Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

Εμπόδια στη σύνδεση με τη συμπαντική ενέργεια....!!!!!!


               
Το να μάθουμε να αναγνωρίζουμε το πώς εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε τα δικά μας εμπόδια είναι φοβερά διαφωτιστικό αν επιθυμείτε να διερευνήσετε αυτόν τον τομέα της ζωής σας. Υπάρχουν τρεις τομείς που μπορεί να μην έχετε αναγνωρίσει σαν εμπόδια στην σύνδεση σας με την συμπαντική δύναμη. Αυτοί είναι: ο εσωτερικό σας διάλογος, το επίπεδο της ενέργειας σας, και η έπαρση σας. Εδώ θα εξετάσουμε το επίπεδο της ενέργειας.

Το Επίπεδο της Ενέργειας σας 
Ένας επιστήμονας θα σας πει ότι η ενέργεια μετράται σε ταχύτητα καθώς και το μέγεθος του κύματος το οποίο δημιουργείται. Το μέγεθος του κύματος μετράται από χαμηλό σε υψηλό, και αργό σε γρήγορο. 

Οτιδήποτε άλλο που αποδίδουμε στις συνθήκες που βλέπουμε στον κόσμο μας είναι μια απόφαση που επιβάλλεται στις παλλόμενες συχνότητες. Τούτου λεχθέντος, θα ήθελα να αναφέρω μια απόφαση δική μου εδώ: Η υψηλότερη ενέργεια είναι καλύτερη από την χαμηλότερη ενέργεια. 

Γιατί; Διότι αυτή τη στιγμή σας γράφει ένας άνθρωπος που έχει επιλέξει την γιατρειά, την αγάπη, την καλοσύνη, την υγεία, την αφθονία, την ομορφιά, την συμπόνια, και παρόμοιες εκφράσεις. Και οι εκφράσεις αυτές συνδέονται με υψηλότερες και ταχύτερες ενέργειες. 

Η επίδραση των υψηλότερων και ταχύτερων συχνοτήτων στις χαμηλότερες και πιο αργές συχνότητες μπορούν να μετρηθούν, και είναι από αυτή την άποψη που μπορείτε να έχετε τεράστιο αντίκτυπο στην εξάλειψη των ενεργειακών παραγόντων στη ζωή σας που εμποδίζουν τη σύνδεσή σας με το Σύμπαν. 

Ο σκοπός του να ανεβείτε τη σκάλα της συχνότητας είναι να αλλάξετε το δονητικό επίπεδο της ενέργειάς σας, ώστε να είστε σε υψηλότερες συχνότητες και πιο γρήγορες όπου το επίπεδο ενέργειάς σας ταιριάζει με τις υψηλότερες συχνότητες όλων: την ενέργεια του ιδίου του Πνεύματος που έχει δημιουργήσει τα πάντα. Ήταν ο Άλμπερτ Αϊνστάϊν ο οποίος παρατήρησε, «Τίποτα δεν συμβαίνει, μέχρι κάτι να κινηθεί». 

Τα πάντα σε αυτό το σύμπαν είναι κίνηση ενέργειας. Υψηλότερη/ταχύτερη ενέργεια διαλύει και μετατρέπει την χαμηλότερη/πιο αργή ενέργεια. 

Έχοντας αυτό στο νου, θα ήθελα να θεωρείτε τον εαυτό σας και όλες τις σκέψεις σας στο πλαίσιο της ύπαρξης ενός ενεργειακού συστήματος. Σωστά – είστε ένα ενεργειακό σύστημα και όχι απλώς ένα σύστημα οστών, υγρών, και κυττάρων, αλλά στην πραγματικότητα μια πληθώρα ενεργειακών συστημάτων το οποίο ενθυλακώνει ένα εσωτερικό ενεργειακό σύστημα σκέψεων, συναισθημάτων, και τα αισθήσεων. 

Αυτό το ενεργειακό σύστημα που είστε μπορεί να μετρηθεί και να βαθμονομηθεί. Κάθε σκέψη που έχετε μπορεί να βαθμονομηθεί ενεργειακά, μαζί με την επίδραση της στο σώμα σας και το περιβάλλον. Όσο υψηλότερη είναι η ενέργειά σας, τόσο πιο ικανοί είστε να ακυρώνετε και να μετατρέπετε χαμηλότερες ενέργειες, οι οποίες σας αποδυναμώνουν, επηρεάζοντας θετικά τους πάντες στο άμεσο και ακόμη και στο μακρινό περιβάλλον σας. 

Στόχος σας είναι να αποκτήσετε επίγνωση του δικού σας επιπέδου ενέργειας και των πραγματικών συχνοτήτων των σκέψεων που χρησιμοποιείτε συνήθως στην καθημερινή ζωή. Μπορείτε να γίνετε ικανοί στο να ανεβάσετε το επίπεδο της ενέργειας σας και μόνιμα να εξαφανίσετε τις ενεργειακές εκφράσεις που αποδυναμώνουν ή αναστέλλουν τη σύνδεσή σας με τη συμπαντική δύναμη. 

Τελικά, ο στόχος σας είναι να έχετε μια τέλεια αντιστοιχία με την υψηλότερη συχνότητα όλων. Εδώ παρατίθεται μια απλή εξήγηση των πέντε ενεργειακών επιπέδων με τα οποία εργάζεστε, μεταβαίνοντας από τις χαμηλότερες και πιο αργές συχνότητες στις υψηλότερες και ταχύτερες. 

1. Ο ΥΛΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
Η στερεά μορφή είναι ενέργεια επιβραδυμένη, έτσι ώστε να είναι περίπου ανάλογη με την αντίληψη των αισθήσεων του κόσμου των ορίων. Ότι βλέπετε και αγγίζετε είναι ενέργεια επιβραδυμένη, έτσι ώστε να φαίνεται σαν συγχωνευμένη μάζα. Τα μάτια και τα δάχτυλά σας συμφωνούν, και έτσι έχετε το φυσικό κόσμο. 

2. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ
Σπανίως αντιλαμβάνεστε τα ηχητικά κύματα με τα μάτια σας, αλλά στην πραγματικότητα αυτά μπορούν να γίνουν αισθητά. Τα αόρατα αυτά κύματα είναι επίσης υψηλά/χαμηλά και γρήγορα/αργά. Αυτό το ηχητικό ενεργειακό επίπεδο είναι το μέρος όπου συνδέεστε με τις υψηλότερες συχνότητες του Πνεύματος μέσω της πρακτικής του διαλογισμού Japa, ή της επανάληψης του ήχου του Θεού. 

3. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
Το φως κινείται γρηγορότερα από τον υλικό κόσμο και γρηγορότερα από τον ήχο, παρόλα αυτά δεν υπάρχουν πραγματικά σωματίδια να σχηματίσουν την ουσία που ονομάζεται φως. Αυτό που βλέπετε ως κόκκινο είναι αυτό που αντιλαμβάνεται το μάτι σας κάποια παλλόμενη συχνότητα να είναι, και αυτό που αντιλαμβάνεται ως βιολετί είναι μια ακόμα ταχύτερη και υψηλότερη συχνότητα. 

Όταν το φως έρχεται στο σκοτάδι, το σκοτάδι γίνεται φως. Οι συνέπειες του γεγονότος αυτού είναι εκπληκτικές. Η χαμηλή ενέργεια όταν έρχεται αντιμέτωπη με υψηλή ενέργεια υφίσταται μια αυτόματη μετατροπή. 

4. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
Οι σκέψεις σας είναι ένα εξαιρετικά υψηλής συχνότητας παλμοί που κινούνται πέρα από την ταχύτητα του ήχου και ακόμη και του φωτός. Η συχνότητα των σκέψεων μπορεί να μετρηθεί, και οι επιπτώσεις που έχουν για το σώμα και το περιβάλλον σας μπορούν να υπολογιστούν. Και εδώ, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες.. 

Υψηλότερες συχνότητες ακυρώνουν χαμηλότερες, πιο γρήγορες ενέργειες μετατρέπουν πιο αργές. Ένας συνάδελφος που θαυμάζω πάρα πολύ, ο David Hawkins, MD έχει γράψει ένα βιβλίο, στο οποίο αναφέρομαι συχνά, ονομάζεται Ισχύς εναντίον Δύναμης (Power vs. Force). 

Σε αυτό το αξιόλογο βιβλίο ο Δρ Hawkins αναλύει τις χαμηλότερες συχνότητες της σκέψης και των συναισθημάτων που τις συνοδεύουν, και πώς αυτές μπορούν να επηρεαστούν και να μετατραπούν από έκθεση σε υψηλότερες και ταχύτερες συχνότητες. 

Κάθε σκέψη που έχετε μπορεί να υπολογιστεί για να διαπιστωθεί αν ενισχύει ή αποδυναμώνει την ικανότητά σας να επανασυνδεθείτε με την υψηλότερη και ταχύτερη ενέργεια στο σύμπαν. 

5. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Εδώ βρίσκεται η απόλυτη ενέργεια. Οι συχνότητες αυτές είναι τόσο υπερηχητικά γρήγορες ώστε η παρουσία της αταξίας, της δυσαρμονίας, ακόμα και της ασθένειας είναι αδύνατη. Αυτές οι μετρήσιμες ενέργειες είναι οι ενέργειες της δημιουργίας. Όταν τις αναπαράγεται μέσα σας, αναπαράγεται την ίδια δημιουργική ποιότητα ζωής που σας έφερε στην ύπαρξη. 

Είναι οι ιδιότητες της δημιουργικότητας, της καλοσύνης, της αγάπης, της ομορφιάς, της επέκτασης, της ειρηνικής αφθονίας, και της δεκτικότητας. Αυτές είναι οι υψηλότερες ενέργειες του ίδιου του συμπαντικού Πνεύματος. Ήλθατε στην ύπαρξη από αυτήν την ενέργεια, και μπορείτε να ταιριάξετε μαζί του ενεργειακά καταργώντας τους χαμηλής ενέργειας παλμούς από τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας. 

Εξετάστε αυτά τα λόγια του νομπελίστα φυσικού Max Planck όταν πήρε το βραβείο για την μελέτη του ατόμου: «Ως άνθρωπος που έχει αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή του στην πιο νηφάλια των επιστημών, στη μελέτη της ύλης, μπορώ να σας πω ως αποτέλεσμα της έρευνάς μου για τα άτομα το εξής: δεν υπάρχει ύλη όπως την θεωρούμε! 

Ως εκ τούτου όλη η ύλη προέρχεται και υπάρχει μόνο χάρη μιας δύναμης που κάνει τα σωματίδια ενός ατόμου να πάλλονται και κρατά αυτό το πολύ λεπτό ηλιακό σύστημα του ατόμου ενωμένο… Πρέπει να θεωρήσουμε πίσω από αυτή τη δύναμη την ύπαρξη ενός συνειδητού και ευφυή νου. Αυτός ο νους είναι η μήτρα όλης της ύλης». Με αυτό το νου σας καλώ να ταιριάξετε». 

(Από το βιβλίο του Dr. Wayne Dyer, “The Power of Intention: Learning to Co-create Your World Your Way”) 
Kate Minogianni‎ “Ξυπνώντας τον Ονειρευτή. Αλλάζοντας το Όνειρο”
Photo by ‏@c_o_m_y_u 

Γιατί πρέπει να κατανοήσετε την Σκοτεινή σας Πλευρά....!!!!!!!

