Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Τι απέγινε ο Λάζαρος μετά το θαύμα της ανάστασής του....!!!!!!!

Όλοι γνωρίζουμε το θαύμα της Ανάστασης του Λαζάρου, όμως πόσοι από εμάς γνωρίζουμε τι απέγινε ο Λάζαρος μετά από αυτό; Πώς έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του, πού και πότε τελικά πέθανε;

Ο Λάζαρος, ο επονομαζόμενος Δίκαιος και Τετραήμερος, ήταν αδελφός της Μάρθας και της Μαρία, με τις οποίες ζούσε στη Βηθανία, κοντά στα Ιεροσόλυμα. Στο σπίτι τους είχε φιλοξενηθεί επανειλημμένα ο Χριστός, όταν περνούσε από την περιοχή, με κατεύθυνση προς την Ιερουσαλήμ.

Όπως ήταν φυσικό, το θαύμα της εγέρσεως του Λαζάρου εξέγειρε τους Ιουδαίους και «εβουλεύσαντο οι αρχιερείς, ίνα και τον Λάζαρον αποκτείνωσιν» (Ιω. ιβ΄ 9-11), καθότι ήταν το ζωντανό τεκμήριο του θαύματος. Ετσι ο Άγιος διωκόμενος από τους Ιουδαίους καταφεύγει στη νήσο Κύπρο, όπου τον συναντούν οι απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας και τον χειροτονούν πρώτον επίσκοπο Κιτίου.

Το αρχαίο Κίτιο, η πόλη του φιλοσόφου Ζήνωνος είχε τη μεγάλη τιμή να ευαγγελισθεί το λόγο της Αληθείας όχι από έναν απλό εργάτη του Ευαγγελίου αλλά από ένα προσωπικό φίλο του Κυρίου. Σύμφωνα με τον Άγιο Επιφάνιο επίσκοπο Κωνσταντίας της Κύπρου (367-403), ο δίκαιος Λάζαρος έζησε άλλα τριάντα χρόνια μετά την έγερσή του. 

«Εν παραδόσεσιν εύρομεν ότι τριάκοντα ετών ήταν τότε ο Λάζαρος ότε εγήγερται, μετά δε το αναστήναι αυτόν άλλα τριάκοντα έζησε, και ούτω πρός Κύριον εξεδήμησε κοιμηθείς».

Οι παραδόσεις τον θέλουν σκυθρωπό και αγέλαστο κατά την παρούσα ζωή, και αυτό οφειλόταν στα όσα είχε δει κατά την τετραήμερη παραμονή του στον Άδη. Οι ίδιες παραδόσεις αναφέρουν ότι δε γέλασε ποτέ στη ζωή του παρά μία φορά, όταν είδε κάποιον να κλέβει ένα πήλινο αγγείο και σχολίασε αποφθεγματικά: «το ένα χώμα κλέβει το άλλο».

Άλλη παράδοση συνδέει τον Άγιο με την Αλυκή της Λάρνακος (σημερινή ονομασία του Κιτίου). Στη θέση της Αλυκής υπήρχε τον καιρό του Αγίου ένα μεγάλο αμπέλι. Διερχόμενος μια μέρα από εκεί ο Άγιος, δίψασε και ζήτησε λίγο σταφύλι από τη γυναίκα-ιδιοκτήτη του αμπελιού. 

Εκείνη αρνήθηκε και για να την τιμωρήσει, μετέτρεψε θαυματουργικά το τεράστιο αμπέλι σε αλυκή. Η παράδοση αυτή επιβεβαιώνεται από τους εργάτες που συλλέγουν το αλάτι. Ισχυρίζονται ότι σκάβοντας βρίσκουν ρίζες και κορμούς αμπελιού. Λέγεται μάλιστα, πως στο μέσο της αλυκής βρίσκεται πηγάδι με γλυκό νερό, γνωστό ως «πηγάδι της «ρκάς» δηλ. της γριάς. 

Ο Συναξαριστης της Κωνσταντινουπόλεως, σχετικά με αυτή την παράδοση, αναφέρει ότι τη λίμνη διεκδικούσαν δύο αδέλφια, οι οποίοι ήρθαν σε έντονη ρήξη για την κατοχή της. Ο Άγιος «διά προσευχής εξήρανε και εις άλατος φύσιν αυτήν επήξατο».

Στα «Πάτρια» του Αγίου Όρους γίνεται άμεση σύνδεση της Κύπρου και του Αγίου Λαζάρου με τη Θεοτόκο και τον Άθωνα. Η μητέρα του Κυρίου, συνοδευομένη από τόν Ευαγγελιστή Ιωάννη, ήλθε στο Κίτιο, συνάντησε τον Άγιο Λάζαρο, στον οποίο μάλιστα δώρησε ωμοφόριο και επιμάνικα, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε τόν Άθω.

Σύμφωνα πάντα με τον Συναξαριστή της Κωνσταντινουπόλεως, ο Άγιος ετάφη σε μαρμάρινη λάρνακα η οποία έφερε την επιγραφή: «Λάζαρος ο τετραήμερος και φίλος του Χριστού». Η λάρνακα τοποθετήθηκε αργότερα σε έναν μικρό ναό.

Πέραν από την πληροφορία του αγίου Επιφανίου, σχετικά μέ τά τριάντα χρόνια της δεύτερης ζωής του Αγίου, η παλαιότερη, κατά τους ερευνητές, μαρτυρία για την παράδοση της παρουσίας του αγίου Λαζάρου στην Κύπρο αποδίδεται στον Άγιο Ιωάννη Ευβοίας, πρεσβύτερο και μοναχό του Πατριαρχείου Αντιοχείας (περι τό 744). 

Ο Άγιος σε ομιλία του «Εις τον τετραήμερον Λάζαρον» αναφέρει: «΄Εμοι γάρ είρηκεν γέρων τις περι του μακαρίου Λαζάρου πληροφορηθείς από γραφης τών αυτου υπομνημάτων, ότι εν Κύπρω τη νήσω επίσκοπος γενάμενος και τόν του μαρτυρίου στέφανον υπέρ Χριστου ανεδήσατο τόν δρόμον τελέσας και την πίστην τηρήσας και συν τώ Χριστώ αιωνίως αγάλλεται».

Όπως γίνεται φανερό, γύρω στα 744 στον χώρο της Αντιοχείας είναι γνωστή και διαδεδομένη η παράδοση για τον Άγιο Λάζαρο. Η πληροφορία για μαρτυρικό θάνατο του Αγίου είναι μοναδική και δεν συναντάται σε άλλους εκκλησιαστικούς συγγραφείς.

Η τριακονταετής παραμονή του αγίου Λαζάρου στον επισκοπικό θρόνο του Κιτίου είναι γνωστή και στον Άγιο Θεόδωρο το Στουδίτη (759-826), ο οποιος αναφέρει εις τας Κατηχήσεις του: «Λαζάρου του μακαριωτάτου εορτάζωμεν τα μνημόσυνα, μαλλον δέ τά εγέρσια, Λαζάρου εκείνου τά τριάκοντα έτη ζήσαντος, ώς ο λόγος, και επισκοπήσαντος μετά την ανάζησιν».

Η ανακομιδη και μετάθεση του ιερού λειψάνου του αγίου Λαζάρου από το Κίτιο στην Κωνσταντινούπολη, η οποία τιμάται από την Εκκλησία τη 17ην Οκτωβρίου, έγινε κατά το έτος 899/900 μετά από εντολή του αυτοκράτορος Λέοντος Στ΄ του Σοφού.

Η μετάθεση του λειψάνου περιγράφεται λεπτομερώς σε δύο πανηγυρικούς λόγους που εκφώνησε μπροστά στο ιερό λείψανο παρουσία του αυτοκράτορος ο μαθητής του Μεγάλου Φωτίου, μητροπολίτης Καισαρείας Αρέθας (850-μετά το 932). 

Στον πρώτο Λόγο, ο λόγιος κληρικός εκθειάζει το γεγονός της αφίξεως του λειψάνου στην Κωνσταντινούπολη, ενώ στο δεύτερο περιγράφει διεξοδικά την πομπή που σχηματίσθηκε, με τη συμμετοχή του αυτοκράτορα, για τη μεταφορά του λειψάνου από τη Χρυσούπολη στην Αγία Σοφία. 

Ο Λέων Στ΄, ως αντάλλαγμα της μεταφοράς του λειψάνου στην Κωνσταντινούπολη, απέστειλε χρήματα και τεχνίτες στην Κύπρο, όπου έκτισαν το μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου, ο οποίος διατηρείται ως σήμερα στη Λάρνακα. Εκτός τούτου οικοδόμησε μονή στην Κωνσταντινούπολη επ’ ονόματι του δικαίου Λαζάρου, όπου εναπόθεσε το ιερό λείψανο. 

Στην ίδια μονή μεταφέρθηκε αργότερα από την ΄Εφεσο και το λείψανο της αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Κατά τη βυζαντινή εποχή διατηρήθηκε το έθος να εκκλησιάζεται στη μονή κατά το Σάββατο του Λαζάρου, ο ίδιος ο αυτοκράτορας.

Το ιερό λείψανο του Αγίου πρέπει να μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη μαζί με την παλαιά λάρνακα. Τούτο συμπεραίνεται από το ότι η μαρμάρινη λάρνακα, που εναπόκειται σήμερα κάτω από την αγία Τράπεζα του ομωνύμου ναού στη Λάρνακα, φέρει επιγραφή, σε μεγαλογράμματη γραφή, «ΦΙΛΙΟΥ» (ονομαστική: Φίλιος), ενώ η παλαιά «Λάζαρος ο τετραήμερος και φίλος του Χριστού». Στη σημερινή Λάρνακα ανευρέθηκε στις 23 Νοεμβρίου 1972 τμήμα του ιερού λειψάνου του δικαίου Λαζάρου μέσα σέ ξύλινη θήκη.

Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι οι Κιτιείς δεν πρέπει να είχαν παραδώσει ολόκληρο το λείψανο στον αυτοκράτορα αλλά το μεγαλύτερο μέρος του. Εξάλλου και ο Αρέθας στους Λόγους του δέν αναφέρεται σε άφθαρτο σκήνωμα αλλά σε «οστά » και «κόνιν». 

Εκτός αυτού ρωσική πηγή στη βιβλιοθήκη της Οξφόρδης αναφέρει ότι ένας Ρώσος μοναχός από το Μοναστήρι του Πσκώβ, που επισκέφθηκε κατά το 16ο αιώνα την πόλη της Λάρνακας, προσκύνησε τα οστά του αγίου Λαζάρου και πήρε μαζί του μικρό τεμάχιο από αυτά. 

Το τεμάχιο διαφυλάσσεται ως σήμερα στο παρεκκλήσιο του αγίου Λαζάρου, στη μονή Πσκώβ. Η δυνατότητα την οποία είχε ο Ρώσος μοναχός να προσκυνήσει τον Άγιο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η λάρνακα με τα εναπομείναντα λείψανα ήταν θεατή στους προσκυνητές τουλάχιστον ως το 16ο αιώνα. Αργότερα σε χρόνο που δεν προσδιορίζεται, οι Κιτιείς τα έκρυψαν κάτω από την αγία Τράπεζα όπου παρέμεινε μέχρι την ανεύρεσή της κατά το έτος 1972.

Απόσπασμα ομιλίας του Aρχιμανδρίτη Λαζάρου του Βατοπεδινού
6 Αρχαίες Συνταγές που Γιατρεύουν το Μυαλό και το Σώμα....!!!!!!!

Το σώμα και το μυαλό πρέπει να συνεργάζονται αρμονικά, για να εξασφαλίσουμε την βέλτιστη υγεία του οργανισμού. Πολλές αρχαίες θεραπείες στόχευαν προς αυτή την κατεύθυνση και είχαν ως σκοπό την εξισορρόπηση των επιπέδων ενέργειας του σώματος και τη ρύθμιση του pH του οργανισμού. Τέτοια γιατροσόφια χάριζαν ευεξία και ενδυνάμωση στον οργανισμό.

Σήμερα ξέρουμε ότι πολλά προβλήματα υγείας σχετίζονται με τα υψηλά επίπεδα οξύτητας στο σώμα. Η οξύτητα προκαλεί φλεγμονή, η οποία με τη σειρά της ωθεί τα επίπεδα της κορτιζόλης να αυξάνονται, με αποτέλεσμα την εμφάνιση μιας πληθώρας παθήσεων και ασθενειών. 

Για να βελτιώσουμε την υγεία μας, είναι σημαντικό να αλκαλοποιούμε το σώμα μας όσο το δυνατόν περισσότερο, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει με τις ακόλουθες φυσικές θεραπείες.

Εδώ είναι 6 θεραπείες που μπορούν να θεραπεύσουν το σώμα και το μυαλό

1. Προσθέστε κάρδαμο στον καφέ σας
Ο καφές είναι το καθημερινό ρόφημα με το οποίο οι περισσότεροι από μας ξεκινούν τη μέρα τους. Η δυσάρεστη πτυχή του είναι ότι ρίχνει το pH και αυξάνει την οξύτητα του οργανισμού, πράγμα που μπορεί να βλάψει το σώμα μας, αν πίνουμε πάρα πολύ.

Για να αναιρέσετε αυτά τα επιβλαβή αποτελέσματα, προσθέσετε μισό κουταλάκι του γλυκού σκόνη κάρδαμου σε κάθε φλιτζάνι καφέ που ετοιμάζετε. Αν θέλετε να αλκαλοποιήσετε περαιτέρω το σώμα σας, φροντίστε να πίνετε άφθονο νερό, αν πίνετε τον καφέ τα πρωινά. Αυτό δε θα κρατήσει την οξύτητα στα φυσιολογικά επίπεδα μόνο, αλλά παράλληλα θα σας ενυδατώσει.

