Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

Άγιος Φανούριος ο Μεγαλομάρτυς.....!!!!!!!!!

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Ο Άγιος Φανούριος είναι αναμφίβολα μια άγια, σημαντική νεανική μορφή, που ξεχωρίζει με τον δικό του τρόπο ανάμεσα στους άλλους Αγίους της χριστιανοσύνης, γιατί δεν τιμάται απλώς σε μια μόνον ημε­ρομηνία, αλλά η πίστη των χριστιανών κά­νει συχνά τη γνωστή φανουρόπιτα. 

Ο Άγιος Φανούριος, που έζησε στα Ρω­μαϊκά χρόνια, συγκρούσθηκε τότε θαρρετά με τον κόσμο της ειδωλολατρίας, γιατί το χριστιανικό πνεύμα του θεανθρώπου, δεν του επέτρεπε ν' αρνηθεί τις αναμφισβήτη­τα ενάρετες αρχές του. 

Έτσι τα 12 μαρτύ­ρια που υπόφερε ο Άγιος, αποτελούν για μας ένα δυνατό κίνητρο για αντοχή και προ­σκόλληση στις ηθικές αξίες του χριστιανι­σμού, για να βγούμε νικητές από ένα αδιά­κοπο αγώνα, ενάντια στην απιστία και αδικία της εποχής μας. 

Ο Άγιος μας δίδαξε με την πραγματική θυσία του, πως εμείς τώ­ρα δεν παλεύουμε βέβαια με στρατοκράτες Ρωμαίους και απαίσιους Αγαρηνούς, αλλά έχομε ν' αντιμετωπίσουμε τις πιο έντεχνα στημένες παγίδες του υλισμού και αθεϊσμού, που προσπαθούν μαζικά να σαρώσουν τις τάξεις των χριστιανών. 

Ο Άγιος Φανούριος ακόμα μας δίδαξε, πως το στεφάνι της ενάρετης ζωής δεν κερ­δίζεται εύκολα, αλλά μόνον με συνεχείς δο­κιμασίες, με θάρρος, υπομονή και αντοχή. Επομένως σαν αληθινοί αγωνιστές της πί­στεως ας μιμηθούμε την υποδειγματική και άμεμπτη ζωή του Αγίου, για να καταξιωθούμε κάποτε κι εμείς να τιμήσουμε το χρι­στιανικό όνομα που φέρουμε, όπως κι αυ­τός επάξια το τίμησε. 

Ο Άγιος Φανούριος 

1. Γενικά για τη ζωή του 
Για την καταγωγή και τη ζωή του Αγίου Φανουρίου δεν υπάρχει τίποτε συγκε­κριμένο, επειδή όλα τα στοιχεία της ζωής του χάθηκαν σε καιρούς ανωμαλίας. 

Τα μόνα στοιχεία που έχομε αναφορικά με τον Άγιο είναι η εύρεση της εικόνας του, γύ­ρω στα 1500 μ.Χ., σύμφωνα με τα συναξά­ρια, ή κατ' άλλους γύρω στα 1355-1369 μ.Χ. Άλλοι υποστηρίζουν πως η εικόνα του Αγίου βρέθηκε στη Ρόδο και άλλοι στην Κύ­προ. 

2. Η εύρεση της εικόνας 
Επιστρέφομε στο παρελθόν, όταν οι Αγαρηνοί εξουσίαζαν τη Ρόδο και απο­φάσισαν να ξαναχτίσουν τα τείχη της πόλης, που βάρβαρα κατέστρεψαν και κατεδάφισαν στον πόλεμο λίγα χρόνια πριν. 

Άρχισαν λοιπόν να στέλλουν εργάτες έξω απ' το νότιο μέρος του φρουρίου και να μαζεύουν πέτρες απ' τα μισογκρεμισμένα σπί­τια των κατοίκων, για να ξαναφτιάξουν τα νέα και ισχυρά τείχη της πόλης τους. Ξαφ­νικά μέσα στα χαλάσματα βρήκαν μια ωραιό­τατη, αλλά μισοχαλασμένη στη μια πλευρά εκκλησία κι εκεί μέσα βρήκαν ένα σωρό ει­κόνες, που απ' την πολυκαιρία δεν ξεχώρι­ζαν τις μορφές των Αγίων καθώς και τα γράμματα, που είχανε επάνω τους. 

Μια μόνο καταπληκτική εικόνα ξεχώριζε απ' όλες, που ο χρόνος δεν την άγγιξε και παρίστανε ένα νέο ντυμένο σαν στρατιώτης. Ο Μητροπολίτης της Ρόδου Νείλος έτρεξε αμέσως επί τόπου και διάβασε καθαρά το όνομα του Αγίου, που λεγόταν Φανούριος. 

Συγκινημένος ο Σεβασμιώτατος, για τη φανέρωση του Αγίου, παρατήρησε, πως ήταν ντυμένος σαν Ρωμαίος στρατιωτικός, κρα­τώντας στο αριστερό χέρι του ένα σταυρό και στο δεξιό μια αναμμένη λαμπάδα. Ο α­γιογράφος ακόμα ολόγυρα της εικόνας ζω­γράφισε σε δώδεκα παραστάσεις τα μαρτύ­ρια, που υπόφερε ο Άγιος και, που εξιστορούν ολοφάνερα την όλη ζωή του. 