Είμαστε πλάσματα ατελείωτης εξέλιξης και δυνατοτήτων. Κάποιες από τις εσωτερικές μας όψεις φαίνονται πολύ αρνητικές και στρεβλές. Συνήθιζαν να είναι αυτό που θα αρνιόμασταν ή θα καταπιέζαμε αυτές τις εκφράζεις μέχρι την τελευταία μας αναπνοή.

Στο τέλος αυτή η αρνητικότητα ήταν ακόμα παρούσα και πολύς χρόνος και ενέργεια είχαν χαθεί. Τώρα είναι πιο κοινή πρακτική να εξετάζουμε και να κατανοούμε το σκοτάδι που ζει μέσα σε όλους μας. 

Δεν μπορείτε να ανατρέψετε έναν διανοητικό σχηματισμό με περισσότερη σκέψη. Είναι σαν να χύνουμε βενζίνη στην φωτιά. Επίσης δεν μπορείτε να διατάξετε μια καρδιά να νιώσει ή να καταπιέσει. 

Οποιοσδήποτε προσπάθησε να πολεμήσει κάποιο από αυτά τα όργανα ξέρει την ματαιότητα αυτών των μαχών. Αυτό που δουλεύει είναι η συμπόνια, η αποδοχή και ικανότητα του «αφήνω να φύγει» που μαθαίνουμε. 

Κοιτάζοντας πιο καλά στους σκοτεινούς σχηματισμούς που ζουν μέσα στον καθένα, θα βοηθούσε να ονομάζαμε κάποιους. Ζήλεια, οργή, μίσος, η όρεξη για δύναμη και η απληστία είναι μερικοί από τους μεγαλύτερους σχηματισμούς. 

Όταν αυτοί οι σχηματισμοί συγκεντρωθούν, σκοτεινές φαντασιώσεις μπορούν να αρχίσουν να ξετυλίγονται εναντίον της θέλησής μας. Βλέπουμε τρομακτικά πράγματα που η κοινωνία και ο εαυτός σας κρίνει σκληρά εξαιτίας του ωμού περιεχομένου,. 

Είστε κάτι περισσότερο από το άθροισμα αυτών των μπλεγμένων σκέψεων που τρέχουν και των σκοτεινών σχηματισμών που τις δημιούργησαν. Ακόμα και η επιθυμία για πόλωση της ανθρώπινης φύσης σε «φωτεινές» και «σκοτεινές» πλευρές είναι αχρείαστα μοιρολατρική. Η ζωή είναι εμπειρία. 

Το μυαλό αντιλαμβάνεται το ερέθισμα και δημιουργεί εσωτερικούς σχηματισμούς. Είναι ένα κέντρο επεξεργασίας δεδομένων και παραγωγής. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Συνεχώς εξασκείται. Εξετάζει, δημιουργεί, ελίσσεται, φαντάζεται και τεστάρει οτιδήποτε μπορεί. 

Πρέπει να τα κάνει ώστε να παραμείνει ένα χρήσιμο εργαλείο. Αν έκανε μόνο ό,τι του ζητούσε ο «ανώτερος» εαυτός μας, θα ήμασταν ανίκανοι να τα βγάλουμε πέρα με πολλές καταστάσεις που δεν είδαμε ποτέ να έρχονται. Η καρδιά είναι ένα εργαλείο βιώματος συναισθημάτων και μερικές φορές μας προδίδει. Κάνει οτιδήποτε χρειάζεται για να μείνει συναφές εργαλείο. 

Ποτέ μην είστε αναστατωμένοι και μην αισθάνεστε ένοχοι για τις τρελές ανοησίες που κάνουν η καρδιά και το μυαλό σας. Είναι εργαλεία που λειτουργούν για πολύ συγκεκριμένες εργασίες. Η μοναδική παραγωγική πορεία δράσης που πρέπει να αναγνωρίσετε τον σχηματισμό για αυτό που είναι. Χαμογελάστε και αποδεχτείτε ότι υπάρχει. Έπειτα σημειώστε το. 

Αφήστε το να φύγει. Πιθανώς θα συνεχίσει να κάνει φασαρία και να προσπαθεί να σας βλάψει, όμως συνεχίστε απλά να το αποδέχεστε και να το αγαπάτε. Τελικά χωρίς να ταΐζετε άλλο με καύσιμα το μυαλό και την καρδιά θα συνεχίζουν με άλλες λειτουργίες. 

Μετάφραση: awakengr.com via 
higherperspectives.com 

Το μάτι του Ρα....ο Σωκράτης...και το «τρίτο μάτι» ....!!!!!!!

Όπως είναι γνωστό οι αισθήσεις μας φανερώνουν μόνο ένα περιορισμένο κομμάτι της πραγματικότητας. Υπάρχουν άραγε όργανα στον άνθρωπο που τον βοηθούν στην αντίληψη υψηλοτέρων συχνοτήτων και κραδασμών από αυτές που μπορούν να αντιληφθούν οι αισθήσεις μας; 

Ο Πλάτωνας και άλλοι αρχαίοι Φιλόσοφοι και μύστες μας έχουν περιγράψει έναν άλλο πνευματικότερο κόσμο, τον κόσμο των αρχετυπικών ιδεών. Για τους Ινδούς το Σύμπαν με όλα όσα περιέχει, ονομάζεται ΜΑΓΙΑ (πλάνη) , γιατί όλα μέσα σε αυτό είναι παροδικά. 

Γενικότερα για την αρχαία γνώση το πνεύμα, και η συνείδηση είναι η υπέρτατη πραγματικότητα, ενώ ο κόσμος της ύλης αποτελεί το κατώτερο τμήμα της συμπαντικής εκδήλωσης. 