2. Καταναλώστε αλκαλικές τροφές
Όπως έχουμε αναφέρει και άλλες φορές μια διατροφή πλούσια σε αλκαλικές τροφές θα κάνει θαύματα. Θα αυξήσει τις πνευματικές σας επιδόσεις και της σωματικές σας αντοχές. Το φυσιολογικό επίπεδο pH του σώματος είναι μεταξύ 7,30 και 7,45, οπότε οι τροφές που ταιριάζουν σε αυτή την κλίμακα θα μας κάνουν να νιώσουμε καλύτερα.

Τρόφιμα όπως τα ωμά φρούτα, τα λαχανικά, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι και οι αμυλούχες τροφές είναι πιο κατάλληλα για το ανθρώπινο σώμα. Απ’ την άλλη, η κατανάλωση κρέατος, τα γαλακτοκομικά, τα επεξεργασμένα τρόφιμα, η επεξεργασμένη ζάχαρη, και το αλκοόλ ρίχνουν το επίπεδο του pH του σώματός και το καθιστούν ευπαθές σε σοβαρές ασθένειες. Επίσης, το pH του νερού που πίνετε είναι σημαντικό Προσπαθήστε να πίνετε μη-φθοριωμένο, και ιονισμένο νερό.

3. Πλύσεις στόματος με λάδι
Οι πλύσεις στόματος με λάδι προωθούν την στοματική υγιεινή. Μερικά από τα οφέλη που προσφέρουν είναι προστασία κατά της ουλίτιδας, κατά της πλάκας και των μικροοργανισμών που ευθύνονται για την κακοσμία του στόματος.

Αυτή η αγιουβέρδικη πρακτική ξεκίνησε πριν από 3000 χρόνια και έχει να κάνει με απλές πλύσεις κρατώντας στο στόμα σας μία κουταλιά της σούπας λάδι καρύδας, σουσαμέλαιο ή ηλιέλαιο για 20 λεπτά. 

Στη συνέχεια φτύστε το λάδι και πλύντε το στόμα σας. Τα ένζυμα των ελαίων βοηθούν στην απομάκρυνση των τοξινών και της οξύτητας από το σώμα και στη μείωση της φλεγμονής κατά τη διαδικασία. Παράλληλα τα δόντια σας θα γίνουν πιο λευκά , θα το δέρμα και τα μάτια σας θα καθαρίσουν, θα ισχυροποιήσει τα ούλα και το επίπεδο της συνολικής σας φυσικής ενέργειας θα αυξηθεί.

4. Χρησιμοποιήστε κουρκουμά στη μαγειρική σας.
Ο κουρκουμάς έχει χρησιμοποιηθεί από αρκετούς αρχαίους πολιτισμούς για την προστασία από πολλές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων της αρθρίτιδας, της αίσθησης καούρας, του πόνου στο στομάχι, της διάρροιας, του φουσκώματος, του πονοκεφάλου, της βρογχίτιδας, της κατάθλιψης, του καρκίνου, της νόσου του Alzheimer και πολλών άλλων.

Αυτό το ισχυρό βότανο πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνει μέρος της καθημερινής διατροφής σας. Προσθέσετε το στα φαγητά σας ή φτιάξτε με αυτό τσάι πριν κοιμηθείτε. Ένα κουταλάκι του γλυκού κουρκούμά την ημέρα είναι αρκετό.

5. Εξασκηθείτε στη θετική σκέψη.
Όπως ίσως γνωρίζετε, οι αρνητικές σκέψεις είναι ο χειρότερος εχθρός του σώματος και του νου. Σχεδόν όλες οι ασθένειες αρχίζουν από το μυαλό, έτσι αν εξασκήσετε το μυαλό σας για να επικεντρώνεται στα θετικά που μας συμβαίνουν, και όχι να ασχολείται με τα αρνητικά, θα ωφελήσετε σίγουρα την υγεία σας.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο, αλλά μην εγκαταλείψετε την προσπάθεια να αλλάξετε τον τρόπο που σκέφτεστε. Μπορεί μερικές φορές να παρασυρθείτε και να ξανακυλήσετε σε αρνητικές σκέψεις, αλλά κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο.

Αντί να κατηγορείτε τον εαυτό σας για τα λάθη του, πάρτε μερικές ανάσες, χαλαρώσετε και συγχωρέστε τον. Οι βαθιές αναπνοές, ο διαλογισμός και οι επιβραβεύσεις του εαυτού σας μπορούν να μεταμορφώσουν εντελώς τη ζωή σας προς το καλύτερο.

6. Χρησιμοποιήστε αιθέρια έλαια.
Υπάρχει μια ποικιλία από αιθέρια έλαια διαθέσιμα, όλα με διαφορετικές θεραπευτικές ιδιότητες. Μερικά από τα πιο συνηθισμένα είναι η λεβάντα, η οποία βοηθά στο στρες και το άγχος, η μέντα, η οποία χαρίζει αναζωογόνηση και εγρήγορση, και το χαμομήλι, το οποίο ανακουφίζει επίσης από το άγχος και το στρες. Ωστόσο, υπάρχουν πολύ περισσότερα για να επιλέξετε, ανάλογα με το συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.
Όσο μεγαλώνεις, δεν χαραμίζεις την ψυχή σου για λίγους και ανάξιους.....!!!!!!!!

Και τα χρόνια περνούν κι η κλεψύδρα της ζωής σου όλο και αδειάζει. Kάθε κόκκος της σου είναι πια πολύτιμος και μονάκριβος, και όχι, δεν θέλεις να τους χαραμίζεις πια σε ανούσιες στιγμές.

Δεν έχεις πια την πολυτέλεια να δίνεις ατελείωτες ευκαιρίες σε τελειωμένες ιστορίες, δεν αντέχει άλλο το κορμί σου να χαραμίζεται από εδώ κι από εκεί.

Έχεις καταλάβει πλέον πόσο ακριβή και σπάνια είναι η ψυχή σου και δεν θέλεις να τη σπαταλάς σε ανθρώπους που ούτε στο ελάχιστο ποτέ τους δεν κατάλαβαν πόσο πολύ αξίζεις.

Δεν έχεις πλέον την υπομονή και το κουράγιο να μένεις σε καταστάσεις στάσιμες που δεν οδηγούν πουθενά. Κλείνεις τις πόρτες στο αέναο κρυφτό – κυνηγητό του παρελθόντος και στα φαντάσματα που δεν σ’αφήνουν να ησυχάσεις.

Αρκετά με τις στοιχειωμένες αναμνήσεις.

Έχει έρθει η ώρα να τις βάλεις σ’ένα κουτί και να τις κλειδώσεις εκεί.

Δεν έχεις τη θέληση πια να ξοδεύεις τον πολύτιμο εαυτό σου σε ανθρώπους που ψάχνουν από κάπου να πιαστούν, να κάθεσαι και ν’ακούς τον πόνο τους πιστεύοντας ότι μπορεί και να τους σώσεις.

Καθένας μοναχός του πορεύεται και στη ζωή και στο θάνατο. 

Δεν ήσουν ποτέ υπεύθυνος για την ευτυχία κανενός παρά μονάχα για τη δική σου, κι αν θυμάσαι τις στιγμές που ήσουν πραγματικά ευτυχισμένος έκανες και τους άλλους γιατί αυτή είναι μια λάμψη που μπορεί να μην διαρκεί για πάντα αλλά μοιράζεται.

Κι όταν συμβαίνει αυτό τα πάντα γύρω σου φωτίζουν.

Κι έρχονται κι εκείνες οι στιγμές που θυμώνεις με τον εαυτό σου που σου πήρε τόσο καιρό να καταλάβεις πως ένα είναι το ταξίδι κι εσύ επιλέγεις τους προορισμούς και τους συνεπιβάτες σου.

Θυμώνεις που πέρασε η μισή ζωή και εσύ χαμπάρι δεν πήρες. Που δεν σου φτάνει πια ο καιρός για να τολμήσεις πράγματα που πάντα ήθελες αλλά πάντα κάτι σ’εμπόδιζε και δεν έχεις πια το περιθώριο να τα παρατήσεις όλα πίσω σου και να πάρεις μια βαλίτσα και να εξαφανιστείς.

Δεν έχεις πια την ανεμελιά της νιότης, τότε που ήσουν έτοιμος να κατακτήσεις τον κόσμο.

Οι κόκκοι σου τελειώνουν και εσύ τρέχεις να προλάβεις κι εύχεσαι να είχες μια δεύτερη ζωή για να προλάβεις να κάνεις όλα όσα ονειρεύτηκες και δεν τόλμησες γιατί πάντα πίστευες ότι θα έχεις χρόνο να τα κάνεις αργότερα.

Η ζωή σου πήρε την τροπή που της έδωσες.

Είσαι οι επιλογές σου.

Γι’αυτό κοίτα να είσαι όσο πιο επιλεκτικός μπορείς.

Ν’ακολουθείς πάντα το ένστικτό σου, την πρώτη σου σκέψη, αψηφώντας τον κίνδυνο.

Μη σταματήσεις ποτέ να ψάχνεις γι’ανεμόμυλους στην άκρη του πουθενά.

Και να θυμάσαι, ποτέ μα ποτέ δεν είναι αργά για να ράψεις τα φτερά σου.
by Αντικλείδι , antikleidi.com

Το σύμπαν θέλει να νικήσεις - Εσύ πρέπει να μάθεις τους κανόνες…!!!!!!

Το σύμπαν θέλει να κερδίσεις…
«Υπάρχουν πολλές δουλειές που μπορείς να κάνεις και οι οποίες θα σε οδηγήσουν στο πεπρωμένο σου. Παρόμοια, υπάρχουν πολλές αδελφές ψυχές διαθέσιμες για σένα, με την καθεμία να προσφέρει διαφορετικά μαθήματα, αλλά όλες ικανές να σε βοηθήσουν να αναπτυχθείς και να αφυπνίσεις τον καλύτερο εαυτό σου. 

Το να φτάσεις στον ανώτερο εαυτό και στη μεγαλύτερη ζωή σου είναι ο κύριος σκοπός της ζωής. Η επιστροφή στον τόπο της λαμπρότητας, της αγάπης και της αφοβίας που έχεις ξεχάσει είναι ο λόγος της ύπαρξής σου.

Τώρα, εξαρτάται από σένα ποιο δρόμο ή μονοπάτι θα ακολουθήσεις, καθώς θα προσπαθείς να φτάσεις στην αυθεντική ζωή σου. Κανένα μονοπάτι δεν είναι καλύτερο από το άλλο – απλώς φαίνονται διαφορετικά. 

Η επιλογή ενός μονοπατιού μπορεί να σημαίνει ένα μεγαλύτερο ταξίδι, ακριβώς όπως η επιλογή μιας συγκεκριμένης διαδρομής προς το σπίτι μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να διανύσεις μια μεγαλύτερη απόσταση και να αντιμετωπίσεις μερικούς ανώμαλους δρόμους. 

Η επιλογή ενός άλλου μονοπατιού ενδέχεται να είναι σαν να επιλέγεις έναν αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας για να φτάσεις στον προορισμό σου, έχοντας μια ομαλή διαδρομή και έναν ασυννέφιαστο γαλανό ουρανό. Εξαρτάται από σένα. 

Στο μεγαλύτερο μέρος του, καθορίζεται από τις επιλογές που κάνεις κατά τη διάρκεια της μέρας σου. Είσαι και εσύ συγγραφέας του σεναρίου που έχει γραφτεί για την ιστορία της ζωής σου, φίλε μου».

«ΟΚ, Τζούλιαν, αλλά τώρα πρέπει να σε ρωτήσω: Πώς καταλήγει κάποιος να πάρει αυτούς τους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας προς το μέρος όπου προορίζεται να βρεθεί, σύμφωνα με αυτό το πρόχειρο και γενικό πλάνο που έχει στηθεί για τη ζωή μας, όπως ανέφερες προηγουμένως;»

«Απλώς να κάνεις το καλό και να είσαι καλός», ήρθε η άμεση απάντηση.

«Ο κόσμος μας λειτουργεί σύμφωνα με μια σειρά σταθερών φυσικών νόμων που δημιουργήθηκαν από την ίδια δύναμη της φύσης που τον έπλασε και μας έστειλε εδώ. Δεν μπορείς να παίξεις ένα παιχνίδι, όπως το ποδόσφαιρο, χωρίς να γνωρίζεις τους κανόνες. Και για να παίξεις – και να κερδίσεις – είναι σημαντικό να μάθεις του κανόνες. 

Ζήσε τη ζωή σου σύμφωνα με αυτούς και η ζωή σου θα πάει καλά. Το σύμπαν θέλει να νικήσεις, το γνωρίζεις αυτό; Απλώς πρέπει να βγεις από τον δικό σου δρόμο και να καταλάβεις τους κανόνες του παιχνιδιού όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Και χρειάζεται κάποια προσπάθεια για να μάθεις τους κανόνες αυτούς : βαθιά σκέψη σε ήσυχους τόπους και μια γνήσια προθυμία να είσαι φιλόσοφος».

«Να είμαι φιλόσοφος;» αναρωτήθηκα.
«Ασφαλώς. Ο ορισμός της “φιλοσοφίας” είναι “η αγάπη για τη σοφία”. Όλοι όσοι ελπίζουν να περπατήσουν στο μονοπάτι του πεπρωμένου τους προς τη μεγαλύτερη ζωή τους, θα πρέπει να αναπτύξουν μια εκτίμηση για τη σοφία και μια δίψα για την κατανόηση της σημασίας της ζωής τους. 