Οι παραστάσεις αυτές είναι οι ακόλουθες : 
Α΄. Ο Άγιος παρουσιάζεται όρθιος μπρο­στά στο Ρωμαίο ανακριτή του και φαίνεται ν' απολογείται με θάρρος και να υπερασπί­ζει την χριστιανική πίστη του. 

Β΄. Οι στρατιώτες εδώ επεμβαίνουν και χτυ­πούν με πέτρες στο κεφάλι και στο στόμα τον Φανούριο, για ν' αναγκασθεί να υποκύ­ψει και ν' αρνηθεί τον Κύριο. 

Γ΄. Οι στρατιώτες έχουν εξαγριωθεί πια απ' την επιμονή του Φανουρίου, γι' αυτό τον έριξαν κάτω και τον χτυπούν τώρα άγρια με ξύλα και ρόπαλα, για να κάμψουν το ακμαίο ηθικό του. 

Δ΄. Ο Φανούριος είναι στη φυλακή κι εκεί βασανίζεται με αποτρόπαιο τρόπο. Φαίνε­ται εντελώς γυμνός κι οι στρατιώτες ολόγυ­ρα του ξεσχίζουν τις σάρκες του με αιχμη­ρά σιδερένια εργαλεία. Ο Άγιος υπομένει αγόγγυστα το τρομερό μαρτύριό του. 

Ε΄. Ο Φανούριος βρίσκεται και πάλι στη φυ­λακή και προσεύχεται στον θεό, για να τον ενισχύσει ν' αντέξει μέχρι τέλους τα βασανι­στήρια. 

ΣΤ΄. Ο Άγιος παρουσιάζεται και πάλιν μπροστά στον Ρωμαίο ανακριτή για ν' απο­λογηθεί για τη στάση του. Απ' την ατάρα­χη έκφραση του προσώπου του φαίνεται, πως ούτε τα βασανιστήρια που υπόφερε, ούτε οι μελλοντικές απειλές του τυράννου του εκλόνισαν την πίστη και έτσι απτόητος περιμένει ακόμη χειρότερα μαρτύρια. 

Ζ΄. Οι δήμιοι του Φανουρίου με μανία και σκληρότητα καίουν με αναμμένες λαμπάδες το ολόγυμνο σώμα του, που φαίνεται έτσι η ανυπέρβλητη θυσία του για τον Εσταυ­ρωμένο. Ο Άγιος νικά και πάλιν με την α­δάμαστη θέληση και καρτερία του στον Κύ­ριο. 

Η΄. Εδώ οι άγριοι βασανιστές του χρησιμο­ποιούν και μηχανικά μέσα για να φθάσουν στο κορύφωμα του μαρτυρίου του. Έχουν δέσει τον Άγιο πάνω σ' ένα μάγκανο κι αυ­τό σαν περιστρέφεται, του συντρίβει τα κόκκαλα. Υποφέρει εκείνος αγόγγυστα αλλά στο ωραίο πρόσωπό του είναι ζωγραφισμέ­νη ανέκφραστη αγαλλίαση, γιατί υποφέρει για χάρη του Κυρίου. 

Θ΄. Ο Φανούριος ρίπτεται σ' ένα λάκκο, για να γίνει βορά άγριων θηρίων κι οι δήμιοί του από πάνω παρακολουθούν να δούνε το τέ­λος του. Τα θηρία όμως έχουν κυριολεκτι­κά εξημερωθεί απ' τη χάρη του Θεού, γι' αυ­τό τον περιτριγυρίζουν ήσυχα σαν αρνάκια και απολαμβάνουν θαυμάσια τη συντροφιά του. 

Ι΄. Οι δήμιοί του δεν ικανοποιούνται απ' το προηγούμενο αποτέλεσμα κι έτσι τον βγάζουν απ' τον λάκκο και τον καταπλακώνουν μ' ένα μεγάλο λίθο, βέβαιοι πια πως θα τον αποτελειώσουν. Τίποτε όμως δεν πετυχαίνουνε κι αυτή τη φορά. 

ΙΑ΄. Η σκηνή παρουσιάζει τον Άγιο μπρο­στά σε βωμό, όπου οι δήμιοί του τον προτρέπουν να θυσιάσει, βάζοντας στις παλά­μες του αναμμένα κάρβουνα. Ο Φανούριος βγαίνει και απ' αυτή τη δοκιμασία νικητής και αυτό διακρίνεται από ένα διάβολο, που έχει τη μορφή δράκου, που πετά στον αέ­ρα και κλαίει για την αποτυχία του. 

ΙΒ΄. Η τελευταία σκηνή είναι το τέλος του μαρτυρίου του, με τον Φανούριο ριγμένο σ' ένα μεγάλο καμίνι να στέκεται όρθιος πάνω σ' ένα σκαμνί και να τον περιζώνουν φλό­γες και καπνοί. Ο Άγιος φαίνεται να προ­σεύχεται αδιάκοπα στον Θεό, χωρίς να εκ­φράζει κανένα παράπονο ή γογγυσμό κι έ­τσι άκαμπτος κι ανυποχώρητος πέταξε στα ουράνια, γεμάτος ικανοποίηση για όσα βά­σανα υπόφερε για χάρη του Κυρίου. 

3. Το χτίσιμο του ναού 
Ο Μητροπολίτης τότε του νησιού, ο Νεί­λος, όταν μελέτησε επισταμένα την ει­κόνα που βρέθηκε, αποφάνθηκε, πως ο Φα­νούριος ήταν ένας απ' τους σπουδαιότε­ρους μεγαλομάρτυρες της Πίστεώς μας. 