Για να αναφέρω ένα απλό παράδειγμα, θα έλεγα πως ο σύμπαν είναι μία παλλόμενη ενέργεια, αυτό που εμείς μπορούμε να αντιληφθούμε με τις αισθήσεις μας είναι όχι ο ωκεανός αυτός καθ’ ευατός της ενέργειας, αλλά το αποτύπωμα του, όπως το αποτύπωμα της θάλασσας στην ακτή. 

Υπήρχε λοιπόν κάποια ικανότητα υπεραισθητικής αντίληψης που διέθεταν οι άνθρωποι κατά την νηπιακή ηλικία της ανθρωπότητας και που πλέον οι σύγχρονοι άνθρωποι δεν διαθέτουν, ώστε να δικαιολογείτε η στενή σχέση με την φύση που είχαν, και κατά συνέπεια οι ανεξήγητες ικανότητες που φαίνεται πως διέθεταν οι αρχαίοι πολιτισμοί; 

Μήπως είχαν αναπτύξει την «έκτη αίσθηση» ή διαίσθηση (ESP Extrasensory Perception) η οποία αφορά την αντίληψη πέρα από τις φυσικές μας αισθήσεις; 

Η διαίσθηση αφορά μία πηγή που παρέχει ένα πρόσθετο αριθμό πληροφοριών, που δεν προέρχεται από την αναλυτική, λογική πλευρά του εγκεφάλου. 

Όσο αναπτύσσεται και γίνεται κατανοητή, μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο και πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των ανθρώπων. Η διαίσθηση μας επιτρέπει να διευρύνουμε την συνειδητότητα μας τόσο σε σχέση με τον εαυτό μας, όσο και το περιβάλλον μας. 

Οι αρχαίοι πολιτισμοί ονόμαζαν το κέντρο της έκτης αίσθησης και της σοφίας το «τρίτο μάτι», το οποίο από αρχαιοτάτων χρόνων οι Μύστες το συνέδεσαν με την διαίσθηση και το χαρακτήρισαν ως η όραση της διαίσθησης. Το Τρίτο Μάτι είναι ουσιαστικά μια «τυφλή» υπόφυση στο μέτωπό μας, που ενεργοποιείται συνήθως κατά τον ύπνο. 

Οι ανατολικές θρησκείες τοποθετούν το «τρίτο μάτι» στο κέντρο του μετώπου ανάμεσα στα φρύδια. Στην Αίγυπτο αναφέρεται ως το «μάτι του Ρα», και είναι σύμβολο της προστασίας και της ζωής. 

Ο Γαληνός ο αρχαίος Έλληνας γιατρός αναφέρθηκε στην επίφυση, πίστευε ότι είναι μια βαλβίδα που ρυθμίζει την σκέψη. Κατά τον 18ο αιώνα ο Γάλλος επιστήμονας και φιλόσοφος Ρενέ Ντεκάρτ είπε ότι η επίφυση είναι, για το σημείο της ανθρώπινης ζωής όπου συναντιούνται η ψυχή και το σώμα, η «έδρα της ενόρασης». 

Στον εγκέφαλο λοιπόν υπάρχουν δύο μικροί αδένες η υπό – φυση και η επί – φυση όργανα φαίνεται πως συμμετέχουν στην ενεργοποίηση του κέντρου της έκτης αίσθησης ή του τρίτου ματιού. 

Σύμφωνα με την Ιατρική επιστήμη, η υπό – φυση είναι ένας μεγάλης σημασίας ενδοκρινής αδένας, που βρίσκεται στη βάση του εγκεφάλου, πίσω από τη μύτη και στο ύψος των ματιών, σε μία περιοχή που λέγεται τουρκικό εφίππιο ( σέλλα αλόγου). Η υπόφυση εκκρίνει εννέα διαφορετικές ορμόνες. 

Η επί – φυση είναι ένα μικρό κωνοειδές μόρφωμα που βρίσκεται στη βάση του εγκεφάλου. Αν και έχει το ίδιο περίπου μέγεθος με την υπόφυση, η επίφυση –μαζί με τον γειτονικό υποθάλαμο με τον οποίο συνδέεται άμεσα– θεωρείται ως ο κορυφαίος αδένας όλου του ενδοκρινικού συστήματος. 

Η ομοιότητα της επίφυσης με το μάτι του Ρα τον πανόπτη οφθαλμό (θα ωρύονται οι συνομοσιολόγοι τώρα), δεν γνωρίζω αν είναι τυχαία σε κάθε περίπτωση όμως αποτέλεσε το έναυσμα για το παρόν άρθρο. 
Λόγω της ομοιότητάς της με καρπό κωνοφόρου δέντρου ονομάζεται και κωνάριο. Η επίφυση παράγει τη μελατονίνη, η οποία είναι ορμόνη που ρυθμίζει την εναλλαγή ύπνου και εγρήγορσης σύμφωνα με την εναλλαγή μέρας και νύχτας, γνωστός και ως κιρκάδιος ρυθμός. Ο ημερονύκτιος ρυθμός αφορά τον κύκλο ύπνου και εγρήγορσης κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

Η ίδια ουσία έχει βρεθεί ότι επιδρά και σε πλήθος άλλων λειτουργιών, όπως η θερμοκρασία του σώματος μας, η ψυχολογική μας διάθεση, η αναπαραγωγική ικανότητα, η αποτελεσματικότητα του ανοσοποιητικού μας συστήματος.Ο αδένας της επίφυσης αποτελείται κυρίως από νερό και μια κατηγορία κυττάρων που ονομάζονται νευρογλοία. 