Αυτός ο κόσμος θα γίνει ένας πολύ καλύτερος τόπος εάν αρχίσουμε όλοι να βλέπουμε τον εαυτό μας ως φιλόσοφο, σμιλεύοντας μια πιο απολαυστική και γεμάτη νόημα ζωή, με στοχαστικό και έντεχνο τρόπο. 

Λοιπόν, επιστρέφοντας σε εκείνους τους διαχρονικούς φυσικούς νόμους, κατεύθυνε τις καθημερινές πράξεις σου σύμφωνα με αυτούς και θα πάρεις αυτόματα τον αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας για τη σπουδαιότερη ζωή σου. Αγνόησέ τους και θα πάρεις τον μακρύ δρόμο για την επιστροφή σου στο σπίτι».

«Ποιοι είναι αυτοί οι φυσικοί νόμοι, τέλος πάντων;» ρώτησα, ανυπομονώντας να μάθω περισσότερα.

«Είναι οι νόμοι που διέπουν τη λειτουργία του κόσμου από την αρχή του. Περιλαμβάνουν κεντρικές αρχές, όπως το “πάντοτε να βοηθάς τους άλλους να αποκτήσουν αυτό που θέλουν, ενώ αποκτάς εσύ αυτό που θέλεις”, “να έχεις άμεμπτη ακεραιότητα”, “να ζεις στο παρόν”, “να γίνεις το πιο ευγενικό άτομο που γνωρίζεις”, “να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και να γίνεις εξαιρετικός σε ό,τι κάνεις”, “να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου” και “να ονειρεύεσαι με θάρρος”. 

Οι περισσότεροι από μας τις γνωρίζουμε, αλλά ελάχιστοι ζούμε σύμφωνα με αυτές. Είναι όπως είπε κάποτε ο Βολταίρος: “ο κοινός νους κάθε άλλο παρά κοινός είναι”».

«Έτσι είναι, Τζούλιαν. Στην εποχή μας, εάν κάτι δεν είναι περίπλοκο και εξεζητημένο, του δίνουμε ελάχιστη αξία. Όμως οι περισσότερες αλήθειες είναι πραγματικά απλές, έτσι δεν είναι;»

«Εάν δεν ήταν απλές, δεν θα ήταν αληθινές», απάντησε ο Τζούλιαν στοχαστικά.

«Τώρα, λες “κατεύθυνε τις πράξεις σου σύμφωνα με αυτούς τους φυσικούς νόμους και θα πάρεις τον αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας για τη σπουδαιότερη ζωή σου. 

Αγνόησέ τους και θα πάρεις τον μακρύ δρόμο για την επιστροφή σου στο σπίτι”. Λες λοιπόν πως όσοι αντιμετωπίζουν πόνο και βάσανα στο ταξίδι της ζωής – και ποιος δεν αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες στο δρόμο του; – έχουν παραβιάσει έναν φυσικό νόμο που τους έβγαλε από τον αυτοκινητόδρομο και τους έβαλε σε έναν από τους πιο αργούς δρόμους, γεμάτους στροφές;»

«Κοίτα, Νταρ, όπως παρατήρησες, κάθε άτομο στον πλανήτη θα αντιμετωπίσει καλές και κακές στιγμές – ακόμη κι αν ζει σαν άγιος. Τα οδυνηρά γεγονότα έρχονται να μας βοηθήσουν να μάθουμε τα μαθήματα που πρέπει να μάθουμε στο συγκεκριμένο σημείο της διαδρομής μας. 

Οι θλιβερές εμπειρίες έρχονται για να μας βοηθήσουν να θεραπευτούμε, να εμβαθύνουμε και να αναπτυχθούμε περισσότερο από άποψη φιλοσοφίας. Κανείς δεν μπορεί να τις αποφύγει, επειδή κανείς δεν είναι τέλειος. Έτσι, όντας ατελείς, ακόμη και αν ζούμε με ευγένεια, ανωτερότητα και θάρρος, σημαίνει ότι εξακολουθούμε να έχουμε πολλά μαθήματα να μάθουμε, εντάξει;»

«Είναι απολύτως λογικό», είπα με ένα πλατύ χαμόγελο, ζυγίζοντας τα λόγια του Τζούλιαν.

«Επομένως, ακόμη και οι πιο αφυπνισμένοι από μας θα αντιμετωπίσουν τον πόνο και τα βάσανα, επειδή αυτές οι εμπειρίες έρχονται για να προσφέρουν τα συγκεκριμένα μαθήματα που χρειάζονται, για να ανέβουμε στο επόμενο επίπεδο κατανόησης και εξέλιξης. 

“Δεν υπάρχουν λάθη, δεν υπάρχουν συμπτώσεις. Όλα τα γεγονότα είναι ευλογίες που μας δίνονται για να μάθουμε από αυτές”, είπε η Ελίζαμπεθ Κιούμπλερ-Ρος. Βλέπεις τώρα γιατί ο πόνος και τα βάσανα είναι υπέροχα και απαραίτητα;»

«Ναι».
«Ένας άγιος το εξέφρασε υπέροχα όταν αναγνώρισε πως η ζωή είναι σαν ένας ποταμός με δύο όχθες. Στη μια όχθη θα βρούμε την ευτυχία και στην άλλη τη θλίψη. Καθώς διασχίζουμε τον ποταμό, αναπόφευκτα θα ακουμπήσουμε και τις δύο όχθες. Το πραγματικό κόλπο είναι να μη μείνεις κολλημένος σε κάποια από τις δύο για πολύ».

«Καλό. Μου αρέσει πολύ αυτή η μεταφορά, Τζούλιαν. Επομένως, κανένας δεν ζει μια ζωή χωρίς προβλήματα και θλίψη, επειδή αυτά τα πράγματα έρχονται για να μας διδάξουν μαθήματα, και ο καθένας μας, άσχετα από το πόσο εξελιγμένος είναι, έχει ένα μάθημα να μάθει. Σωστά;»

«Σωστά. Οι μοναδικοί άνθρωποι χωρίς προβλήματα και αντιξοότητες βρίσκονται δυο μέτρα κάτω από τη γη. Το να ζεις σημαίνει να αντιμετωπίζεις προβλήματα, πόνο και βάσανα. Αυτά τα πράγματα είναι αιτίες για ανάπτυξη, επέκταση και δια βίου μάθηση. 

Οι δοκιμασίες της ζωής δεν είναι τίποτα περισσότερο από ευκαιρίες να συλλέξουμε σοφία και αφορμές, για να θυμηθούμε περισσότερο την αυθεντική δύναμή μας, εάν το επιλέξουμε. Αλλά να μην ξεχνάμε, κάθε ζωή θα έχει επίσης στιγμές θριάμβου και ομορφιάς. Καμία κακουχία δεν είναι αιώνια. Καμία αναποδιά δεν διαρκεί για πάντα. 

Καμία δυστυχία δεν συνεχίζεται επ΄άπειρον. Μπορεί, όσο τις βιώνουμε, να φαίνεται ότι δεν θα απαλλαχθούμε ποτέ από αυτές, πράγμα όμως που δεν είναι αλήθεια. Η ζωή έχει τις εποχές της, τα κεφάλαιά της, εάν θέλεις. 

Και οι δύσκολες ώρες είναι τελικά που σμιλεύουμε τον εαυτό μας προς κάτι καλύτερο. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να κρατήσεις. 

Εάν επιλέξουμε να δώσουμε προσοχή σε αυτούς τους φυσικούς νόμους, για τους οποίους μιλάω, και ζήσουμε με τέτοιον τρόπο ώστε να τους σεβόμαστε βαθιά, θα περάσουμε πολύ περισσότερο χρόνο στον αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας παρά σε εκείνες τις παρακαμπτήριους, οι οποίες είναι γεμάτες προκλήσεις και πόνο. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε σαφώς να ελαχιστοποιήσουμε την έκταση των βασάνων μας».

«Επομένως, εάν τα βάσανα έρχονται για να μας διδάξουν τα μαθήματα που πρέπει να μάθουμε, όπως “γίνε ένα καλύτερο άτομο” ή “σταμάτα να παίζεις με τη ζωή σου”, εάν κατανοήσουμε αυτούς τους κανόνες ή νόμους ή όπως τους ονομάζεις, δεν χρειάζεται να τους μάθουμε με επίπονο τρόπο. Θα νιώσουμε λιγότερα βάσανα στη ζωή μας, επειδή τα βάσανα εμφανίζονται μόνο όταν δεν είμαστε ευθυγραμμισμένοι με τους νόμους που διέπουν τον κόσμο. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε μια δραματική επιρροή στο τρόπο με τον οποίο εκτυλίσσεται η ζωή μας».

«Ανακάλυψε το πεπρωμένο σου» Robin Sharma εκδόσεις διόπτρα
Ευτυχώς που δεν γεννήθηκα όμορφη....!!!!!

Ήταν τέλη του 19ου αιώνα και ο ρόλος της γυναίκας ήταν συγκεκριμένος και περιοριστικός.

Η Αθηνά, ηρωίδα βιβλίου του συγγραφέα Κ.Καρακάση και πρόσωπό υπαρκτό, ήταν μια αρχόντισσα της εποχής που ξαφνικά, σε ένα βράδυ, η ζωή της τα πήρε όλα, όμως, εκείνη βρήκε τη δύναμη και συνέχισε.

Πάλεψε, σπούδασε, δούλεψε, ταξίδεψε. Κυνήγησε τη ζωή στην άκρη του κόσμου. Αγάπησε με όλη τη δύναμη της ψυχής της, αγαπήθηκε, ηγήθηκε και πόνεσε, ενώ, ταυτόχρονα, απολάμβανε τη ζωή και τις ομορφιές της.

Κι όταν αποφάσισε να εξιστορήσει τη διαδρομή της στον συγγραφέα, ξεκίνησε με τη φράση: «Ευτυχώς που δεν γεννήθηκα όμορφη…»

Πόσες γυναίκες, αλήθεια, θα άφηνε η γυναικεία φιλαρέσκεια τους να ξεστομίσουν μια τέτοια κουβέντα;

Πόσο εύκολο είναι να προχωρήσεις πέρα από το προφανές, δηλαδή την εξωτερική εμφάνιση, και να δεις τον εαυτό του στην πραγματική του διάσταση;

Γιατί η εμφάνιση, όσο κι αν προωθείται ως μείζον κομμάτι καθιέρωσης και αυτοεπιβεβαίωσης, είναι μονάχα ένα κομμάτι του ανθρώπινου πάζλ.

Η Αθηνά θεώρησε τον εαυτό της τυχερό που δεν ήταν όμορφη για τα πρότυπα της εποχής, διότι το πιθανότερο ήταν να κατέληγε σύζυγος κάποιου, χωρίς ίχνος δική της περιούσιας εξαρτώμενη αποκλειστικά από τις ορέξεις του.

Αν όχι αυτό, θα την αντιμετώπιζαν πάντα με την ελαφρότητα της εξωτερικής εμφάνισης αλλά και η ίδια μπορεί να έπεφτε στην παγίδα να μείνει μόνο στην επιμέλεια και την ανάδειξη της ομορφιά της και να ξεχνούσε το σημαντικό κομμάτι, αυτό της καλλιέργειας του πνεύματος.

Άραγε πόσοι στοχεύουν στη φροντίδα του νου και του χαρακτήρα με τόση επιμέλεια όση ασχολούνται με την εξωτερική τους εμφάνιση;

Είναι ωραίο να είσαι όμορφος εξωτερικά. Είναι όμως πιο σημαντικό να είναι ωραίος εσωτερικά, να έχεις ποιότητα ως άνθρωπος.

Μια ωραία εμφάνιση αποτελεί τέρψη των ματιών του αντίθετου φίλου και εξάπτει, ας μην κρυβόμαστε, την καθαρά σεξουαλική φαντασία. Μια ωραία προσωπικότητα, όμως, εξιτάρει το μυαλό, εργαλείο που μπορεί να ταξιδέψει τη σκέψη πέρα από το προφανές.

Κι όσο αφοπλιστική κι αν είναι μια εμφάνιση, δεν συγκρίνεται με την ένταση που μπορεί να προκαλέσει σ’ ένα χώρο μια επιβλητική προσωπικότητα.

Σε όλους έχει τύχει να τους κεντρίσει κάποιος που καμιά σχέση δεν είχε με τα γούστα τους αλλά είχε “αυτό το κάτι” στην προσωπικότητα του. Από την άλλη, σίγουρα πολλοί, κάποια στιγμή στη ζωή τους, πέτυχαν κάποιον άντρα «θεό» ή μια γυναίκα «κόλαση» (σύμφωνα πάντα με τις προτιμήσεις τους) τους οποίους μόλις γνώρισαν καλύτερα, έχασαν κάθε ενδιαφέρον. Κι αυτά στο σεξουαλικό κομμάτι.

Στους υπόλοιπους τομείς η εμφάνιση ανοίγει πόρτες, δίνει προοπτικές, δίνει ευκολότερα προβάδισμα. Δεν μπορεί όμως να διατηρήσει τα ευκόλως αποκτηθέντα και να τα κάνει κεκτημένα.

Χρειάζονται προσόντα, μόρφωση και παιδεία για να προχωρήσει κάποιος μπροστά στη ζωή και να μη μείνεις στάσιμος. Είναι η παγίδα που πέφτουν πολλοί «ωραίοι» σήμερα. Οι λίγοι ωραίοι που καλλιεργούν παράλληλα και το πνεύμα γίνονται ηγέτες στους τομείς που ασχολούνται.