Α­μέσως έστειλε αντιπροσωπεία στον ηγεμό­να του νησιού και τον παρακαλούσε να του δώσει άδεια για ν' ανακαινίσει την εκκλησία. Όταν όμως ο ηγεμόνας αρνήθηκε, τότε ο Μητροπολίτης μετέβη ο ίδιος προσωπικά στην Κωνσταντινούπολη και κατόρθωσε να εξασφαλίσει απ' τον Σουλτάνο την άδεια που ζητούσε. 

Επέστρεψε σύντομα στη Ρό­δο κι αναστήλωσε το ναό ακριβώς στην πα­λιά θέση του, έξω από τα τείχη του. Ο να­ός σώζεται ως τα σήμερα και αποτελεί από τότε ιερό προσκύνημα όλων των Χριστια­νών. 

4. Στοιχεία απ' την εύρεση της εικόνας 
Βλέποντας την εικόνα του Αγίου Φανου­ρίου που βρέθηκε στη Ρόδο, εξάγουμε πολλά αξιόλογα στοιχεία που είναι τα ακό­λουθα : 
1. Σαν διαβάσουμε στην εικόνα το όνομα του Αγίου συμπεραίνομε αμέσως, πως εί­ναι ελληνικής καταγωγής. 

2. Επίσης συμπεραίνομε πως οι γονείς του ήταν πολύ ευσεβείς, για να του δώσουν ένα τόσο χριστιανικό όνομα. 

3. Ο νέος αυτός ακόμα θα ήταν πολύ μορ­φωμένος για να γίνει στρατιωτικός. 

4. Υπολογίζουμε ακόμα πως τα μαρτύρια του Αγίου Φανουρίου έγιναν τον β' και γ' αιώνα, όταν οι διωγμοί των χριστιανών βρί­σκονταν στο αποκορύφωμά τους. 

5. Ο Φανούριος ολοφάνερα αποδεικνύε­ται πως ήταν Μεγαλομάρτυρας απ' τα πολ­λά και φοβερά μαρτύρια που υπέφερε. 

6. Βεβαιωνόμαστε επίσης πως ετιμάτο απ' τους πιστούς χριστιανούς απ' τα χρόνια του μαρτυρίου του σε χριστιανικούς ναούς, για να βρεθεί μάλιστα ένας τέτοιος ναός και στη Ρόδο. 

7. Απ' την απεικόνιση του Αγίου φαίνεται πως ο Φανούριος μαρτύρησε σε νεαρά
ηλικία. 

5. Θαύματα του Αγίου 
Ο Άγιος Φανούριος έκανε αρκετά θαύ­ματα στους πιστούς που επικαλούνται το όνομά του κι ένα απ' αυτά είναι το ακό­λουθο : 
Σε μια περίοδο της ιστορικής ζωής της η Κρήτη ήταν υποδουλωμένη στους Λατίνους (1204 - 1669 μ.Χ.), που είχαν δικό τους Αρ­χιεπίσκοπο και γι' αυτό προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να παρασύρουν τους κατοίκους του νησιού στον Καθολικισμό (Παπισμό)

Έτσι οι Λατίνοι πήρανε σαν καταπιεστι­κό μέτρο ενάντια στην Ορθοδοξία να μην επιτρέπουν να χειροτονούνται ιερείς στην Κρήτη, οπότε οι Κρητικοί αναγκάζονταν να μεταβαίνουν στο νησί Τσιρίγο (Κύθηρα) για να χειροτονηθούν ιερείς από Ορθόδοξο Αρχιερέα, που έδρευε εκεί. 

Κάποια εποχή λοιπόν ξεκίνησαν απ' την Κρήτη τρεις διάκονοι για το Τσιρίγο κι αφού χειροτονήθησαν εκεί ιερείς, επέστρεφαν τρι­σευτυχισμένοι στο πολύπαθο τότε απ' τη σκλαβιά νησί τους. Κατά κακή τους τύχη Αγαρηνοί πειρατές τους συνέλαβαν στο πέ­λαγος, τους μετέφεραν στη Ρόδο, όπου τους πώλησαν σε τρεις διαφορετικούς Αγαρηνούς αφέντες. 

Η θέση των τριών ιερέων ήταν αξιοθρή­νητη κι όμως μια γλυκειά προσμονή ήλθε να γλυκάνει το πικρό παράπονό τους. Μάθα­νε πως στη Ρόδο ο Άγιος Φανούριος θαυματουργούσε και σ' αυτόν στήριξαν τις ελ­πίδες τους κι ολοένα προσεύχονταν και τον επικαλούνταν ο καθένας τους ξεχωριστά, για να τους λυτρώσει απ' την σκληρή αιχ­μαλωσία στους μιαρούς Αγαρηνούς. 

Ζήτησε, λοιπόν, ο κάθε ιερέας, χωρίς να συνεννοηθούν μεταξύ τους, απ' τον αφέν­τη του, να του δώσει άδεια να μεταβεί στην εκκλησία για να προσκυνήσει την εικόνα του Αγίου Φανουρίου. 

Πήρανε κι οι τρεις τους μ' ευκολία την άδεια, προσκύνησαν μ' ευ­λάβεια την εικόνα του Αγίου βρέχοντας τη γη με τα δάκρυά τους γονατιστοί σαν προ­σεύχονταν και με όλη τη δύναμη της ψυχής τους παρακαλούσαν τον Άγιο Φανούριο να μεσολαβήσει για να γλυτώσουν πια απ' τα χέρια των Αγαρηνών. 