Το εντυπωσιακό είναι ότι οι σχηματισμοί των κυττάρων αυτών στο εσωτερικό της επίφυσης θυμίζουν σε μεγάλο βαθμό τα Ραβδία και τα Κωνία των ματιών μας, ενώ ακριβώς όπως και τα μάτια μας, ο εν λόγω αδένας συνδέεται απευθείας με το οπτικό κέντρο του εγκεφάλου μας, λειτουργώντας ουσιαστικά ως ένα είδος «εσωτερικού ματιού» (ή σωστότερα,«εσωτερικής κεραίας», καθώς οι εικόνες που συλλαμβάνει και μεταδίδει στο κέντρο της όρασης μας δεν προέρχονται από τον περιβάλλοντα μας χώρο, αλλά από «αλλού»!). 

Αυτοψίες, ωστόσο σε εγκεφάλους αποθανόντων έδειξαν ότι στους περισσότερους ανθρώπους της εποχής μας ο αδένας της επίφυσης δεν βρίσκεται σε καθόλου καλή κατάσταση, καθώς υπόκειται σε μια μορφή «ασβεστοποίησης»(calcification), με αποτέλεσμα να υπολειτουργεί ή να είναι ουσιαστικά αδρανής! 

Νευρικές ώσεις από τον αμφιβληστροειδή χιτώνα του οφθαλμού φθάνουν στην επίφυση και επηρεάζουν την έκκριση μελατονίνης. Συγκεκριμένα, το σκοτάδι διεγείρει την έκκριση μελατονίνης, ενώ το φως την καταστέλλει. Στον άνθρωπο έχει επιβεβαιωθεί παρόμοια δράση. Η μελατονίνη επιταχύνει την επέλευση του ύπνου και έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη και ως φάρμακο για την αντιμετώπιση της αϋπνίας. 

Ακριβώς λόγω της ρύθμισης του φωτός και του κύκλου του ύμνου ύπνου και εγρήγορσης έχουν διατυπωθεί πλήθος θεωριών σχετικά με τη λειτουργία της, πολλές από τις οποίες είχαν και μεταφυσικό χαρακτήρα έδρα της ψυχής και τρίτο μάτι. 

Ο Ντεκάρτ λ.χ δήλωσε πως πρόκειται για το σημείο της ανθρώπινης ζωής όπου συναντιούνται η ψυχή και το σώμα, η «έδρα της εν -όρασης». 
Όταν και αν η επίφυση και η υπόφυση αναπτυχθούν και διεγερθούν πλήρως, τότε οι κραδασμοί τους ενεργοποιούν το υποσυνείδητο, την διαίσθηση, και την «ενόραση». Αυτό επιτυγχάνεται με διάφορες τεχνικές, είτε με τον διαλογισμό, είτε με την προσευχή είτε με ένα αυστηρό Φιλοσοφικό στοχασμό δια της «εις εαυτόν διείσδυση», την μέθοδο που χρησιμοποιούσαν ο Σωκράτης, ο Πλάτωνος, ο Πλωτίνος και άλλοι αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι. 

Εδώ θα κάνω μία στάση, λόγω… αδυναμίας, αλλά και συνήθειας. Πολύ καλές οι ανατολικές τεχνικές διαλογισμού αλλά και εμείς διαθέταμε μία εξίσου εξαιρετική μέθοδο κατανόησης του σύμπαντος και του εαυτού μας. 

Σύμφωνα λοιπόν με τον Σωκράτη εκείνοι που ασχολούνται με την φιλοσοφία κατά τον όρθρο τρόπο, στρέφει τον άνθρωπο μακριά από τις σωματικές απολαύσεις, προς το πνεύμα. 

Πώς όμως γίνεται με την ορθολογιστική γνώση αυτή καθ’ εαυτή; Συνιστά το σώμα εμπόδιο ή όχι, αν το θεωρήσουμε σαν κάτι που μας συντροφεύει στην κατά την έρευνα μας προς την γνώση; Πότε μπορεί η ψυχή να δει την αλήθεια; 

Δεδομένου ότι, όταν προσπαθεί να εξετάσει κάτι με την βοήθεια του σώματος, το σώμα αποδεδειγμένα την εξαπατά. 

Αυτό το επιτυγχάνει εκείνος που σύμφωνα με τον Σωκράτη προσεγγίζει τα πάντα, όσον το δυνατόν με το πνεύμα μονάχα, χωρίς ούτε να κοιτάζει τριγύρω όταν σκέπτεται, ούτε να επιτρέπει σε καμία άλλη αίσθηση να διακόπτει τον στοχασμό του αλλά, χρησιμοποιώντας καθαρή σκέψη μονάχα, προσπαθεί να αγκαλιάσει οτιδήποτε, έτσι όπως αυτό είναι, αυτό καθ’ εαυτό, διαχωρίζοντας τόσο όσο δυνατό περισσότερο από μάτια και αυτιά, εν συντομία από ολόκληρο το σώμα, που μονάχα διαταράσσει την ψυχή και δεν της επιτρέπει να προσεγγίσει την αλήθεια και την ενόραση που συνδέονται με την ψυχή…. 

Τώρα δεν είναι θάνατος η απελευθέρωση και ο διαχωρισμός της ψυχής από το σώμα; Και είναι μονάχα οι αληθινοί φιλόσοφοι που πάντοτε προσπαθούν να απελευθερώσουν την ψυχή όσο περισσότερο μπορούν. 

Αυτό, επομένως είναι το έργο του φιλόσοφου ν απελευθερώσει την ψυχή από το σώμα… όταν η ψυχή, επιστρέφοντας στον εαυτό της στοχάζεται, πηγαίνει κατευθείαν σε αυτό που είναι αγνό αιώνιο και αθάνατο και όμοιο προς τον εαυτό του, και σχετιζόμενη με αυτό, προσχωρεί σε αυτόν όταν είναι μόνη της και δεν παρεμποδίζεται. 

Και τότε η ψυχή αναπαύεται από τα λάθη τα, και βρίσκεται σε επικοινωνία με εκείνο που είναι ίδιο προς τον εαυτό του. Και αυτή η κατάσταση της ψυχής ονομάζεται σοφία…! 