Γιατί τελικά, όπως και ο Τσέχωφ σωστά δήλωσε “στον άνθρωπο πρέπει να είναι όλα ωραία. Και το πρόσωπο, και το ντύσιμο, και η ψυχή, και οι σκέψεις”.

Μπορεί, λοιπόν, να υπάρχει μόνο μια δυνατότητα να είναι κανείς όμορφος, υπάρχουν όμως άπειρες δυνατότητες να είναι επιβλητικός, επιτυχημένος, ελκυστικός. Όταν το συνειδητοποιήσει, ίσως φτάσει, όπως και η Αθηνά, να υποστηρίζει :

“Ποτέ σου μη σταθείς στα εξωτερικά φαινόμενα. Μάθε να χρησιμοποιείς το μυαλό σου για να είσαι πραγματικά ελεύθερος από προκαταλήψεις, δογματισμούς και πάνω από όλα, φανατισμούς. Μονάχα η γνώση, η μόρφωση και η καλλιέργεια σε κάνουν άνθρωπο ”
Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Το ολέθριο τίμημα που πληρώνουμε για να μυρίζουν όμορφα τα ρούχα μας....!!!!!!

Χρησιμοποιείτε μαλακτικό ρούχων; Αν η απάντησή είναι ναι, τότε θα απογοητευτείτε, γιατί θα διαπιστώσετε ότι πληρώνετε υψηλό τίμημα για να μυρίζουν όμορφα τα ρούχα σας.

Όλοι γνωρίζουμε ότι οι διαφημίσεις μαλακτικών ρούχων συχνά απεικονίζουν μια εικόνα άνεσης, φρεσκάδας και γλυκύτητας. Όμως, η πραγματική και άσχημη αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα μαλακτικά υφασμάτων περιλαμβάνουν έναν μακρύ κατάλογο γνωστών τοξινών και χημικών ουσιών, οι οποίες μπορούν να εισχωρούν στο σώμα σας μέσα από το δέρμα, αλλά και μέσω της εισπνοής, προκαλώντας ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων υγείας, ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά.

Τα μαλακτικά ρούχων αποτελούνται από ολέθριο συνδυασμό χημικών ουσιών και βαριάς δόσης αρώματος. 

Τα αρωματικά χημικά είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αφαιρεθούν, επειδή έχουν σχεδιαστεί να προσκολλώνται στο ύφασμα έτσι ώστε το άρωμα να μένει στα ρούχα. Αυτό ονομάζεται «ουσιαστικότητα αρώματος», το οποίο περιγράφει το πόσο καιρό ένα άρωμα διαρκεί επί μία συγκεκριμένη επιφάνεια και πώς επηρεάζεται από τη θερμοκρασία, την υγρασία και άλλες συνθήκες.

Αυτά είναι τα πιο κοινά τοξικά χημικά, τα οποία βρίσκονται σε όλα τα μαλακτικά ρούχων :

– Α-τερπινεόλη: αυτό είναι ένα επικίνδυνο τοξικό χημικό, το οποίο μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα υγείας, όπως: ζάλη, πονοκεφάλους, πείνα, απώλεια μνήμης, μούδιασμα στο πρόσωπο, πόνο στον αυχένα και στην σπονδυλική στήλη.

– Βενζυλικό Οξικό Άλας: είναι μια τοξική ουσία, η οποία έχει συνδεθεί με τον καρκίνο του παγκρέατος. Οι αναθυμιάσεις μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό στα μάτια και στο αναπνευστικό και η ουσία αυτή μπορεί επίσης να απορροφηθεί και από το δέρμα.

– Βενζυλική Aλκοόλη: H βενζυλική αλκοόλη μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα υγείας, όπως: διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος, κεφαλαλγία, ναυτία, έμετος, ζάλη και δραματική μείωση της αρτηριακής πίεσης.

– Χλωροφόρμιο: Είναι μία ισχυρή καρκινογόνος νευροτοξίνη και μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα υγείας, όπως: απώλεια της συνείδησης, ναυτία, κεφαλαλγία, έμετο, ή/και ζάλη, υπνηλία.

– Λιναλοόλη: Eίναι ένα ναρκωτικό, το οποίο είναι γνωστό ότι προκαλεί αναπνευστικά προβλήματα και τη λεγόμενη «απώλεια συντονισμού των μυών».

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποφεύγετε τα μαλακτικά ρούχων, και να χρησιμοποιείτε φυσικές εναλλακτικές λύσεις που είναι ασφαλέστερες και πιο αποτελεσματικές.

Φτιάξτε σπιτικό μαλακτικό ρούχων με αιθέρια έλαια!

Υλικά:
· 1 λίτρο νερό

· Μισό λίτρο άσπρο ξύδι

· 250 γρ. σόδα μαγειρικής

· 20 σταγόνες αιθέριο έλαιο (γεράνι ή λεβάντα ή tea tree ή λεμόνι ή ευκάλυπτο ή πράσινο μήλο ή ότι άλλο προτιμάτε ) – βάλτε περισσότερες σταγόνες αν θέλετε πιό δυνατή μυρωδιά.

Οδηγίες παρασκευής :
· Μέσα σε ένα δοχείο, στο νεροχύτη της κουζίνας, αναμίξτε σιγά σιγά όλα τα υλικά. Το μείγμα θα αφρίσει και στη συνέχεια θα κατακάτσει.

· Χύστε το μέσα σε ένα πλαστικό μπουκάλι με καπάκι.

· Προσθέτετε 1/4 κούπας (60 ml) μίγματος στο τελευταίο ξέβγαλμα ή τοποθετήστε το από την αρχή στην υποδοχή του μαλακτικού στο πλυντήριό σας.

· Τέλος να τονίσω οτι το ξύδι λειτουργεί και ως αποσκληρυντής του νερού αλλά και καθαρίζει το πλυντήριο μας απο άλατα και υπολείμματα σαπουνιών παλαιότερων πλύσεων! Μαζί με την σόδα είναι ότι καλύτερο για την απολύμανση και τον καθαρισμό του πλυντηρίου!!!

· Μην ξεχνάτε να ανακατεύετε καλά πριν κάθε χρήση

Και μην ξεχνάτε περιβαλλόμαστε από απίστευτο αριθμό χημικών ακόμη και μέσα στο ίδιο μας το σπίτι, πράγμα που είναι φυσικό και επόμενο να έχει πολύ δυσάρεστες συνέπειες για την υγιεία μας
Ιπποκράτης : Η στεναχώρια είναι η πηγή όλων των ασθενειών....!!!!!!!

Το σώμα μας το ίδιο μπορούμε να πούμε με απόλυτη σιγουριά ότι είναι ο εκφραστής της ψυχικής μας κατάστασης. Και τα δύο συνυπάρχουν με αξιοζήλευτη ισορροπία και στο σώμα μας αποτυπώνεται ότι υπάρχει μέσα στον ψυχικό μας κόσμο.

Δυσάρεστες ψυχικές καταστάσεις όπως η θλίψη, η μελαγχολία και η στεναχώρια επιδρούν με αρνητικό τρόπο στο σώμα μας και εμφανίζονται με επίπονα και πολλές φορές δυσάρεστα σωματικά συμπτώματα.

Ο Ιπποκράτης , ο πατέρας της Ιατρικής, έγραψε αιώνες ολόκληρους πριν μία φράση η οποία συμπυκνώνει μέσα της μία από τις μεγαλύτερες αλήθειες:

''Η στεναχώρια είναι η πηγή όλων των ασθενειών''.
Μελετώντας την επίδραση της στεναχώριας σε βασικά όργανα του σώματός μας μπορούμε να αναφέρουμε κάποιες άσχημες συνέπειες της στεναχώριας:

Καρδιά: Η μεγάλη στεναχώρια μπορεί να επιφέρει αρρυθμία στην καρδιά, αύξηση της πίεσης, έντονη δυσφορία. Η δύναμη της στεναχώριας είναι τόσο μεγάλη που μπορεί να προσκαλέσει ακόμα και έμφραγμα.

Πεπτικό σύστημα: Η στεναχώρια προκαλεί πολλές διαταραχές στο στομάχι, από έντονο κοιλόπονο και δυσκοιλιότητα, μέχρι στην πιο ακραία μορφή γαστρορραγία.

Θυρεοειδής: Η στεναχώρια χτυπά πάρα πολύ τον θυρεοειδή, τον μεγαλύτερο αδένα που υπάρχει στο σώμα μας και ρυθμίζει τις λειτουργίες του οργανισμού μας. Επηρεάζοντας τη λειτουργία του , οδηγεί σε διάφορες παθήσεις.

Πνεύμονας: Η στεναχώρια χτυπάει πολύ το αναπνευστικό μας σύστημα, τους πνεύμονές μας. Έχει διαπιστωθεί ότι άτομα που εμφάνισαν αναπνευστικές παθήσεις , είχαν βιώσει άσχημες και στενάχωρες καταστάσεις.

Δέρμα: Το δέρμα αποτελεί ίσως το πιο εύκολο ''θύμα'' της στεναχώριας. Η κακή διάθεση επιδρά στο δέρμα μας περισσότερο από οπουδήποτε αλλού αφού δερματικές παθήσεις , κοκκινίλες, εκζέματα και δερματίτιδες οφείλονται στο μεγαλύτερο βαθμό τους στη στεναχώρια ή το άγχος.

Μαλλιά: Τα μαλλιά μας επηρεάζονται και αυτά εξίσου πολύ από τη στεναχώρια με γνωστό σύμπτωμα την τριχόπτωση και την ελάττωση της ποιότητας.

Η στεναχώρια , πραγματικά, εξασθενεί τις άμυνες του οργανισμού μας. Έχει διαπιστωθεί ότι η καρδιακή ανακοπή και το εγκεφαλικό, συνδέεται με μεγάλη στεναχώρια τις περισσότερες φορές ( άνθρωποι που θρηνούσαν , για παράδειγμα, λόγω της απώλειας ενός αγαπημένου προσώπου είχαν περισσότερες πιθανότητες να υποστούν ένα από τα δύο).

Οι άσχημες διαπροσωπικές σχέσεις, οικονομικά προβλήματα, η δύσκολη καθημερινότητα και επαγγελματικές ή συναισθηματικές απογοητεύσεις, εντείνουν τη στεναχώρια μας τις περισσότερες φορές. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να προστατεύσει τον εαυτό του, τη ζωή του;

• Με το να υιοθετήσει έναν τρόπο ζωής στον οποίο αποφεύγει συνήθειες οι οποίες έχουν αποδειχθεί ότι είναι βλαπτικές για την υγεία μας. Το κάπνισμα, το ποτό και η ανθυγιεινή διατροφή εντείνει πολλές φορές τη διόγκωση του προβλήματος. Η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, η καλή διατροφή, η άθληση και ενασχόληση με αθλήματα και ο επαρκής ύπνος βοηθούν στο να νοιώθουμε ελκυστικοί , όμορφοι και συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας μας.

• Με το να μην φορτωνόμαστε όλες τις επιθυμίες και τα θέλω των άλλων. Πολλές φορές η στεναχώρια απορρέει από τη διαπίστωση ότι δε μπορούμε να ικανοποιήσουμε – και είναι λογικό – τις επιθυμίες όλων και ίσως νοιώθουμε, λανθασμένα , να φοβόμαστε μήπως οι άλλοι αποσύρουν την αγάπη τους. 

Τα παιδιά πολλές φορές νιώθουν στεναχώρια επειδή νιώθουν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των γονιών, ένας άνεργος μπορεί να νοιώθει στεναχώρια επειδή δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του. 

Με το να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας τις ανάγκες και τα δικά μας θέλω και το γεγονός ότι δεν μπορούμε να ευχαριστούμε τους πάντες, αποβάλλουμε από μέσα μας τη στεναχώρια και τις ενοχές που προκύπτουν από το βάρος της μη εκπλήρωσης των προσδοκιών των άλλων.

• Με το να μη μεγεθύνουμε με το μυαλό μας διάφορες καταστάσεις, χωρίς να έχουμε – όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές- επίγνωση της πραγματικότητας και όλων των γεγονότων. Με το να γνωρίζουμε την αλήθεια μίας κατάστασης, χωρίς να υπερβάλλουμε και να φτιάχνουμε σενάρια καταστροφής, μειώνουμε τη στεναχώρια.

• Με το να αποδεχτούμε ότι κάποιες καταστάσεις δεν αλλάζουν. Ένας κακός χωρισμός , μία απώλεια, μία αποτυχία στις εξετάσεις αργά ή γρήγορα θα κάνει την εμφάνιση στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Η στεναχώρια για κάτι που μπορεί να μην αλλάξει, είναι και καταστροφική και περιττή. Ας αναλογιστεί ο κάθε άνθρωπος τι μπορεί να τον διδάξει μία επώδυνη κατάσταση. Η αποδοχή, πολλές φορές, είναι φάρμακο.

• Με το να απομακρυνόμαστε από τους τοξικούς ανθρώπους. Οι άνθρωποι που δε μας εκτιμούν, μας φθονούν ή μας βλάπτουν δεν έχουν θέση στη ζωής μας, μόνο στεναχώρια μας προσφέρουν.

• Με το να προσέχουμε την υγεία μας. Η παρακολούθηση της υγείας μας , μας προφυλάσσει και μας προστατεύει από ανυπόστατα - μερικές φορές- σενάρια.