Αφού οι ιερείς αναχώρησαν, ανακουφι­σμένοι απ' τον πόνο τους, ο Άγιος Φανού­ριος παρουσιάστηκε τη νύχτα και στους τρεις αφέντες τους και τους διέταξε να ελευ­θερώσουν τους σκλάβους ιερείς τους, δια­φορετικά θα τους τιμωρούσε σκληρά. Οι Αγαρηνοί όμως άρχοντες θεώρησαν την επέμ­βαση του Αγίου σαν κάποια μαγεία, γι' αυ­τό αλυσόδεσαν τους σκλάβους τους κι άρ­χισαν να τους βασανίζουν με χειρότερο τρό­πο. 

Την άλλη όμως νύχτα ο Άγιος Φανούριος επέμβηκε πιο αποτελεσματικά, έλυσε τους τρεις ιερείς απ' τα δεσμά τους και τους υ­ποσχέθηκε, πως θα τους ελευθέρωνε από τους Αγαρηνούς την άλλη μέρα. Φανερώ­θηκε και πάλι στους Αγαρηνούς και τους απείλησε αυτή τη φορά, πως αν δεν ελευθέρωναν το πρωί τους ιερείς, θα μεταχειρι­ζότανε σκληρά μέτρα γι' αυτούς. 

Το άλλο πρωί οι Αγαρηνοί αισθάνθησαν την τιμωρία, γιατί έχασαν όλοι το φως τους και το κορμί τους έμεινε παράλυτο. Έτσι αναγκάσθησαν τότε να συμβουλευτούν τους συγγενείς τους, για να συζητήσουν το κα­κό που τους βρήκε. 

Όλοι δε οι άρχοντες α­ποφάσισαν να καλέσουν τους τρεις ιερείς, μήπως μπορούσαν να τους βοηθήσουν. Οι ιερείς την μόνη απάντηση που έδωσαν ήταν, πως αυτοί θα παρακαλούσαν τον Θεό τους κι Εκείνος θα αποφάσιζε. 

Την τρίτη νύχτα παρουσιάστηκε πάλι ο Άγιος Φανούριος στους Αγαρηνούς και τους ανακοίνωσε πως αν δεν έστελναν οι τρεις άρχοντες γραπτώς στο ναό του τη συγκατάθεση τους για την απελευθέρωση των ιερέων, δεν θα ξανάβρισκαν πια την υ­γεία τους. 

Οι Αγαρηνοί τότε θέλοντας και μη έγραψαν το γράμμα που ζήτησε ο Άγιος Φανούριος και δήλωναν απερίφραστα, πως παραχωρούσαν, στους τρεις ιερείς την ελευ­θερία τους. Αυτές οι δηλώσεις τους κατατέ­θηκαν στον ιερό ναό του Αγίου. 

Πριν ακόμα επιστρέψει η αντιπροσωπεία των Αγαρηνών απ' το ναό, οι τυφλοί και παράλυτοι άπιστοι έγιναν εντελώς καλά με το θέλημα του Αγίου. Οι πλούσιοι Αγαρηνοί έδωσαν στους τρεις ιερείς όλα τα έξοδα του ταξιδιού τους κι αυτοί πριν αναχωρή­σουν κατέφυγαν στην εκκλησία, και αφού ευχαρίστησαν τον Άγιο για την απελευθέ­ρωσή τους, αντέγραψαν πιστά την εικόνα του Αγίου Φανουρίου και την πήραν στην Κρήτη, όπου την τιμούσαν κάθε χρόνο με δοξολογίες και λιτανείες. 

6. Η πίτα του Αγίου Φανουρίου 
Η μεγάλη τιμή που τρέφουν οι χριστιανοί στον Άγιο Φανούριο, έγινε αιτία να δημιουργηθεί στο λαό το παραδοσιακό έθι­μο της πίττας του Αγίου ή καλύτερα της φανουρόπιτας. 

Η πίτα συνήθως είναι μικρή και στρογ­γυλή και γίνεται από καθαρό αλεύρι, ζάχα­ρη, κανέλλα, λάδι κι αφού όλα αυτά τα υλι­κά ανακατευθούν, ζυμώνονται, μπαίνουν σε στρογγυλή φόρμα και η πίττα ψήνεται σε μέτρια θερμοκρασία στο φούρνο. 

Η πίτα γίνεται για να φανερώσει ο Ά­γιος σε κάποιον ένα χαμένο αντικείμενο, κά­ποια δουλειά αν ένας είναι άεργος, κάποια χαμένη υπόθεση, την υγειά σε κάποιο άρ­ρωστο και άλλα παρόμοια. 

Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του στις 27 Αυγούστου. 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ 
Ήχος δ΄. Βασίλειον διάδημα 
Ουράνιον εφύμνιον εν γη τελείται λαμπρώς, επίγειον πανήγυριν νυν εορτάζει φαιδρώς Αγγέλων πολίτευμα, άνωθεν υμνωδίαις, ευφημούσι τους άθλους, κάτωθεν Εκκλησία την ουράνιον δόξαν. ην εύρες πόνοις και άθλοις τοις σοις, Φανούριε ένδοξε. 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ 
Ήχος γ΄. Η Παρθένος σήμερον 
Ιερείς διέσωσας αιχμαλωσίας αθέου και δεσμά συνέθλασας δυνάμει Θεία, Θεόφρον, ήσχυνας τυράννων θράση γενναιοφρόνως, ηύφρανας Αγγέλων τάξεις Μεγαλομάρτυς, δια τούτο σε τιμώμεν, θείε οπλίτα, Φανούριε ένδοξε. 