Ο Πλάτωνας αναφέρει πως η γνώση αυτή, δεν είναι κάτι που μπορεί να περιγραφεί με λόγια όπως οι άλλες επιστήμες. Χρειάζεται μακρά μελέτη του θέματος και διάπλαση του εαυτού με αυτήν. Τότε, είναι σαν μία σπίθα να ξεπηδά και να ανάβει ένα φως που από εκεί και μετά είναι ικανό να αυτοσυντηρείται. 

Αργότερα τον 4ο αιώνα μ.Χ, ο ιδρυτής του Νεοπλατωνισμού Πλωτίνος εφαρμόζοντας αυτές τις τεχνικές του Πλάτωνα (ο οποίος ήταν μαθητής του Σωκράτη), αναφέρει πως κατάφερε να φτάσει στην κορύφωση της «μυστικιστικής αυτής φιλοσοφικής έκστασης», μόνο τέσσερις φορές στην ζωή του. 

Σύμφωνα με τα λόγια του Πλωτίνου: «Δεν είναι γνωστό από πού ήρθε το φως, από έξω ή από μέσα», και όταν έπαυσε λέει: ήταν λοιπόν μέσα και ωστόσο όχι μέσα. Δεν πρέπει να ερωτηθεί από πού ήρθε: δεν υπάρχει ένα από πού, επειδή ούτε ήρθε ούτε έφυγε, αλλά εμφανίστηκε και εξαφανίστηκε. Για αυτό δεν είναι ανάγκη να το εξαναγκάσει, αλλά πρέπει να περιμένει σιωπηλός έως ότου εμφανιστεί και να προετοιμαστεί για να το δει, όπως το βλέμμα περιμένει την ανατολή του ήλιου». 

Το φως σαν σύμβολο της εκστατικής καταστάσεως, το φως που γίνεται αισθητό από τον θνητό σαν μια «ουράνια μέθη», είναι βασικά ένα κυρίαρχο σύμβολο στον «μυστικισμό» της Μεσογείου. 

Επανερχόμενος στο παρόν, όλες αυτές είναι τεχνικές αποσκοπούν στο να μεταφέρεται η προσοχή μας από τον εξωτερικό κόσμο στον εσωτερικό. 

Όταν ο νους απομονώνεται από το φυσικό περιβάλλον του, προσπαθώντας να επιτύχει την αυτογνωσία, και να αντιληφθεί την πραγματική υπόσταση των πραγμάτων. Τότε η συνείδηση του συνειδητού ανθρώπου δεν περιορίζεται πλέον μόνο προς τα έξω, μέσω των πέντε αισθήσεων. 

Οι πέντε αισθήσεις κυριαρχούνται από την έκτη αίσθηση, το νου, και όλη η συνείδηση και η αντιληπτική λειτουργία στρέφονται προς τα μέσα και προς τα άνω. 

Είναι η στιγμή που η επίφυση ενεργοποιείται σε συνδυασμό με την υπόφυση, όταν προσαρμόζουν και χαμηλώνουν τη συχνότητα των βιοηλεκτρικών ροών, καθώς είναι μετασχηματιστές πνευματικής ενέργειας. 

Καθώς εισέρχονται στον εγκέφαλο, οι κοσμικές δονήσεις που επηρεάζουν τον άνθρωπο μειώνονται. Μια ενεργοποιημένη επίφυση λειτουργεί ως μετασχηματιστής που χαμηλώνει τον ρυθμό της ενέργειας σε μια χαμηλότερη συχνότητα. 

Η ανθρωπότητα αυτή την στιγμή λειτουργεί σε μια χαμηλή συχνότητα. Το άνοιγμα του «τρίτου ματιού» μπορεί να επιταχύνει αυτή τη δόνηση σε υψηλότερα επίπεδα, έτσι ώστε να είμαστε ικανοί να διευρύνουμε την αντίληψη μας. 

6 τεχνικές του νόμου της έλξης....!!!!!!!

Η εκδήλωση της πρόθεσης είναι η διαδικασία που συνειδητά κάνει τις επιθυμίες και τις σκέψεις σας πραγματικότητα. Είναι μια ομάδα δράσεων οι οποίες συμπίπτουν με το νόμο της έλξης, προκειμένου να λειτουργήσει για σας, όχι ενάντια σε σας. παρακάτω είναι ορισμένες κοινές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την εκδήλωση πρόθεσης.

Τεχνικές Εκδήλωσης Πρόθεσης

1. 17 δευτερόλεπτα 
Η πιο απλή , πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική εκδήλωσης πρόθεσης : Σκεφτείτε μια σκέψη, και εστιάστε πάνω της , και να αισθάνεστε μια συγκίνηση. Γιατί 17 δευτερόλεπτα; Επειδή είναι το κατά προσέγγιση ποσό του χρόνου που χρειάζεται να σκεφτείτε μια σκέψη, και να εστιάσετε πάνω της , και να αισθάνεστε μια συγκίνηση, η οποία συμπληρώνει το έργο της και στέλνει δονητική ενέργεια στο σύμπαν. 

Το κλειδί για την αποστολή μιας δόνησης είναι το συναίσθημα. . Η απλή σκέψη μιας σκέψης δεν την κάνει πραγματικότητα. Τα συναισθήματα που προκύπτουν από τις σκέψεις είναι πολύ πιο αποτελεσματικά . Να θυμάστε πάντα ότι το συναίσθημα είναι το τελικό αποτέλεσμα της δόνησης της ενέργειας που στείλατε . 

