, από ένα σημείο και μετά που ενηλικιώνεστε, οι άλλοι είναι μόνο η δικαιολογία!

Ο καθένας στη ζωή παίρνει αυτό που αξίζει!…

Γι’ αυτό σταματήστε να παραπονιέστε και να γκρινιάζετε και αρχίστε να διεκδικείτε, να αγωνίζεστε, όχι για να σας εκτιμήσουν οι άλλοι, αλλά για να μπορέσετε να εκτιμήσετε επιτέλους εσείς οι ίδιοι τον εαυτό σας και να αναγνωρίσετε την αξία σας!
Liana Theodoros Telioni 

Ο Νίκολα Τέσλα και τα σήματα από τους εξωγήινους...!!!!

Χωρίς τον Νίκολα Τέσλα, πολλές από τις ανέσεις της σύγχρονης ζωής δεν θα ήταν δυνατές. Μια αινιγματική και παρεξηγημένη μορφή, που παραμένει ο μύθος και το αρχέτυπο όλων των επιστημόνων του 20ου αιώνα.

Ο Τέσλα δεν ήταν μόνον ένας από τους σημαντικότερους επιστήμονες και εφευρέτες της εποχής του με πάνω από 700 κατοχυρωμένες εφευρέσεις αλλά και ένας πρωτοπόρος, που με την ευαισθησία ενός ποιητή ξεκλείδωσε τα μυστικά της Φύσης και τα χάρισε στην ανθρωπότητα.

Ο Σερβο-Αμερικανός μηχανικός και φυσικός βοήθησε να ανοίξει ο δρόμος για το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC), τους ηλεκτρικούς κινητήρες, τα ραδιόφωνα, τα φώτα φθορισμού, τα λέιζερ και το τηλεχειριστήριο, μεταξύ πολλών άλλων.

Το έργο του περιλαμβάνει 111 διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αναγνωρίζονται στις ΗΠΑ και σε 300 άλλες χώρες. Αυτές οι εφευρέσεις ήταν περισσότερο συναρπαστικές και χρήσιμες, αλλά υπήρχαν και άλλες που ποτέ δεν είχαν δημοσιοποιηθεί στο σύνολό τους. Μία από αυτές είναι και η «ακτίνα θανάτου».

Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε από τους «New York Times» στις 8 Δεκεμβρίου 1915, ο ίδιος λέει: «Είναι απόλυτα εφικτό να μεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια χωρίς καλώδια και να παράγουν καταστρεπτικές συνέπειες από απόσταση. 

Έχω ήδη κατασκευάσει ένα ασύρματο πομπό που το καθιστά δυνατό και περιγράφεται στις τεχνικές δημοσιεύσεις μου, μεταξύ των οποίων αναφέρονται στον αριθμό ευρεσιτεχνίας μου 1119732, ο οποίος καταχωρήθηκε πρόσφατα. 

Με τους πομπούς αυτού του είδους μπορούμε να μεταφέρουμε ηλεκτρική ενέργεια σε οποιοδήποτε ποσό, σε οποιαδήποτε απόσταση, και μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλούς τομείς, είτε στον πόλεμο ή στην ειρήνη.

Με την καθολική υιοθέτηση αυτού του συστήματος, θα έχουμε ιδανικές συνθήκες για τη διατήρηση του νόμου και της τάξης και θα είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή για την επίθεση, αλλά και για την άμυνα.

Ο Tesla δεν σταμάτησε ποτέ να εργάζεται για την ακτίνα θανάτου και είχε δηλώσει ότι το «teleforce» βασίζεται σε μια εντελώς νέα αρχή της φυσικής, που κανείς δεν έχει ποτέ ονειρευτεί, και ότι ήταν η αρχή για μία βάση εφευρέσεων που σχετίζονται με τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε μια απόσταση.

Επίσης από το 1896, ήταν πεπεισμένος ότι επικοινωνούσε μέσω ραδιοκυμάτων με εξωγήινους πολιτισμούς. Το 1899, ενώ βρισκόταν στο εργαστήριό του στο Colorado Springs, έλαβε περισσότερα κοσμικά ραδιοσήματα, τα οποία θεωρείται ότι πρέπει να είχαν υποβληθεί από εξωγήινους πολιτισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να παρακολουθήσετε το παρακάτω βίντεο:
(apocalypsejohn)

4 τροφές που απογειώνουν τον μεταβολισμό...!!!!