• Με το να αρχίσουμε να εκτιμάμε τα καλά πράγματα που μας προσφέρει η ζωή. Πολλές φορές θεωρούμε δεδομένα πράγματα όπως ο ήλιος, μία βόλτα με φίλους, το να δούμε μία ταινία ή το γεγονός ότι ξυπνήσαμε και γεμίζουμε στεναχώρια για όλα αυτά που δεν έχουμε. Με το να αρχίσουμε να εκτιμάμε κάθε τι στη ζωή , τότε θα διώξουμε τον αρνητισμό.

Η ψυχική μας υγεία είναι προπομπός της σωματικής.
Οφείλουμε να τη σεβόμαστε και να τη φροντίζουμε, όπως το σώμα μας. Η στεναχώρια και η θλίψη όχι μόνο δεν επιλύουν κανένα πρόβλημα, αλλά οδηγούν σε μαρασμό και ανοσοποιούν την κριτική μας ικανότητα και τα αντανακλαστικά για να ανταπεξέλθουμε με ωριμότητα και ψυχραιμία.
Γιάννης Ξηντάρας 

Δείτε 13 ενδείξεις πως σπαταλάτε τη ζωή σας χωρίς να το καταλαβαίνετε....!!!!!!!

Είστε χαρούμενοι; Αν όχι, τότε πρέπει να αλλάξετε κάτι....
Η Carol Morgan, μια εκπαιδευτικός και ψυχολόγος, δημοσίευσε κάποτε δύο ερωτήσεις προς τους αναγνώστες της: τι θέλανε να γίνουν από όταν ήταν μικροί και αν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους μετά την ενηλικίωση; Σε όσους απάντησαν αρνητικά στη δεύτερη ερώτηση, προσφέρει 13 ενδείξεις πως ίσως η ζωή τους προσπερνά.

Σας προτείνουμε να διαβάσετε τις συγκεκριμένες ενδείξεις. Ίσως να γίνετε λίγο πιο χαρούμενοι μετά από αυτό.

1. Ξοδεύετε τόσο πολύ χρόνο κάνοντας πράγματα που δεν θα έπρεπε
Βιντεοπαιχνίδια, τηλεοπτικές εκπομπές, περιηγήσεις στο ιντερνέτ, πολύ φαγητό, πολύ ποτό και η λίστα συνεχίζεται. Δείτε σοβαρά τη ζωή σας. Που σπαταλάτε τον περισσότερο χρόνο σας; Σας εξυπηρετεί καλά; Σας οδηγεί σε μια καλύτερη ζωή; Αποτελεί βάση για ένα λαμπρό μέλλον; Αν όχι, τότε χρειάζεται να επαναξιολογήσετε τις καθημερινές σας δραστηριότητες και να κάνετε αλλαγές.

2. Παραπονιέστε πολύ
Ξέρω ανθρώπους που ποτέ δεν σταματάνε να παραπονιούνται για τη ζωή. Είστε ένας από αυτούς; Παραπονιέστε για τη δουλειά, το αφεντικό, το μισθό, τους γείτονες ή το/τη σύζυγο; Αν ναι, τότε δεν κάνετε τίποτα παραπάνω εκτός από το να έχετε αρνητική ενέργεια. Η αρνητικότητα δεν αλλάζει τα πράγματα. Σας κρατά κολλημένους. Οπότε, αλλάξτε τις σκέψεις σας και μιλήστε για τι εκτιμάτε στη ζωή σας και όχι για ότι δεν σας αρέσει.

3. Δεν δίνετε τροφή στο μυαλό σας
Αν δεν αναπτύσσεστε και μαθαίνετε σαν άτομο, τότε είστε στάσιμοι-όπως μια λίμνη που δεν κινείται και αναπτύσσονται πράσινα στοιχεία. Αυτό κάνει το μυαλό σας αν δεν δραστηριοποιήστε και δεν μαθαίνετε νέα πράγματα. Οι θετικές προκλήσεις στη ζωή σας θα επεκτείνουν το νου σας, μην κάνετε το αντίθετο.

4. Έχετε πολύ αρνητική διάθεση για τον εαυτό σας
Το να μιλάτε στον εαυτό σας μπορεί να φτιάξει ή να διαλύσει τη ζωή σας. Όπως είπε ο Henry Ford: «Αν σκεφτείς πως μπορείς ή αν σκεφτείς πως δεν μπορείς.. με οποιοδήποτε τρόπο, έχεις δίκαιο.» Αν πείτε στον εαυτό σας πως δεν είστε αρκετά έξυπνος/η για να πάρετε προαγωγή ή να ξεκινήσετε μια επιχείρηση, τότε έχετε δίκαιο.

Αν πείτε στον εαυτό σας πως είστε πολύ εξαντλημένος/η για να προσπαθήσετε να αλλάξετε τη ζωή σας, πάλι έχετε δίκαιο. Ότι και να λέτε στον εαυτό σας, γίνεται πραγματικότητα. Οπότε, παρακολουθήστε στενά αυτά που λέτε στον εαυτό σας, γιατί θα ανακαλύψετε πως η ζωή ρέει με τις σκέψεις σας.

5. Νιώθετε πως δεν έχετε έμπνευση
Έχετε πάθος με κάτι; Ξέρω πολλούς ανθρώπους που πιστεύουν πως δεν έχουν κανένα πάθος. Αλλά αυτό δεν είναι ποτέ το θέμα. Πρέπει να είναι κάτι που απολαμβάνετε να κάνετε. Οπότε πρέπει να ανακαλύψετε τι σας ενθουσιάζει και να το κάνετε περισσότερο.

6. Δεν σχεδιάζετε το μέλλον σας
Αν και είναι πάντα ωραία να ζείτε το «τώρα» και τη «συγκεκριμένη στιγμή», μερικές φορές πρέπει να κοιτάμε μακροπρόθεσμα για να δούμε που θέλουμε να πάμε. Αν δεν έχετε ένα σχέδιο ή ένα στόχο, τότε είστε σαν βάρκα που πλέει χωρίς σκοπό σε έναν ωκεανό και ελπίζει να καταλήξει κάπου καλά. Αλλά, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό.

Πρέπει να έχετε ένα οδηγό και να προχωράτε βήμα-βήμα για να φτάσετε εκεί που θέλετε. Όπως μια συσκευή GPS σας πάει στον προορισμό σας, έτσι πρέπει να έχετε το εσωτερικό σας GPS για να σας καθοδηγήσει.

7. Σπαταλάτε πάρα πολύ χρόνο με ανθρώπους που δεν συμβάλουν στην ανάπτυξή σας
Είναι εύκολο να κολλήσετε και να κάνετε παρέα με ανθρώπους που δεν σας κάνουν να νιώθετε καλύτερο άνθρωπο. Αλλά, αν συνεχίσετε να το κάνετε αυτό, τότε θα μείνετε αδρανείς ή θα παρασυρθείτε μαζί με αυτούς. Μου αρέσει να τους αποκαλώ «Energy Vampires»(Βαμπίρ Ενέργειας). Τραβούν τη ζωή από εσάς και δεν σας δίνουν τίποτα θετικό για αντάλλαγμα.

Αντιθέτως, πάντα βρίσκουν αναπτυσσόμενους και προσανατολισμένους ανθρώπους για να κάνουν παρέα.

8. Είστε εθισμένος/η στο κινητό σας τηλέφωνο
Σίγουρα, τα κινητά τηλέφωνα είναι εκπληκτικές συσκευές που μας συνδέουν με τους υπόλοιπους ανθρώπους όταν τα χρησιμοποιούμε. Αν και είναι διασκεδαστικό, σκεφτείτε πόση ώρα σπαταλάτε στη συσκευή σας. Ακόμη χειρότερα, σκεφτείτε όλες τις σχέσεις που μπορεί να επηρεαστούν. Ίσως στέλνετε μηνύματα ή σερφάρετε στο διαδίκτυο ενώ τρώτε με τη γυναίκα/ άνδρα και τα παιδιά σας.

Αν το κάνετε, χάνετε μια ευκαιρία να περάσετε ουσιαστικό χρόνο με αυτούς που αγαπάτε ή σπαταλάτε το χρόνο που θα μπορούσατε να διαθέσετε για να κάνετε ένα σχέδιο για το μέλλον.

9. Σπαταλάτε χρήματα σε πράγματα που δεν χρειάζεστε
Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του «χρειάζομαι» και «θέλω». Είμαι σίγουρη πως αυτό το μάθατε όλοι στο νηπιαγωγείο. Ωστόσο, στη σημερινή κοινωνία, έχουμε ξεπεράσει αρκετά τα όρια (όπως άλλωστε και με το #8 για τα κινητά τηλέφωνα). Στην πραγματικότητα, ξέρω ανθρώπους που δεν μπορούν να πληρώσουν την υποθήκη τους αλλά ακόμη έχουν τα καλύτερα αξεσουάρ-συσκευές του πλανήτη.

Αν σταματήσετε και το σκεφτείτε, θα δείτε πως χρειάζεστε πολύ λίγα πράγματα. Φαγητό, νερό, καταφύγιο και αγάπη είναι μερικά από αυτά. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλά επιπλέον. Οπότε προσέξτε σε τι σπαταλάτε τα χρήματά σας και δείτε αν μπορείτε να προσαρμοστείτε. Ίσως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χρήματα που εξοικονομείτε για να τα επενδύσετε στο μέλλον σας.

10. Δεν κοιμάστε αρκετά
Δεν είμαι γιατρός, αλλά έχω διαβάσει αρκετά βιβλία για να ξέρω πόσο σημαντικός είναι ο ύπνος. Θα μπορούσα να γράψω 20 σελίδες για αυτό. Αλλά προφανώς δεν έχω αρκετό χώρο σε αυτό το μικρό άρθρο. Ο ύπνος είναι σημαντικός για την καλή υγεία. Αν είστε αρκετά απασχολημένοι για να κοιμηθείτε ή αν απλά έχετε την κακιά συνήθεια να μένετε ξύπνιοι στο κρεβάτι σας ως τις πρώτες πρωινές ώρες, θα πρέπει να αλλάξετε συνήθειες.

11. Δεν φροντίζετε το σώμα σας
Δεν είναι μόνο ο ύπνος βασικός για την υγεία σας, επίσης καλή είναι και η άσκηση. Ξέρω πως δεν σας λέω κάτι που δεν γνωρίζετε ήδη αλλά κάνοντας μια ισορροπημένη υγιεινή διατροφή και γυμνάζοντας το σώμα σας έχει περισσότερα θετικά αποτελέσματα εκτός από την απώλεια βάρους. Επηρεάζεται η ψυχική σας υγεία και δημιουργείτε μια συνολική ευημερία.

Οπότε, προσέξτε τη διατροφή σας και το επίπεδο της δραστηριότητάς σας. Ίσως δείτε πως με μερικές μικρές αλλαγές θα βελτιώσετε σημαντικά τη ζωή σας.

12. Δεν αφήνετε τη ζώνη άνεσής σας και ζείτε μέσα σε ένα “κουτί”
Ξέρω πόσο εύκολο είναι ζείτε στην ζώνη άνεσής σας. Στην πραγματικότητα, όταν πηγαίνω σε ένα οικείο εστιατόριο πάντα παραγγέλνω τα ίδια πράγματα. Όχι επειδή φοβάμαι να δοκιμάσω κάτι καινούριο αλλά επειδή μου αρέσει το φαγητό που παραγγέλνω συνήθως. Αλλά αυτό δεν είναι το είδος της ζώνης άνεσης για το οποίο μιλάω. Αναφέρομαι στο να πάρετε ένα ρίσκο που θα βελτιώσει τη ζωή σας.

Και θυμηθείτε, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο «ρίσκο» και το «υπολογιζόμενο ρίσκο». Κάθε ρίσκο έχει την πιθανότητα να είναι θανατηφόρο αλλά ένα καλά υπολογιζόμενο ρίσκο είναι από εκείνα που ζυγίζουμε καλά όλες τις προοπτικές και καταλήγουμε με ένα καλό και λογικό πλάνο δράσης.

13. Ζείτε μια ζωή που δεν σας αρέσει
Ο τρόπος με τον οποίο μετρώ την επιτυχία είναι από τα επίπεδα ευτυχίας κάποιου. Είστε χαρούμενοι; Αν όχι, τότε πρέπει να αλλάξετε κάτι. Ένα αίσθημα ικανοποίησης ή ευχαρίστησης δεν σημαίνει πως ζείτε τη ζωή σας στο έπακρο. Η ζωή πρέπει να είναι συναρπαστική. Οπότε αν δεν την απολαμβάνετε, δείτε τι αλλαγές μπορείτε να κάνετε για να τη βελτιώσετε στο επίπεδο που επιθυμείτε.

Αν οι 13 παραπάνω ενδείξεις σας ταιριάζουν, μην απελπίζεστε. Κάντε αλλαγές. Αλλά η πρώτη αλλαγή που πρέπει να κάνετε είναι να απαλλαγείτε από την ιδέα πως δεν μπορείτε να το κάνετε. Πολλές φορές, τα μεγαλύτερα εμπόδιά σας είναι η σκέψη της διαδικασίας. Έτσι, ξεκινήστε από εκεί. Αλλάξτε τη σκέψη σας και μετά αλλάξτε τη ζωή σας.
Πηγή: awakengr.com

Προτιμώ ....!!!!!!

Προτιμώ να ιδρώνω από την προσπάθεια, παρά από την παραλυσία και την ακινησία που προκαλεί ο φόβος.

Προτιμώ να γελάω με τα λάθη μου, από τα οποία όμως μαθαίνω, παρά με την αποτυχία του διπλανού μου από την πολύ μου εμπάθεια.