Έτσι, αν θέλετε να ξέρετε αν έχετε στείλει σωστά μια δόνηση ή προσευχή, να προσέχετε τα συναισθήματά σας. Εάν αισθάνεστε καλά, τότε έχετε εκτελέσει σωστά την τεχνική 17 δευτερόλεπτα. Εάν αισθάνεστε αδιαφορία, προσπαθήστε ξανά. Και ενώ 17 δευτερόλεπτα είναι το ελάχιστο ποσό του χρόνου που απαιτείται για να ξεκινήσει η διαδικασία της εκδήλωσης πρόθεσης, όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της συγκέντρωσης, τόσο το καλύτερο.

2. Εκδήλωση Group 
Η τεχνική του να πάρει μια ομάδα από δύο ή περισσότερα άτομα μαζί για να στείλει δονητική ενέργεια στο σύμπαν με σκοπό να εκδηλώσει ένα αποτέλεσμα. Η δύναμη της σκέψης των δύο είναι καλύτερη από τη δύναμη της σκέψης του ενός, και όσο περισσότερο τόσο το καλύτερο. 

Ομάδες προσευχής, συλλαλητήρια, καθώς και αθλητικές ομάδες που κάθονται μαζί για να απεικονίσουν αυτούς που κερδίζουν ένα παιχνίδι είναι ένα καλό παράδειγμα εκδήλωσης της ομάδας. Όταν μια ομάδα ανθρώπων εργάζονται από κοινού σε συνεργασία , η πιθανότητα επιτυχίας πολλαπλασιάζεται κάθετα .

3. Η πέτρα της ευγνωμοσύνης 
Μια μικρή πέτρα ή βότσαλο που κρατάτε στο χέρι σας, ενώ σκέφτεστε όλα τα πράγματα που είστε ευγνώμονες για στη ζωή σας. Χρησιμοποιώντας την πέτρα ευγνωμοσύνης ένας πολύ καλός τρόπος για να αρχίσετε την ημέρα σας , καθώς αυτό σας θέτει σε μια πορεία θετικών συναισθημάτων και θα σας βάλει σε μια καλή διάθεση. Όσο πιο ευτυχισμένες είναι οι σκέψεις σας, τόσο πιο ευτυχισμένοι είστε.

Υπάρχουν μέρη που μπορείτε να αγοράσετε πέτρες ευγνωμοσύνης, αλλά εγώ προτείνω ιδιαίτερα να βρείτε μόνοι σας την πέτρα ευγνωμοσύνης . Η πέτρα ευγνωμοσύνης που χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή είναι μια μικρή , άσπρη, πέτρα που βρήκα ενώ ήμουν στην παραλία το καλοκαίρι.

Ακόμα καλύτερα, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την πέτρα ευγνωμοσύνης ως βοηθητική για την τεχνική 17 δευτερόλεπτα. Παρόμοια με τη ρωμαϊκή πρακτική της προσευχής με κομποσκοίνια, με τη φυσική επαφή με το μικρό βότσαλο είναι πιο εύκολο να «αισθάνεστε » την προσευχή / η πρόθεσή σας.

Είναι πολύ χρήσιμο να έχετε μια μικρή πέτρα ευγνωμοσύνης στην τσέπη σας ανά πάσα στιγμή, έτσι ώστε κάθε φορά που πρέπει να στείλετε μια πρόθεση, μπορείτε να νιώσετε την πέτρα στο χέρι σας. 

Χρησιμοποιώντας την πέτρα ευγνωμοσύνης υποσυνείδητα θα έρχεστε στην κατάσταση σας κάθε φορά που το χέρι σας έρχεται σε επαφή με την πέτρα , το μυαλό σας θα πρέπει να επικεντρωθεί στην αποστολή πρόθεσης. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να τεθεί σε "λειτουργία ο νόμος της έλξης'' και όσο πιο συχνά κάνετε την πρακτική, τόσο πιο αποτελεσματική θα γίνει στο να εκδηλώνει τις προθέσεις σας.

4. Πίνακας οράματος
Μια πολύ κοινή πρακτική του νόμου της έλξης που περιλαμβάνει τη σύνδεση εικόνων από ότι επιθυμείτε σε έναν πίνακα και τη διαμόρφωση του. ο πίνακας αυτός στη συνέχεια πρέπει να τοποθετηθεί στον τοίχο ή κάπου που μπορείτε να δείτε εύκολα και να σας θυμίζει τι είναι αυτό που θέλετε. 

Μπορείτε να συνδέσετε οτιδήποτε στο όραμά σας, συμπεριλαμβανομένων το αυτοκίνητο των ονείρων σας, το σπίτι των ονείρων, ή στοίβες των χρημάτων. Ακόμα και εικόνες από μια ευτυχισμένη οικογένεια . Οι δυνατότητες είναι ατελείωτες και δεν υπάρχουν κανόνες ή περιορισμοί ως προς το τι μπορείτε να βάλετε στον πίνακα σας.

5. Δημιουργική Γραφή 
Μια απλή αλλά αποτελεσματική τεχνική. Αν δεν σας αρέσει η ιδέα της δημιουργίας ενός πίνακα οράματος, απλά να πάρετε ένα κομμάτι χαρτί και στυλό και να αρχίσετε να γράφετε για το πώς θέλετε τη ζωή σας να είναι. Περιγράψτε την υγεία σας, πώς σας βλέπει κανείς, τη δουλειά σας (ή και καθόλου δουλειά), σύζυγος, σπίτι, αυτοκίνητο, κλπ. 

Μην κρατάτε τίποτα πίσω. Διαβάστε το δυνατά κάθε μέρα. Αν δεν ξέρετε από πού να αρχίσετε , ξεκινήστε με, "Η ζωή είναι τόσο υπέροχη , τώρα που ...» και αρχίστε να περιγράφετε τα πράγματα σαν να τα έχετε ήδη.