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ 
Τους ασπαζομένους την σην σεπτήν εικόνα εν πίστει και αιτούντας σην αρωγήν, Μάρτυς, κληρονόμους της Θείας Βασιλείας, Φανούριε, λιταίς σου πάντας ανάδειξον. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΙΔΡΥΜΑ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» 

8 τρόποι για να νιώσετε ευτυχισμένοι -τώρα....!!!!!!!

Οκτώ απλές κι εύκολα εφαρμόσιμες συμβουλές ευτυχίας. Μένει να τις δοκιμάσουμε να δούμε, αν μπορούν να μας κάνουν να νιώσουμε πιο ευτυχισμένοι άμεσα.

Υπάρχει εξίσωση που να καταλήγει στην ευτυχία; Σύγχρονοι ερευνητές έχουν εμφανίσει διάφορες εκδοχές που υποστηρίζουν ότι δίνουν την εξίσωση της ευτυχίας. Ωστόσο τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ απλά. 

Δημοσίευμα του RealSimple.com υποστηρίζει ότι οι παρακάτω οκτώ τρόποι μπορούν να σε κάνουν να νιώσεις ευτυχισμένος. Απλοί σίγουρα είναι, μένει να δούμε αν πιάνουν...

1. Βγείτε από το Facebook και τηλεφωνήστε σε ένα φίλο. Τα περισσότερα like δεν ισοδυναμούν με περισσότερη ευτυχία κι αυτό το λένε όλες οι σχετικές έρευνες, όπως για παράδειγμα αυτή του πανεπιστημίου του Μίτσιγκαν ανάμεσα σε 82 νέους, τα επίπεδα ευτυχίας των οποίων ανέβαιναν όχι όταν αφοσιώνονταν στο Facebook αλλά όταν τους δόθηκε η ευκαιρία προσωπικής επαφής και επικοινωνίας.

2. Εστιάστε στους ανθρώπους, όχι στα πράγματα. Πρόσφατη σουηδική έρευνα στο Διαδίκτυο και στα social media έδειξε ότι έννοιες που υποδηλώνουν χαρά ή ευτυχία βρίσκονται συνήθως σε δημοσιεύσεις που περιέχουν αναφορές σε ονόματα ή προσωπικές αντωνυμίες. Σπανιότατα τις βλέπεις δίπλα σε έννοιες όπως «εκατομμύρια» ή «εξελιγμένα κινητά τηλέφωνα».

3. Βγείτε έξω. Είναι κοινώς αναγνωρισμένο ότι μια βόλτα στον ήλιο κάνει καλό. Πρόσφατη έρευνα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μάλιστα, υποστήριξε ότι η καλή διάθεση συνδέεται άμεσα με το πόσο χρόνο περνάμε έξω, ίσως γιατί όταν το ανθρώπινο σώμα κινείται στον ήλιο, παράγει περισσότερη βιταμίνη D.

4. Κάντε χαρούμενες σκέψεις. Εδώ βοηθά πολύ η χαρούμενη μουσική και οι στίχοι που περιγράφουν χαρούμενες καταστάσεις. Ερευνα που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα Θετικής Ψυχολογίας έδειξε ότι όσοι ακούν χαρούμενη μουσική, έχουν καλύτερη διάθεση και αφού η μουσική σταματήσει.

5. Κάντε... προξενιά! (Η συμβουλή – έκπληξη) Κι όμως το να σκέφτεστε και να κάνετε σχέδια για το ποιοι από τους φίλους σας μπορούν να ταιριάξουν μεταξύ τους, σύμφωνα με έρευνα μπορεί να σας κάνει πολύ πιο χαρούμενους -κι όσο πιο απροσδόκητο δείχνει το ταίριασμα, τόσο πιο χαρούμενοι θα γίνετε.

6. Κοιμηθείτε! Μία έως μιάμιση ώρα ύπνου επιπλέον μέσα στη μέρα, μπορεί να βελτιώσει τη διάθεσή σας σύμφωνα με μελέτη που διενήργησε η Αμερική Ένωση Ψυχολογίας. Εννοείται πως όσο καλύτερος είναι ο νυχτερινός ύπνος, τόσο καλύτερη και η διάθεση.

7. Κάντε μια καλή πράξη. Εθελοντική εργασία ή όποια άλλη φιλανθρωπική προσφορά σε έναν άστεγο ή σε μια οικογένεια που έχει ανάγκη, κάνει τους ανθρώπους σύμφωνα με όλες τις μελέτες να καταπολεμούν την κατάθλιψη.

8. Αποφύγετε το fast food. Καλώς ή κακώς κι εδώ συμφωνούν όλες οι μελέτες. Το fast food, μεταξύ άλλων, αυξάνει την ανυπομονησία, άρα και την ένταση του οργανισμού, οπότε στερεί από το φαγητό την απόλαυση και αυξάνει τους δείκτες του στρες. Προσπεράστε το, ευχαριστηθείτε το μαγειρεμένο φαγητό σας και χαμογελάστε...Κυριακή, 23 Αυγούστου 2015

Προσευχή για να βρείτε το σκοπό της ζωής σας....!!!!!