Προτιμώ να καώ με χαμόγελο στα χείλη για το όνειρό μου, παρά να καεί η ψυχή μου επειδή βολεύτηκα πίσω από χαμογελαστές μάσκες.

Προτιμώ να πεθάνω μόνος για μια σωστή ιδέα, παρά να ακολουθώ μια λάθος επειδή γι αυτήν πεθαίνουν εκατομμύρια άλλοι.

Προτιμώ να πονέσω από τα αγκάθια του δικού μου μονοπατιού – εγώ τα έχω ποτίσει εξάλλου, παρά να βαδίζω σε στρωμένες λεωφόρους που αντηχούν από τους πονεμένους.

Προτιμώ να βλέπω μέσα από τα μάτια μου, παρά να αποδέχομαι τις έτοιμες εικόνες μέσα από τα μάτια του κόσμου.

Προτιμώ να ακούσω με τα αυτιά μου, γιατί έτσι θα αφουγκραστώ τις ησυχίες μου, παρά να ακούω την ακατάπαυστη οχλοβοή.

Προτιμώ αυτή τη ζωή να επιλέγω το πώς θα τη ζω, αλλιώς είναι σίγουρο ότι θα ζήσω τη ζωή που μου επιλέξανε.
Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Τρόποι έλξης της Αφθονίας στη Ζωή....!!!!!!!

Όταν σκεφτόμαστε στέλνουμε προς τα έξω λεπτοφυείς δονήσεις οι οποίες είναι παρόμοιες με τις δονήσεις του φωτός του μαγνητισμού και αρκετές άλλες μορφές ενέργειας. Η διαφορά όλων αυτών των ενεργειών βρίσκεται στο ποσοστό της δόνησης.

Συνειδητά ή ασυνείδητα στέλνουμε συνεχώς κύματα σκέψεων μεγαλύτερης ή μικρότερης έντασης ανάλογα με την ποιότητα των σκέψεων μας και συλλέγουμε σκέψεις αντίστοιχης ποιότητας.

Οι αρνητικές σκέψεις ζήλιας, θυμού και άλλων βαριών συναισθημάτων θα προσελκύσουν γύρω μας περιστάσεις και συμβάντα αντίστοιχων εκπορεύσεων από σκέψεις άλλων. Αυτό σταδιακά δημιουργεί μία αστρική μάζα τριγύρω μας η οποία γίνεται πόλος έλξης για άτομα που θα έρθουν να βιώσουν τις αντίστοιχες εμπειρίες ζωής με αυτό που εκπέμπει.

Άνθρωποι vampire θα έρθουν να πάρουν και την τελευταία έκλαμψη θετικής ενέργειας θα έρθουν να πάρουν και θα αφήσουν πίσω τους τη γρουσουζιά και ένα αίσθημα αποτυχίας και θλίψης το οποίο θα δονείται μέσα σας χωρίς καλά -καλά να ξέρετε γιατί.

Θέλω να θυμάστε ότι ο ίδιος νόμος λειτουργεί ακόμα και αν δεν έχουμε φυσική επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Δυστυχώς δημιουργούνται τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα στη ζωή σας και στην ενέργειά σας, γιατί σας το λέω ξανά και ξανά για να σας επιστήσω την προσοχή στο τι θα επιλέγετε.

Ναι, πρέπει να γίνεται επιλεκτικοί στις σκέψεις σας, όπως επιλέγετε ένα καλό φαγητό, ένα όμορφο ρούχο, μία μουσική που ανεβάζει τη διάθεσή σας, έτσι ακριβώς θα προσέχετε και τη διανοητική σας ατμόσφαιρα.

Ας δούμε όμως τώρα τα θετικά, μία θετική σκέψη είναι απέραντα πιο ισχυρή και σε συνδυασμό με τη δύναμη της θέλησης μπορεί να σας εξυψώσει σε πολύ μεγαλύτερη διανοητική κλίμακα.

Έτσι θα βρεθείτε πιο κοντά σε ανθρώπους που έχουν αυτήν την αντίστοιχη δόνηση, πιο κοντά σε ανθρώπους που μπορεί να δράσουν βοηθητικά στη ζωή σας, είτε γιατί θα προσφέρουν τη θετική τους ενέργεια, που για σας θα λειτουργήσει ως κινητήριος δύναμη, είτε γιατί θα έχουν να σας προσφέρουν πρακτική βοήθεια.

Ένα βασικό στοιχείο για την επιτυχία είναι η θέληση : για να δονείτε την ποιότητα της θέλησης χρειάζεται να γίνεται ένα πλάσμα που πατά στα πόδια του, δεν χρειάζεται αφέντες να το διατάσσουν, αλλά ακούει και σέβεται όλους τους ανθρώπους. 

Και όλοι αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ατομική θέληση και όχι να αφήνεστε στο τσουβάλι των πεποιθήσεων, που λίγο πολύ όλοι έχουν την τάση να εγκλωβίζονται. Αυτή η ατομική θέληση είναι που θα ενδυναμώσει απεριόριστα την ενέργεια και έτσι θα μας ενώσει με την παγκόσμια βούληση εκεί που η δύναμη και η αγάπη μπορούν να είναι δίπλα – δίπλα χωρίς καμία ανταγωνιστική διάθεση.

Εκεί η επίγνωση και η ενσυναίσθηση αλληλοσυμπληρώνονται, εκεί η καρδιά και το μυαλό δουλεύουν με ισορροπία.

Για να αισθανθείτε αυτήν την ισορροπία, η οποία είναι τόσο πολύτιμη για να συνεχιστεί η πορεία προς την ευημερία χρειάζεστε τη θέληση όπως ειπώθηκε πιο πριν η οποία κρατά σταθερές τις επιλογές, αλλά και την αυτοκυριαρχία για να μπορέσει να συντηρηθεί.

Αν δεν μπορέσετε να έχετε κυριαρχία στον εαυτό σας σε τι μπορεί να έχετε; Αν έχετε αναρχία μέσα στο ίδιο το σύστημά σας πως πιστεύετε ότι μπορείτε να καλέσετε την αρμονία; 

Το σημαντικό είναι να μην στερηθείτε τίποτα αλλά να μην αφήσετε εξεγερμένα κομμάτια σας να επιβληθούν στο είναι σας. Κατανοήστε ότι κάθε εξεγερμένο κομμάτι έχει πόνο αλλά αυτό το κάνει θυμωμένο, έτσι αυτό που πολλές φορές αποζητά να κατακτήσει δεν είναι πάντα το καλύτερο, απλά είναι ένα πείσμα επικύρωσης. 

Όπως μια κοπέλα που αρνείται να συνειδητοποιήσει ότι η σχέση της έχει τελειώσει και μένει γιατί πιστεύει ότι ο σύντροφός της θα αλλάξει τέτοιες συμπεριφορές φέρνουν πολύ πόνο, μιζέρια και φυσικά μας απομακρύνουν από ότι είναι για τον καθένα αφθονία.

Το πρώτο σημείο που χρειάζεται να εστιάσετε είναι ο διαχωρισμός μεταξύ του κατώτερου εαυτού σας και του πραγματικού σας εαυτού. Όταν μέσα σας δομηθεί η τάξη αυτόματα θα έρθει και η ειρήνη. Επαναλαμβάνετε δηλώσεις που σας ενδυναμώνουν.

Όπως : δρω μόνο μέσα από τον πραγματικό μου εαυτό.

Ο πραγματικός μου εαυτός κυριαρχεί πάνω στον κατώτερο μου εαυτό.

Είμαι εγώ ο μόνος κυρίαρχος του εαυτού μου.

Άσπιλος ο πραγματικός μου εαυτός κυριαρχεί.

Επιβεβαιώνω την κυριαρχία του πραγματικού μου εαυτού.

Επαναλαμβάνετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα προτάσεις σαν και αυτές που σας ευεργετούν ενεργειακά αλλά και σας υπενθυμίζουν την πορεία προς τον πραγματικό σας εαυτό. Κάθε φορά που την επαναλαμβάνετε φροντίστε να είστε πραγματικά εστιασμένοι και να οραματίζεστε τον εαυτό σας βασιλιά ή βασίλισσα αισθανθείτε το, είναι πολύ βασικό.

Μείνετε προσηλωμένοι στη θετική σας στάση και μην επιτρέπετε βαριά συναισθήματα να σας παρασύρουν, αν οι θετικές προτάσεις δεν είναι αρκετές και σας κατακτήσει ένα αρνητικό συναίσθημα, καλύτερα βγάλτε το από μέσα σας κάνοντας ένα δυναμικό διαλογισμό ή χτυπώντας ένα μαξιλάρι, αφήνοντας το σώμα να το εκφράσει προς τα έξω, σε ένα ασφαλές περιβάλλον αλλά μην το αφήσετε μέσα σας ώστε να σας παρασύρει προς τις σκοτεινές γωνίες της ύπαρξής σας.

Να θυμάστε η ισχυρή θέληση ακολουθεί την ισχυρή επιθυμία. Βλέπετε κάθε μέρα ως μία υπέροχη ευκαιρία για να έρθετε όλο και πιο κοντά σε αυτά που θέλετε να έλκετε. 

Μην αφήνετε να χαλάσει αυτή η δύναμη έλξης από εσωτερικές δονήσεις όπως: δεν αξίζεις, δεν θα τα καταφέρεις και γενικά αρνητικά πιστεύω. Επαναλαμβάνεται μέσα σας με θετικό τρόπο, ποτέ λέγοντας ότι δεν θα φοβάμαι γιατί πάλι κάνετε καταγραφή του φόβου, αλλά λέγοντας είμαι γεμάτος θάρρος. Θα σας πρότεινα να επιτρέψετε μία κυρίαρχη θετική ποιότητα που είναι πιο κοντά στο χαρακτήρα σας να σας εμπνεύσει.

Φτιάξτε θετικές προτάσεις από αυτήν και όχι μόνο να την επαναλαμβάνετε, αλλά να ζείτε την καθημερινότητά σας μέσα από αυτήν την ποιότητα.

Ας δούμε το πιο πάνω παράδειγμα του θάρρους. Χρειάζεται να δράτε με θάρρος στην καθημερινότητα χρησιμοποιώντας πρακτικούς τρόπους δηλαδή αν το όνειρό σας ήταν να σπουδάσετε ζωγραφική κάντε το, εκφράζετε τη γνώμη σας με θάρρος λέγοντας την αλήθεια σας. 

Μην υποκύπτετε στην φυλετική υποβολή του φόβου που έρχεται από το γενεαλογικό σας δέντρο ή ακόμη και στην εκπαίδευση ευνουχισμού της δύναμης που έχετε δεχτεί, σταθείτε γενναία απέναντι στο φόβο σας και θα μείνετε έκπληκτοι πόση δύναμη μπορείτε να αντλήσετε από μέσα σας. Ένας άλλος παράγοντας που τεράστια ποσότητα δύναμης χάνεται, είναι η νοητική ανησυχία, φτιάχνετε σενάρια και ζείτε την καταστροφή στο μυαλό σας.

Θυμηθείτε πόσες φορές χάσατε τη δύναμη σας για φόβους που δεν επαληθεύτηκαν ποτέ αλλά ακόμα και αν παρουσιάστηκαν αληθινές δυσκολίες στη ζωή σας μπορέσατε να τις υπερνικήσετε γιατί έχετε απεριόριστη δύναμη απλά το ξεχνάτε.

Ένας τρόπος να ξεπεραστεί η αγωνία, είναι η επιθυμία που σας κατακλύζει με πάθος, η επιθυμία που δεν αφήνει περιθώριο για κανένα άλλο συναίσθημα.

Η συγκέντρωση προς το στόχο που επιθυμείτε χρειάζεται να γίνει ήρεμα, αλλά η επιθυμία να εμπεριέχει ταυτόχρονα τη λαχτάρα, όχι όμως τη νοητική ανησυχία, γιατί θα δηλητηριάσει ότι και αν θέλετε. 

Αν έχετε ανησυχία πολύ απλά δεν έχετε πίστη, ούτε στην ενέργεια αλλά ούτε και σε εσάς εννοείται ότι κανένα αποτέλεσμα δεν θα γειωθεί. Συγκεντρωθείτε στη χαρά που θα βιώνατε αν είχατε κατακτήσει αυτό που επιθυμείτε και επιμείνετε να συγκεντρώνεστε πάνω σε θετικές σκέψεις γεμάτες χαρά, φως και αισιοδοξία.

Η νοητική χαλάρωση είναι ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο, στιγμές ησυχίας όπου το πνεύμα θα βρει ένα γαλήνιο πεδίο για να καθησυχάσει. Αυτό θα λειτουργήσει θεραπευτικά και θα φέρει ισορροπία και ζωτικότητα.

Η ζωτικότητα θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη όταν είστε παρόντες σε ό,τι κάνετε, έστω και αν δεν είναι το καλύτερό σας παραμείνετε ευδιάθετοι. Όταν υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον για τη ζωή σας δεν είναι μία απλά μια παρατημένη ζωή που περνά από πάνω σας.

Επικυρώστε μέσα σας τη δύναμη της ζωής, νιώστε ζωντανοί και δημιουργικοί. Σε κάθε εισπνοή σας απορροφήστε δύναμη, ζωτικότητα, χαρά, έμπνευση, αποφασιστικότητα ή ότι άλλο θέλετε και εκπνεύστε ότι αισθάνεστε, ότι μπλοκάρει αυτές τις ποιότητες να ριζώσουν μέσα στο είναι σας.

Μη βάλετε τρικλοποδιά στον εαυτό σας κάνοντας πισωγύρισμα σε παλιές συνήθειες, αυτό είναι το χειρότερο, γιατί μόλις παραβιάσετε την απόφαση που πήρατε (έστω και για μία μόνο φορά) έχετε βάλει μόνοι σας βόμβα στα θεμέλια της προσωπικής σας δύναμης.