Ενεργοποιούν τον μεταβολισμό και εμποδίζουν τη συσσώρευση λίπους. Τι περιμένουμε; Γρήγορα στο πιάτο μας! 

Καυτερή πιπεριά
Η καυτερή πιπεριά (γνωστή και ως τσίλι) περιέχει ως συστατικό τη λεγόμενη καψαϊκίνη, μια ουσία που έχει συνδεθεί με την ενίσχυση των καύσεων. Μάλιστα, έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση καυτερής πιπεριάς, καθώς και των παραγώγων της, όπως είναι η σος ταμπάσκο, μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση του μεταβολισμού ακόμα και 2 ώρες μετά το γεύμα. 

Η καυτερή πιπεριά θεωρείται ιδιαίτερα ωφέλιμη για όσους καταναλώνουν πολλά λιπαρά, αφού, βάσει ερευνών, όταν καταναλώνουμε καψαϊκίνη στο πλαίσιο μιας διατροφής πλούσιας σε λίπος, η δραστική αυτή ουσία μπορεί να ενισχύσει την οξείδωση του λίπους στον λιπώδη ιστό και να οδηγήσει σε μείωση του κοιλιακού λίπους.

Tip! Αν δεν έχετε ευαισθησία στο στομάχι και το έντερο, χρησιμοποιήστε την καυτερή πιπεριά στη μαγειρική σας, προσθέτοντάς την π.χ. στη σάλτσα για τα μακαρόνια ή την πίτσα σας. 

Κάρι
Το κάρι φημίζεται για τις ευεργετικές του ιδιότητες όσον αφορά την ενίσχυση του μεταβολισμού. Η κουρκουμίνη, το κύριο συστατικό του, στο οποίο οφείλεται και το ζωηρό κίτρινο χρώμα του, πέραν της ιδιότητάς της ως χρωστικής ουσίας, φαίνεται πως μπορεί να συμβάλλει και στον περιορισμό της αποθήκευσης λίπους. 

Tip! Προσθέστε κάρι σε κρέατα και ρύζι ή σε ριζότο με λαχανικά. Ταιριάζει επίσης σε σάλτσες έθνικ κουζίνας με ντομάτα, ενώ γνωστοί σεφ το συνδυάζουν με γάλα καρύδας. Μια ενδιαφέρουσα πρόταση είναι να το δοκιμάσετε με ρεβίθια και σπανάκι. Θα βρείτε τη συνταγή εδώ: 

Πράσινο τσάι
Την τελευταία δεκαετία το πράσινο τσάι έχει ανακηρυχτεί σε μέγα σύμμαχο του μεταβολισμού, ιδιότητα που φαίνεται πως έχει βάση, ωστόσο μάλλον δεν είναι τόσο έντονη, καθώς τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι ναι μεν αυξάνει τον μεταβολισμό, αλλά σε μικρό βαθμό (περίπου 3-5%). 

Η συγκεκριμένη δράση του πράσινου τσαγιού αποδίδεται στις κατεχίνες που περιέχει, τα αντιοξειδωτικά δηλαδή συστατικά που φαίνεται πως εμπλέκονται στις διαδικασίες της λιπόλυσης και της θερμογένεσης. 

Tip! Πέραν της δράσης του στον μεταβολισμό, το πράσινο τσάι μπορεί να σας βοηθήσει να αντικαταστήσετε θερμιδογόνα ροφήματα, αλλά και να σας ενυδατώσει, συμβάλλοντας έτσι σε μια συνολικά πιο ολιγοθερμιδική διατροφή.

Ξίδι
Επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι το οξικό οξύ, συστατικό του ξιδιού, μπορεί να συμβάλλει στην απώλεια λιπώδους ιστού, κυρίως στην περιοχή της κοιλιάς. 

Tip! Προσθέστε ξίδι στις σαλάτες και στα φαγητά σας (π.χ. όταν πλάθετε κιμά για μπιφτέκια ή μέσα στις φακές), δοκιμάζοντας διάφορες ποικιλίες, από το κλασικό ξίδι μέχρι το λευκό ή το βαλσάμικο. 
Μυρτώ Αντωνοπούλου