Προς Όλους Όσους Με Φροντίζουν

Φαίνεται ότι έχω ξεχάσει το Θεϊκό σκοπό της ζωής μου και ζητώ τη βοήθεια σας, ώστε να θυμηθώ τον λόγο που διάλεξα να έρθω εδώ αυτή την περίοδο. 

Είμαι πρόθυμος / η να αφήσω να φύγουν όλοι οι φόβοι που με εμποδίζουν να θυμηθώ τον σκοπό της ζωής μου, συμπεριλαμβανομένων των φόβων της επιτυχίας και αποτυχίας. Γνωρίζω ότι έχω τα προσόντα για να πετύχω την αποστολή μου και ζητώ τη συνεχή καθοδήγηση σας ώστε να με βοηθήσετε να μάθω ποιος είναι ο δρόμος που κάνει την καρδιά μου να τραγουδά.

Σας παρακαλώ βοηθήστε με να αντιληφθώ τη διαφορά ανάμεσα στη χαρά και το φόβο ώστε να μπορώ να ασχοληθώ σε ουσιαστικές ενέργειες που υπηρετούν άλλους και μου φέρνουν χαρά.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θεραπεία με τη βοήθεια των Αγγέλων
Doreen Virtue , Ph.D
Μετάφραση : Χαριτίνη Χριστάκου
Εκδόσεις Κρύων ΕΠΕ
Από τα αγαπημένα βιβλία της βιβλιοθήκης μου.

Προσευχή για θεραπεία του στρες.....!!!!!!

             
Αγαπημένε μου Θεέ, Αρχάγγελε Ραφαήλ και Αρχάγγελε Μιχαήλ

Φαίνεται ότι το στρες με καταβάλλει και χρειάζομαι τη βοήθεια σας.

Σας παρακαλώ απαλλάξτε με από τις πιέσεις που έχω δημιουργήσει στον εαυτό μου.

Ραφαήλ, σου ζητώ να με καλύψεις με τη θεραπευτική σου ενέργεια ώστε το σώμα μου να αποβάλλει τις επιδράσεις του στρες.

Μιχαήλ, ζητώ να κόψεις τις επιδράσεις των αρνητικών και γεμάτων φόβων σκέψεων, περιλαμβανομένων των λώρων που με απομυζούν. 

Είμαι πρόθυμος / η να αφήσω όλες τις συνήθειες αυτό – τιμωρίας , χρονικής καταπίεσης ή άλλες πεποιθήσεις που μου δημιουργούν καταστάσεις στρες. 

Γνωρίζω ότι η αλήθεια είναι πως έχω επαρκή χρόνο και ενέργεια και ζητώ να με βοηθήσετε να ζήσω την εμπειρία αυτής της επάρκειας τώρα. 

Σας ευχαριστώ……Αμήν.

Θεραπεία με τη βοήθεια των Αγγέλων
Doreen Virtue , Ph.D
Μετάφραση : Χαριτίνη Χριστάκου
Εκδόσεις Κρύων ΕΠΕ
Από τα αγαπημένα βιβλία της βιβλιοθήκης μου.

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

Πώς θα ενισχύσετε την εσωτερική σας δύναμη.....!!!!!!

Η θέλησή μας επηρεάζει τον τρόπο που σχετιζόμαστε με τους άλλους, τις ιδέες που καλλιεργούμε, τα βήματα που κάνουμε στη ζωή μας. Ακολουθούν 5 tips για το πώς να χτίσετε την εσωτερική σας δύναμη.

Όλοι περνάμε δύσκολες στιγμές με κάποιον τρόπο. Ορισμένοι μπορεί να έχουν πιο δύσκολα εμπόδια από άλλους αλλά άσχετα από τις διαφορές όλοι μοιραζόμαστε παγκόσμια σύνδεση στο γεγονός ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις.

Ωστόσο είναι ο τρόπος που χειριζόμαστε τις προκλήσεις που καθορίζει πώς προχωράμε την υπόλοιπη ζωή μας, δήλωσε ο φυσιοθεραπευτής και συγγραφέας Piero Ferrucci.

Η θέλησή μας επηρεάζει τον τρόπο που σχετιζόμαστε με τους άλλους, τις ιδέες που καλλιεργούμε, τα βήματα που κάνουμε στη ζωή μας. Χρειάζεται να σιγουρευτούμε ότι δουλεύει καλά, αλλιώς έχουμε πρόβλημα.

Πρέπει να χτίσουμε την εσωτερική μας δύναμη επειδή χωρίς αυτή μπορεί να γίνουμε θύματα των περιστάσεων.
Διακινδυνεύουμε να ορίζουν άλλοι ή η τύχη τη ζωή μας.

Η εσωτερική θέληση ή δύναμη που έχουμε μέσα μας, για να μας οδηγήσει σε νέα όρια είναι σαν ένας μυς που μπορεί να αναπτυχθεί. Το μόνο που χρειάζεται είναι μερικές μικρές ασκήσεις, δήλωσε ο Ferrucci.

Ακολουθούν 5 tips για το πώς να χτίσετε την εσωτερική σας δύναμη.

Δημιουργήστε ιερό χώρο μέσα σας
Μια ισχυρή εσωτερική θέληση θα σας επιτρέψει να απομυθοποιήσετε πολλές στρεσογόνες καταστάσεις και να λάβετε λογικές αποφάσεις, εξηγεί ο Ferrucci. Μπορείτε εν μέρει να το καταφέρετε χρησιμοποιώντας χρόνο για να ανακαλύψετε το κέντρο σας.