Χρειάζεται να πιστέψετε πόσο σημαντική είναι για εσάς η αλλαγή που προσπαθείτε να εδραιώσετε αλλιώς αν ακόμα βρίσκετε γλύκα στις παλιές σας συνήθειες και τις αναζητάτε δεν πρόκειται να ριζώσει η καινούργια αρχή γιατί βασικά εσείς δεν την ποθείτε αρκετά.

Επαναλαμβάνετε με κάθε ευκαιρία αυτό που θέλετε να μπει στη ζωή σας χρειάζεται να γίνει αυτόματη συνήθεια μόνο τότε θα το έχετε κατακτήσει.

Ένα ακόμη όπλο του κατώτερου εαυτού είναι τα συναισθήματα που τα αφήνουμε ανεξέλεγκτα να μας διακατέχουν όπως η ζήλια, ο θυμός, η νοητική ακαμψία και το κουτσομπολιό είναι δυνατά δηλητήρια ενάντια στην πνευματική σας καλλιέργεια. Δεν πρόκειται κανείς υγιής σπόρος να φυτρώσει σε ένα περιβάλλον τόσο τοξικό.

Κάθε φορά που ένα τέτοιο συναίσθημα αναδύεται προς την επιφάνεια αρνηθείτε το με σθένος. 

Πείτε: δεν σε θέλω_ Έξω από την ύπαρξή μου _ Δεν έχω καμία σχέση με εσένα, και ξέρετε κάτι… δεν έχετε, γιατί η ταύτιση με αυτό έχει τις ρίζες της σε μία προσωπικότητα φοβισμένη και γαλουχημένη με αναξιότητα αυτό που αποφασίσατε να γίνεται ένας ελεύθερος άνθρωπος, ναι δεν έχει καμία σχέση.

Μία σημαντική βοήθεια σε αυτή την τάση είναι να κάνετε πράξεις αντίθετες με αυτή, δηλαδή αν έχετε μία μελαγχολική φύση (αυτό είναι κάτι σχετικό γιατί συνήθως είναι προσκολλημένα πιστεύω).

Έστω και αν στην αρχή είναι μέσα από προσπάθεια θα αναπτύξει σταδιακά εκείνο το μέρος του πνεύματός σας που θέλετε να ενδυναμώσετε και συνδέεται άρρητα με την πράξη.

· Ας το δούμε πιο αναλυτικά :
Εστιαστείτε να καλλιεργήστε την πνευματική σας στάση, που συνδέεται με τη δράση, ενώ εφαρμόζετε ταυτόχρονα σε καθημερινή βάση συμπεριφορές και κινήσεις που αντιστοιχούν σε αυτήν.

· Το σημαντικό είναι όταν εφαρμόζετε στην πράξη όλο αυτό το εγχείρημα να είστε βαθιά ευτυχισμένοι που μπορείτε να κάνετε μια καινούρια αρχή, περήφανοι που έχετε το θάρρος να πορεύεστε πέρα από το κουφάρι της συνήθειας.

· Βιώστε τον απόλυτο έρωτα με αυτό που ποθείτε μόνο τότε είστε ικανοί να κάνετε τα πάντα για να τα κατακτήσετε.

· Χρησιμοποιήστε τον οραματισμό για να συνδεθείτε με το συναίσθημα που θα βιώνατε ολοκληρωτικά αν το είχατε ήδη κατακτήσει αλλά χωρίς να χαλαρώνετε την εστίασή σας και χωρίς να χάνετε την επικέντρωσή σας σε αυτό.

· Στοχεύετε ξεκάθαρα σε αυτό που θέλετε και βιώστε την αγάπη και τον έρωτα για αυτό σε όλα σας τα επίπεδα.

· Έχετε απόλυτο σεβασμό για τον εαυτό σας, μην τον υποτιμάτε πως είναι δυνατόν, να πάτε να τρέξετε με ένα κουτσό άλογο κούρσας, πρέπει να πιστέψετε σε εσάς μην υπερτιμάτε άλλους και αφήνετε εσάς στην υποτίμηση.

· Να σέβεστε το εσωτερικό σας υλικό, στο κάτω-κάτω σκεφτείτε ότι είναι μεγαλειώδη συμπαντική ύλη, τα ταλέντα σας είναι τα δώρα του σύμπαντος σε εσάς.

· Μην τα σπαταλάτε σε ανθρώπους που δεν εκτιμούν τη σοφία, τη γνώση και την εμπειρία σας μόνο για να πάρετε λίγο κανάκεμα για τη σακατεμένη σας προσωπικότητα.

· Είστε πολύ πιο σπουδαίοι, πολύ πιο σοφοί, πολύ πιο αξιόλογοι, και χρειάζεται να το κατανοήσετε αυτό και να το υπερασπιστείτε. Η υπεράσπιση έχει και ένα άλλο κεφάλαιο που είναι η διεκδίκηση, νιώστε το δικαίωμα να πάρετε το καλύτερο αν κυριεύεστε από συναισθήματα αναξιότητας τίποτα δεν θα μπορέσετε να αποκτήσετε. 

Μην μπερδεύετε την ταπεινότητα με την αναξιότητα που έχουν γαλουχήσει την ανθρωπότητα. Ζούμε όλοι σε ένα σύστημα που εκπαιδεύει σκλάβους και αν πιστεύετε στον εαυτό σας δεν είστε εύκολα διαχειριζόμενος από το σύστημα.

· Σηκώστε ψηλά το κεφάλι σας και νιώστε ότι σας ανήκουν τα πιο ωραία πράγματα, καλλιεργήστε μέσα σας το δικαίωμα να απολαύσετε τα παιχνίδια της ζωής και να είστε έτοιμοι όταν χρειαστεί να τα αφήσετε για να παίξετε σε άλλη πίστα. 

Μην αφήσετε το συναίσθημα του στερημένου να σας κάνει να γραπωθείτε σε αυτά, κάθε πίστα έχει και τα δικά της παιχνίδια για να παίξετε, αν πιστεύετε ακράδαντα ότι αξίζετε, τα παιχνίδια θα έρθουν σε εσάς. 

Τέλος, μην αφήνετε τον εαυτόν σας να αποθαρρυνθεί από μικρές αποτυχίες, είναι και αυτές μέρος του παιχνιδιού. Μείνετε με ισχυρή πίστη στην τελική σας επιτυχία. Προχωρήστε σταθερά προς τον σκοπό σας αλλά με ευελιξία για να μπορείτε πάντα να βρείτε την καλύτερη διαδρομή για εσάς.

· Διατηρήστε την ηρεμία σας και υιοθετείστε μια θετική στάση ζωής η οποία θα σας φέρει υποστηρικτικούς ανθρώπους, ευκαιρίες και δώρα ζωής.

Απλά πιστέψτε σε εσάς!
Το αξίζετε!
Shakila Ιωάννας Μπράτη

Ρύζι : Ο τρόπος μαγειρέματος που μειώνει το αρσενικό κατά 80%....!!!!!!!

Εκατομμύρια άνθρωποι θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο μαγειρεύοντας το ρύζι με λάθος τρόπο προειδοποιούν οι επιστήμονες. Αλλά υπάρχει ένας κοινός τρόπος μαγειρέματος που αφαιρεί τον κίνδυνο, δηλαδή το αρσενικό, κι αυτός είναι το μούλισμα από το προηγούμενο βράδυ. 

Είναι γνωστό ότι το ρύζι περιέχει, κατά μέσο όρο, δεκαπλάσια ποσότητα αρσενικού σε σχέση με άλλες τροφές και άρα η τακτική κατανάλωσή του εκθέτει τον άνθρωπο σε υψηλά επίπεδα αυτού τη δηλητηρίου. Βέβαια, τα επίπεδα του αρσενικού στο ρύζι διαφέρουν ανάλογα με την ποικιλία και τη χώρα προέλευσης.

Το αρσενικό υπάρχει εκ φύσεως στο έδαφος καθώς επίσης και εξαιτίας διαφόρων παλιότερων φυτοφαρμάκων που το περιείχαν. Απορροφάται από τις ρίζες των φυτών αλλά η ρίζα του ρυζιού είναι ιδιαίτερα αποδοτική στην απορρόφησή του στοιχείου.

Το αρσενικό βρίσκεται κυρίως στην εξωτερική φλούδα του ρυζιού γι’ αυτό το καφέ ρύζι έχει περισσότερη ποσότητα από το λευκό (για να γίνει το ρύζι άσπρο απομακρύνεται ο εξωτερικός φλοιός του).

Πως μειώνεται το αρσενικό κατά το μαγείρεμα
Για να μειωθεί η περιεκτικότητα του αρσενικού στο ρύζι, ένας Ιρλανδός ειδικός προτείνει το μούλιασμά του από το βράδυ της προηγούμενης μέρας.

Ο Andy Meharg, καθηγητής βιολογικών επιστημών στο Queens University του Μπέλφαστ, εξέτασε πως ο τρόπος μαγειρέματος επηρεάζει την περιεκτικότητα του αρσενικού στο ρύζι.

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Trust me, I’m a doctor” του BBC, ο Meharg εξέτασε τρεις μεθόδους μαγειρέματος για να βρει κατά πόσο μειώνονται τα επίπεδα αρσενικού στο ρύζι.

1. Στην πρώτη μέθοδο έβρασε το ρύζι με ανοικτό καπάκι, προσθέτοντας στην κατσαρόλα δύο μέρη νερό ανά ένα μέρος ρύζι. Τα επίπεδα του αρσενικού στο ρύζι δεν άλλαξαν ιδιαίτερα.

2. Στη δεύτερη μέθοδο έβρασε το ρύζι με αναλογία πέντε μέρη νερό με ένα μέρος ρύζι και, όταν ολοκληρώθηκε το μαγείρεμα, το σούρωσε. Τα επίπεδα του αρσενικού μειώθηκαν κατά σχεδόν 50%.

3. Στην τρίτη μέθοδο άφησε το ρύζι να μουλιάσει στο νερό από το βράδυ της προηγούμενης μέρας. Το πρωί, πέταξε το νερό, ξέβγαλε το ρύζι και στη συνέχεια το έβρασε με φρέσκο νερό. Με τη μέθοδο αυτή τα επίπεδα του αρσενικού μειώθηκαν κατά 80%.

Άρα, η ασφαλέστερη μέθοδος μαγειρέματος του ρυζιού είναι να το μουλιάσετε από την προηγούμενη μέρα, ύστερα να κάνετε καλή αποστράγγιση και να το βράσετε σε μια κατσαρόλα, με αναλογία πέντε μέρη νερού σε ένα μέρος του ρυζιού.
Το μυστικό μακροζωίας της Ικαρίας έχει άρωμα ελληνικού καφέ....!!!!!!!

Μπορεί να μην το γνωρίζετε αλλά οι κάτοικοι ενός ελληνικού νησιού, της Ικαρίας, κατατάσσονται σήμερα ανάμεσα στους επτά μακροβιότερους πληθυσμούς του κόσμου. 

Το γεγονός αυτό, πέρα από την πιο χαλαρή θεώρηση των πραγμάτων που εκ φύσεως έχουν οι Ικαριώτες, οφείλεται σε σημαντικό βαθμό και στη διατροφή τους. 

Επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι συστατικά που βρίσκονται στα τρόφιμα και ροφήματα που καταναλώνουν καθημερινά, θωρακίζουν τον οργανισμό τους και τους προστατεύουν από χρόνια νοσήματα αλλά και από τη φθορά του χρόνου.

Για του λόγου το αληθές, ερευνητές της Ιατρικής σχολής Αθηνών πραγματοποίησαν μία μεγάλη μελέτη, τη μελέτη της Ικαρίας, όπου έψαξαν να βρουν τα διατροφικά μυστικά αυτού του πολύ ιδιαίτερου πληθυσμού. 

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα έχει να κάνει με το είδος του καφέ που κατανάλωναν, ιδιαιτέρως άτομα ηλικίας 65 – 100 ετών, το οποίο δεν είναι άλλο από τον ελληνικό καφέ. Πάνω από το 87% των συμμετεχόντων στη μελέτη έπιναν ελληνικό καφέ κάθε μέρα και είχαν την καλύτερη αρτηριακή υγεία, με τα αγγεία τους να συμπεριφέρονται σαν αυτά των νέων ανθρώπων.

Και πού οφείλεται αυτό; Στα αντιοξειδωτικά συστατικά που ο ελληνικός καφές έχει. Πρόκειται για τα χλωρογενικά οξέα, αλλά μια ειδική κατηγορία συστατικών, τις λεγόμενες μελανοϊδίνες, οι οποίες αναδεικνύονται ακόμη περισσότερο από το καβούρδισμα του καφέ. Τα εν λόγω συστατικά συμβάλλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση του οξειδωτικού στρες, της γήρανσης και πολλών νοσημάτων, όπως τα καρδιαγγειακά.

Πιο είναι λοιπόν το μυστικό για να ζήσετε περισσότερο ; Όπως τουλάχιστον φαίνεται από αυτούς που το έχουν καταφέρει, λιγότερο στρες, περισσότερη άσκηση, σωστή διατροφή και ελληνικό καφέ, ως επιλογή για το αγαπημένο σας ρόφημα.
Αυθυποβολή – ένα πανίσχυρο εργαλείο....!!!!!!

Μεταμορφώνοντας το υποσυνείδητο
Υποβολή είναι η σκέψη, η ιδέα, η εντύπωση ή κατάσταση που υποδόρια, ασυναίσθητα και αποτελεσματικά επιβάλλεται στον άνθρωπο από μια εξωτερική ή εσωτερική πηγή. Όλα γύρω μας δουλεύουν με την υποβολή, συνειδητά ή ασυνείδητα, για καλό ή κακό σκοπό. Οι γονείς, το σχολείο, οι φίλοι, τα πολιτικά κόμματα, οι αγαπημένοι και οι εχθροί μας, οι διαφημιστές, η κοινωνία στο σύνολό της είναι σε ένα διαρκές αλισβερίσι προβαλλόμενων προτύπων και ιδεών και αντίστοιχων ανταποκρίσεων. 

Πανίσχυρο εργαλείο η υποβολή γίνεται μηχανισμός ελέγχου, χειραγώγησης αλλά και βελτίωσης ή απελευθέρωσης αν χρησιμοποιηθεί με τον κατάλληλο τρόπο. Σε αυτή την τελευταία διάσταση επιμένουν για χρόνια συγγραφείς, ψυχοθεραπευτές και ένας ολόκληρος στρατός ανθρώπων που υποστηρίζει το κίνημα της θετικής σκέψης. 

Στην ουσία, όλη η φιλοσοφία του “positive thinking” βασίζεται πάνω στην μετατροπή και αλλαγή της ψυχοσυναισθηματικής και διανοητικής κατάστασης του ατόμου μέσω των διαρκών, κατευθυνόμενων υποβολών. 

Αυτό είναι το κλειδί πίσω από τον ενεργητικό διαλογισμό της μεθόδου Silva, την επιτυχία των απλοϊκών αλλά αποτελεσματικών βιβλίων τύπου «το Μυστικό», τη δύναμη των χαπιών placebo.

Εδώ, οφείλεται μνεία και εύφημος αναφορά στον Emile Coué, τον γάλλο ψυχοθεραπευτή που κυριολεκτικά εφηύρε συστηματοποιημένα την διαδικασία του placebo effect με την ανάπτυξη της αισιόδοξης, θεραπευτικής αυθυποβολής του. 

Ο Coué στις αρχές του προηγούμενου αιώνα γιάτρεψε εκατοντάδες ασθενείς από διάφορες, ήπιες και βαριές ασθένειες με έναν συνδυασμό ύπνωσης, φαντασιακής επιρροής και επανάληψης ενός θετικού μάντρα-φράσης. 

Η φράση του ήταν το απλούστατο «Κάθε μέρα, με κάθε τρόπο, γίνομαι καλύτερα, όλο και καλύτερα» που αφού την υπέβαλε στου ασθενείς τους, τους έβαζε να την λένε καθημερινά, σε τακτά διαστήματα επαναλήψεων. Το βιβλίο του «Αυτοκυριαρχία Μέσω της Ενσυνείδητης Αυθυποβολής» (Self Mastery Through Conscious Autosuggestion) είναι πλέον κλασσικό και ίσως ένα από τα καλύτερα, συγκροτημένα εγχειρίδια που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για την αυτοβελτίωσή του.

Που έγκειται η δύναμη των αυθυποβολών
Μιλώντας για υποβολή, στην συγκεκριμένη φάση, μιλάμε αποκλειστικά για αυθυποβολή, ιδίως την αυθυποβολή που επιχειρεί συνειδητά ένα άτομο στον εαυτό του για να πετύχει ένα ορισμένο θετικό αποτέλεσμα ή να διακόψει την δράση ενός αρνητικού. Αφήνουμε εντελώς απέξω, προς το παρόν, το θέμα της υποβολής άλλου προσώπου, με όσα ηθικά ζητήματα εγείρει.

Οι τρόποι και τα τρυκ για να πετύχει κάποιος μια επιθυμητή μεταστροφή της σκέψης και της συναισθηματικής του κατάστασης είναι πολλοί – στο τέλος αυτού του κειμένου θα σας δώσουμε έναν από τους πιο απλούς και αποτελεσματικούς- αλλά οι αρχές με τις οποίες λειτουργεί η αυθυποβολή είναι σταθερά οι ίδιες. Σε αυτές τις αρχές λειτουργούν τα μάντρα και οι προσευχές, οι τελετουργίες και το NLP (Neuro-Llinguistic Programming).

Η αρχή της επανάληψης
Όχι απλά μήτηρ μαθήσεως αλλά και δυναμικός μετατροπέας των σκέψεων, των συνηθειών και των στάσεών μας, η επανάληψη μπορεί να προκαλέσει βαθιά αλλαγή. 

Η επανάληψη εστιάζει το μυαλό προς τον επιδιωκόμενο στόχο, μετατρέπει το συναίσθημα, εμψυχώνει. Μια σειρά απλών θετικών προτάσεων/καταφάσεων που επαναλαμβάνεται, αυτόματα ή με αίσθημα, μπορεί κυριολεκτικά να αλλάξει τη διάθεση κάποιου μετατοπίζοντας το συναίσθημά του από τον αρνητικό στον θετικό πόλο. Η επανάληψη έχει αθροιστικό αποτέλεσμα.

Η γεωμετρική αύξηση της επενέργειας των αυθυποβολών
Έχει να κάνει με την μαγικής φύσεως ιδέα του «ενεργοποιημένου ενθουσιασμού», την οποία μπορεί να προκαλέσει ο άνθρωπος ανυψώνοντας συναισθηματικά κυρίως αλλά και διανοητικά και ενεργειακά τον εαυτό του. 

Οι επαναλαμβανόμενες ταυτόσημες σκέψεις αυξάνουν το αναμενόμενο ψυχικό αποτέλεσμα. Οι παραδόσεις όλων των θρησκειών επιβεβαιώνουν πως εξακολουθητικές προσευχές εισακούγονται καλύτερα από μία μόνο, ακριβώς γιατί τείνουν με την επανάληψη να ενισχύουν την προσμονή και την πίστη.

Η μεταβολή των κυρίαρχων σκέψεων
Το επιδιωκόμενο είναι να μεταβληθούν οι κυρίαρχες σκέψεις. Η αυθυποβολή όταν γίνεται για μακρό διάστημα και με σταθερότητα μπορεί να σπάσει τα όρια της προσωπικότητας μετατοπίζοντας την σκέψη – και κυρίως αυτό που επηρεάζει η σκέψη, το συναίσθημα- στην σωστή πλευρά, την πιο αποδοτική για τον άνθρωπο. 

Ο Charles Haanel έχει γράψει πως «η σκέψη χτίζει οργανικές δομές τόσο στους ανθρώπους όσο και στα ζώα» και πως «ορισμένες ενσυνείδητες διαδικασίες» όπως αυτή της αυθυποβολής, «θα παράγουν συγκεκριμένα φαινόμενα που τα αποτελέσματά τους θα είναι αδιακρίτως τα ίδια». 

Οι έρευνες του εγκεφάλου σήμερα από τις νευροεπιστήμες επιβεβαιώνουν αυτό που έλεγε ο Haanel σχεδόν έναν αιώνα νωρίτερα χωρίς μαγνητικές τομογραφίες και εγκεφαλογραφήματα στα χέρια του. 

Οι περισσότερες αρνητικές εγγραφές που υπάρχουν στον καθένα μας έχουν δημιουργηθεί ακριβώς μέσα από μια ατέλειωτη σειρά «αρνητικών εγγραφών». Με την υποκατάσταση μέσω «θετικών εγγραφών» τα δεδομένα μπορεί να αντιστραφούν.

Η δύναμη των καταφάσεων. Επαναπρογραμματισμός και αύξηση του ψυχικού δυναμικού
«Μια θετική σκέψη είναι χίλιες φορές ισχυρότερη από μια αρνητική.» Αυτή η στερεότυπη, new age φράση έχει αλήθεια μέσα της. Γνωρίζουμε όλοι εκ πείρας πως ένα ασήμαντο θετικό επεισόδιο ή μια μεταστροφή της σκέψης μας στη φωτεινή πλευρά της ζωής μπορεί να αλλάζει αλυσιδωτά την διάθεσή μας και τη μέρα μας. 

Η διαρκής αυθυποβολή λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής προσδοκίας μέσα από τις αντίστοιχα διαρκείς κρούσεις που κάνει στη φαντασία. Συστηματικά μπορεί να επαναπρογραμματίσει προδιάθεση, επιθυμία και προσδοκία εκεί που θέλουμε. «Πες το μέχρι να το πιστέψεις.» 

Ή όπως υποστηρίζει μια διάσημη ξένη φράση “Fake it until you make it!”, “Προσποιήσου μέχρι να το κάνεις αληθινό!” Στην πραγματικότητα αυτό που επηρεάζεται είναι το συναίσθημα αυξάνοντας το απόθεμα του ενδιάθετου ψυχικού δυναμικού. Η αυθυποβολή γίνεται έτσι ένα εργαλείο επίκλησης γι’αυτό που μια σειρά από ψυχικούς ερευνητές ονομάζουν «ανώτερο εαυτό» του ανθρώπου. 

Ακόμα και η Τύχη, αυτή η τυφλή θεότητα δεν φαίνεται να είναι καθόλου κουφή. Ακούει τις επικλήσεις και ανταποκρίνεται. Η έννοια της τύχης ενσωματώνει την θετική εικόνα του εαυτού. Η υποβολή κάνει αυτή τη δουλειά.

Μια απλή, εύκολα εφαρμόσιμη μέθοδος
Ανάμεσα στις άπειρες μεθόδους που έχουν δουλευτεί από πολλούς ανθρώπους θα παρουσιάσουμε το απλό και αποτελεσματικό «τρυκ» που προτείνει ο Max Freedom Long στο βιβλίο του “Self-Suggestion and the new huna theory of Mesmerism and hypnotism”. Μελετητής και κύριος εισηγητής στη Δύση της φιλοσοφίας Huna, ο Long δείχνει πώς να επηρεάσεις τον υποσυνείδητο, κατώτερο εαυτό (αυτόν που μπλοκάρει με τις αναχαιτίσεις και τους φόβους του την υλοποίηση των επιθυμιών του ανθρώπου) με την απλή μέθοδο του «κομποσκοινιού». 

Το «σκοινί της προσευχής», εργαλείο για την συγκέντρωση του νου μέσα από την επανάληψη των προσευχών βρίσκεται σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Ο ορθόδοξος χριστιανισμός χρησιμοποιεί το κομποσκοίνι (με 33 συνήθως κόμπους), οι καθολικοί το ροζάριο, οι ινδουϊστές και βουδιστές το τζάπα μάλα (με 108 κόμπους), οι μουσουλμάνοι το tasbih και το κομπολόι.

Η προσευχή είναι επίκληση. 
Μια αυθυποβολή είναι επίσης επίκληση, σε αυτή την περίπτωση όμως στην καλύτερη όψη του δικού μας εαυτού. Η κατασκευή και η χρήση ενός «σκοινιού με κόμπους» είναι ένας τρόπος συνομιλίας – και πειθούς - του υποσυνείδητου εαυτού μας μέσω των επαναλήψεων μιας εστιασμένης φράσης - επίκλησης.

Καλό είναι να μην χρησιμοποιήσετε ένα έτοιμο «σκοινί προσευχών» αλλά να κατασκευάσετε το δικό σας, από όποιο υλικό προτιμάτε (δέρμα- μεταξωτή κορδέλα- σκοινί) γιατί όπως υποστηρίζει σωστά και η Dion Fortune, «ο μύστης πρέπει να κατασκευάζει μόνος του τα εργαλεία του». 

Έτσι τα εμψυχώνει με την δική του πρόθεση και ενέργεια. Από μόνη της η κατασκευή είναι μια δήλωση ότι δουλεύετε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Διαλέξτε ένα γερό υλικό και κάντε κόμπους στον αριθμό που εσείς θέλετε (στο τυχερό σας νούμερο ή σε κάποιο αριθμό που για σας σημαίνει κάτι). 

Αφήστε το σκοινί ανοιχτό ή κάντε το βραχιόλι και ακολουθήστε μια μικρή τελετουργία επίκλησης προς την κατεύθυνση που θέλετε. Αφού σκεφτείτε σοβαρά για κάποιο χρόνο τι θα θέλατε να αλλάξετε ή να βελτιώσετε στη ζωή σας, συντάξτε μια σύντομη, θετική, γενική φράση που θα δηλώνει το σκοπό σας. 

Ορίστε 2-3 χρονικά διαστήματα κάθε μέρα, πρωί-βράδυ ή όποτε έχετε την καλύτερη διάθεση και επαναλαμβάνετε τη φράση περνώντας τα χέρια σας στους κόμπους. 

Για όσο καιρό αυτή η φράση σας εκφράζει μπορείτε να τη χρησιμοποιείται και κατόπιν να την αλλάξετε με μια επόμενη.

Κάποιοι υποστηρίζουν πως ο καλύτερος τρόπος να εκφέρεις ένα προσωπικό μάντρα είναι με ένταση και συναίσθημα. Άλλοι λένε πως η γρήγορη, υπνωτιστική επανάληψη όπου ακόμα κι αυτός που την εκφέρει δεν την αντιλαμβάνεται λειτουργεί καλύτερα σε υποσυνείδητο επίπεδο. Διαλέξτε όποια μέθοδο σας ταιριάζει.

Αυτό το πανάρχαιο και απλούστατο εργαλείο είναι πραγματικά ισχυρό. Δοκιμάστε το κάποια στιγμή που αισθάνεστε καταβεβλημένος ή απαισιόδοξος. Ακόμα και η απλή επανάληψη 2-3 φορές μπορεί να έχει σπουδαία αποτελέσματα.
Άρης Χανδρής