Ακούτε για τη σημασία του να βρείτε ένα ιερό χώρο στο σπίτι σας, αλλά επίσης πρέπει να μάθετε να βρίσκετε ιερό χώρο στον εαυτό σας. Παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις όταν είμαστε καλύτερα επικεντρωμένοι.

Ένας τρόπος να το καταφέρουμε είναι να μάθουμε να αναπνέουμε. Είναι το πιο απλό που μπορείτε να κάνετε για να νιώθετε ισορροπημένοι. Ο Ferrucci προτείνει επίσης το διαλογισμό ή το να κάθεστε απλώς στη σιωπή για λίγα λεπτά ώστε να καθαρίσετε το μυαλό σας.

Ανοιχτείτε σε προκλήσεις
Βάζοντας τον εαυτό μας έξω από τη ζώνη στην οποία νιώθουμε άνετα, αυτομάτως χτίζουμε ευελιξία έναντι του αγνώστου, δήλωσε ο Ferrucci. Θα πρέπει πάντα να βρίσκουμε καταστάσεις στις οποίες μπορούμε να κάνουμε καλή χρήση της δύναμής μας. Πάρτε ένα ρίσκο ή κάντε κάτι που αντιτίθεται στις συνήθειές σας.

Οι πράξεις δύναμης μπορεί να είναι οτιδήποτε, από το να κάνουμε ένα δύσκολο τηλεφώνημα μέχρι να δοκιμάσουμε μια νέα άσκηση.

Σκοπός είναι να κάνουμε κάτι που αλλιώς θα είχαμε φυσιολογικά αναβάλει επειδή θα αισθανόμαστε άβολα.
Ο Ferrucci σας προτρέπει να σκεφτείτε μια μικρή πράξη κουράγιου και στη συνέχεια να την κάνετε.

Το να αναλαμβάνετε ρίσκα αποτελεί τρόπο ανανέωσης του εαυτού μας, ανοίγει νέους δρόμους και τελικά επεκτείνει την εσωτερική μας δύναμη.

Θυμηθείτε μια στιγμή που ήσασταν δυνατοί στο παρελθόν
Καταφέρατε κάποιο project στη δουλειά; Ήσασταν βράχος για ένα φίλο που είχε ανάγκη;

Μπορεί να έχετε εφαρμόσει την εσωτερική δύναμη σε πολλές πλευρές της ζωής σας, απλώς πρέπει να τις θυμηθείτε ώστε να καλλιεργήσετε τη δύναμη να τις κάνετε πάλι.

Ακόμα και άνθρωποι που αισθάνονται αδύναμοι και αγχωμένοι, συνήθως μπορούν να βρουν στιγμές που ένιωθαν δυνατοί, δήλωσε ο Ferrucci. 

Χρησιμοποίησαν την εσωτερική τους δύναμη σε κάποια κατάσταση - μπορεί και προς έκπληξή τους - και όταν στη συνέχεια το θυμούνται η στάση τους αλλάζει. Πολλοί από εμάς ήδη έχουμε εσωτερική δύναμη, απλώς ξεχνάμε ότι την έχουμε.

Σκεφτείτε τα καλά σας σημεία
‘Όλοι έχουμε ανασφάλειες αλλά οι καλές συνήθειές μας είναι αυτές που μας κάνουν πιο δυνατούς, χωρίς να το γνωρίζουμε, δήλωσε ο 

Ferrucci. Είστε υποστηρικτικός πατέρας; Πιστός φίλος; Αυτές είναι καλές ιδιότητες. Κάντε ένα κατάλογο με όλα όσα σας αρέσουν και νιώθετε ότι έχουν αναπτυχθεί στον εαυτό σας. Αν δεν σκεφτόμαστε τα ισχυρά μας σημεία ξεχνάμε τι είναι αυτό που μας κάνει δυνατούς.

Κάντε διάλειμμα από τους περισπασμούς
Τα οφέλη της ‘’αποκαλωδίωσης’’ φαίνονται αμέτρητα και σύμφωνα με τον Ferrucci, η πιο λογική χρήση των συσκευών μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να χτίσουμε εσωτερική δύναμη. Αν αφήσουμε τις συσκευές στην άκρη κάνουμε διάλειμμα από εθισμό χαμηλού επιπέδου τον οποίον έχουμε αναπτύξει με τα κινητά μας τηλέφωνα.

Κάθε φορά που αποφεύγουμε την ανάγκη μας να συνδεθούμε, λίγο περισσότερο, οξύνουμε τη θέλησή μας. Συχνά η θέληση είναι ασθενής ή απούσα επειδή είμαστε πολύ αφηρημένοι. Ο ειδικός δεν είναι κατά της τεχνολογίας αλλά θεωρεί ότι μπορούμε να την αναβάλουμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συγκεκριμένη ώρα για να αναπνεύσουμε και να αποτραβήξουμε τον εαυτό μας από τα μηνύματα.
Πηγές: Ξένος τύπος.

Πες μου πότε γεννήθηκες, να σου πω από τι θα αρρωστήσεις.....!!!!!!!!

Κι όμως, δεν είναι... αστρολογικό. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Κολούμπια, ο μήνας γέννησης επηρεάζει το πόσο εύκολα θα αρρωστήσει κανείς και από τι.

Πες μου ποιον μήνα γεννήθηκες, να σου πω πόσο συχνά θα αρρωσταίνεις και από τι.

Ακούγεται λίγο σαν ιατρική αστρολογία, αλλά - καθ' όλα αξιοσέβαστοι - αμερικανοί επιστήμονες βρήκαν ότι υπάρχει όντως συσχέτιση μεταξύ του μήνα που έχει γεννηθεί κάποιος και την κατάσταση της υγείας στην κατοπινή ζωή του.

Έτσι, όσοι έχουν γεννηθεί τον Μάιο, κινδυνεύουν λιγότερο να αρρωστήσουν από οτιδήποτε, ενώ όσοι γεννήθηκαν Οκτώβριο, είναι οι πιο...γκαντέμηδες, αφού αυτοί είναι γενικά και οι πιο αρρωστιάρηδες, σύμφωνα με δημοσίευμα του Independent. 

Οι ερευνητές του Ιατρικού Κέντρου και του Ινστιτούτου Επιστήμης Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης, με επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή βιοϊατρικής πληροφορικήςΝίκολας Τατονέτι, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό του Αμερικανικού Συλλόγου Ιατρικής Πληροφορικής (Journal of American Medical Informatics Association),ανέλυσαν ιατρικά ιστορικά 1,7 εκατ. ασθενών και συσχέτισαν 1.688 ασθένειες με τον μήνα γέννησης κάθε ατόμου.

Δεν χρειάζεται πανικός
Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι για 55 παθήσεις υπάρχει σαφής συσχέτιση του σχετικού κινδύνου εμφάνισης της νόσου με τον μήνα γέννησης του ασθενούς. 

Οι ερευνητές διευκρίνισαν πάντως ότι δεν πρέπει να πανικοβάλλεται κανείς (ιδίως αν έχει γεννηθεί Οκτώβριο), καθώς ο σχετικός παράγων κινδύνου είναι μικρός, αν συγκριθεί με άλλους πολύ σοβαρότερους παράγοντες, όπως η κακή διατροφή και η έλλειψη σωματικής άσκησης.

Προηγούμενες μικρότερες μελέτες για επιμέρους παθήσεις, όπως το άσθμα και η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), είχαν δείξει επίσης ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στις νόσους αυτές και στην ημερομηνία γέννησης.

Η νέα μελέτη, που είναι η μεγαλύτερη του είδους της μέχρι σήμερα, έδειξε ότι όντως ότι όσοι έχουν γεννηθεί Ιούλιο και Οκτώβριο, κινδυνεύουν περισσότερο από άσθμα, ενώ για τη ΔΕΠΥ ο κατ' εξοχήν μήνας κινδύνου είναι ο Νοέμβριος.

Οι γεννημένοι τον Μάρτιο κινδυνεύουν περισσότερο από διάφορες καρδιακές παθήσεις (όπως κολπική μαρμαρυγή, καρδιακή ανεπάρκεια και στένωση της μιτροειδούς βαλβίδας), καθώς και από καρκίνο του προστάτη. 

Οι γεννημένοι τον Ιανουάριο έχουν μεγαλύτερη τάση για υπέρταση και καρδιομυοπάθεια...

Οι γεννημένοι τον Φεβρουάριο για καρκίνο των πνευμόνων...

Οι γεννημένοι τον Απρίλιο για στηθάγχη και χρόνια ισχαιμία του μυοκαρδίου...

Οι γεννημένοι τον Σεπτέμβριο για συχνούς... εμετούς.

Οι γεννημένοι τον Οκτώβριο κολλάνε πιο εύκολα λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού (π.χ. κρυολογήματα), καθώς και σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, ενώ τους τσιμπάνε πιο συχνά διάφορα έντομα (ευτυχώς μη δηλητηριώδη!). 
Έχετε βρει το άλλο σας μισό; Τα 12 σημάδια....!!!!!!!!!!

Υπάρχουν 12 σημάδια που αποδεικνύουν ότι έχετε βρει το άλλο σας μισό αν υποθέσουμε βέβαια ότι υπάρχει ιδανική σχέση.

Όταν είμαστε σε μία σχέση, συχνά αναρωτιόμαστε το αν είμαστε πλασμένοι ο ένας για τον άλλον και αν θα μπορούσαμε να κάνουμε μαζί το «μεγάλο βήμα» μέχρι την εκκλησία ή το δημαρχείο.

Όμως, δεν πρέπει να προβληματίζεστε πια, γιατί υπάρχουν 12 σημάδια που αποδεικνύουν ότι έχετε βρει το άλλο μισό! Ποια είναι αυτά;

1. Είστε οι καλύτεροι φίλοι

2. Θέλετε να μοιράζεστε τα πάντα: όλες τις εμπειρίες και όλα τα συναισθήματα σας

3. Μοιράζεστε ακόμη και το φαγητό, χωρίς να σας νοιάζει ποιος θα φάει λιγότερο και ποιος περισσότερο

4. Οι τσακωμοί και οι διαφωνίες δεν καταλήγουν στον χωρισμό

5. Νιώθετε οικεία με την οικογένειά του και συμπεριφέρεστε σαν να ήταν η δική σας οικογένεια

6. Νιώθετε πολύ άνετα μεταξύ σας

7. Χαίρεστε να περνάτε τον χρόνο σας παρέα

8. Μιλάτε για το μέλλον

9. Θέλετε τα ίδια πράγματα

10. Έχετε κλάψει μπροστά του, χωρίς να νιώσετε άβολα

11. Βασίζεστε ο ένας στον άλλον

12. Του εμπιστεύεστε τη ζωή σας