6. Σχέδιο 
Με το να φαντάζεται κάτι, θα αυξήσετε την πιθανότητα να αποδώσει καρπούς. Κάνοντας πίνακες ή σκίτσα αυτού που επιθυμείτε φέρνετε τη φαντασία σας στη ζωή. Ένας μουσικός μοιράστηκε μαζί μας ένα μέτριο σκίτσο εκτέλεσης μπροστά από ένα ζωντανό ακροατήριο. Μέσα σε δύο εβδομάδες, η εικόνα ήταν πραγματική, . 

Δεν χρειάζεται να ξέρετε να ζωγραφίζετε για να χρησιμοποιήσει αυτήν την τεχνική. Ακόμα κι αν δεν μπορείτε να τραβήξετε μια ίσια γραμμή , μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε δημιουργικά αυτή την τεχνική για να σας δώσει πλεονέκτημα.

Αυτές είναι οι πιο κοινές τεχνικές για να εκδηλώνετε τις προθέσεις και τις επιθυμίες σας . Δοκιμάστε τις και δείτε πως λειτουργούν καλύτερα για σας, και να θυμάστε ότι όσο πιο πολύ πρακτική κάνετε , τόσο πιο αποτελεσματικές θα γίνουν αυτές οι τεχνικές για σας.


Μετά φταίνε τα χρήματα που δεν έχουμε….!!!!!!

Ας μην αφιερώνουμε χρόνο σε κάτι, κλέβοντας τον από κάτι άλλο, γιατί θα υποστούμε τις συνέπειες της παρανομίας μας. Η κλοπή τιμωρείται είτε σε φυσικό επίπεδο, είτε σε ψυχικό…

Αν δεν τα καταφέρνουμε με τον χρόνο, το καλύτερο είναι να βάλουμε προτεραιότητες , παρατηρώντας που στρέφεται το ενδιαφέρον μας την συγκεκριμένη στιγμή. Και αν πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο, ας το κάνουμε συνειδητά, όχι βαρετά.

Η εργασία είναι για πολλούς ανθρώπους μια βαρετή προτεραιότητα, γιατί θεωρούν ότι τους κλέβει χρόνο… Έτσι δεν εκτιμούν και την προσφορά της…

Πόσες φορές στην Ζωή μας δεν εκτιμήσαμε μια προσφορά, γιατί την αλλοτριώσαμε από την δική μας μετριότητα, ξεχνώντας την ίδια της την δυναμική.

Έχω ακούσει άπειρες φορές «δεν μπορώ να το κάνω αυτό γιατί δεν έχω χρήματα» και εκείνη την στιγμή ο άλλος έχει την επιθυμία να του προσφερθεί αυτό που ελπίζει να τον βγάλει από την μετριότητα, χωρίς καν να προσπαθήσει να το θέλει…

Το «θέλω» μας δεν είναι αυτονόητο ότι θα μας κάνει να προσπαθήσουμε να το πετύχουμε, αν η προσπάθεια έγκειται περισσότερο σ’ αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να μου δώσουν και λιγότερο σ’ αυτό που χρειάζεται να κάνω εγώ ο ίδιος.

Είναι παλιά τα «χρέη» μας στη διαδικασία του «λαμβάνω»…

Γραμμάτια ανεξόφλητα στην καρδιά μας. Όλοι ή οι περισσότεροι θέλουν να πάρουν, χωρίς να μπορούν να διακρίνουν ότι δεν είναι σε θέση να λάβουν τίποτα
Ισχύει αυτό σε κάθε επίπεδο της Ζωής μας. Είτε αφορά μια σχέση μας, είτε την εργασία μας, είτε την αυτογνωσία…

Λίγο να παρατηρήσουμε παραπάνω, θα αντιληφθούμε ότι δεν είναι τα χρήματα που μας λείπουν και δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε, αλλά η δική μας αναξιότητα που χρειάζεται χρήματα για να ξεπληρωθεί… Μετά όλα γίνονται βάρος…

Και ο χρόνος τρέχει εις βάρος μας…

Κάποια πράγματα δεν αναστρέφονται, κάποια όμως αναστρέφονται… Έτσι όμως όπως γίνεται, φαίνεται σαν τίποτα να μην μπορεί να αναστραφεί… Σαν να ακολουθούμε μια μοίρα, που είναι ένας παράλληλος δρόμος, από τον δικό μας. Αυτόν, δηλαδή, που θα μπορούσαμε να πάρουμε με την Θέλησή μας, ενόσω βαδίζουμε παράλληλα με τον Εαυτό μας και όχι σαν Ένα, παραπλανημένοι από κάποια επουσιώδη «θέλω» που δεν συγκλίνουν ποτέ, γιατί ποτέ δεν ακούσαμε τον Εαυτό μας στην αλήθεια και υψώσαμε τείχη μεταξύ μας…

Μετά φταίνε τα χρήματα που δεν έχουμε…

 Βάσω Νικολοπούλου

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

Πως να χρησημοποιήσετε το νόμο της έλξης.....!!!!!!!

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με αποκόλληση
Δεν μπορώ να θυμηθώ από που το πήρα αυτό - Νομίζω ότι αυτό είναι μια καλή πληροφόρηση για όλους όσους αγωνίζονται και είναι σε αμφισβήτηση, αν τα πράγματα πηγαίνουν δεξιά, κλπ.

Λοιπόν, υπάρχουν τέσσερα σημαντικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε εδώ.

1. Ο τρόπος που παρατηρούμε στον κόσμο γύρω μας. Επειδή οι σκέψεις μας δημιουργούν την πραγματικότητά μας, όταν το μόνο που κάνετε είναι να παρατηρήσετε πως δεν έχετε αυτό που θέλετε ή ότι παίρνει πολύ καιρό για αυτό που θέλετε να εμφανιστεί, τότε το μόνο που κάνετε είναι να δημιουργηθούν περισσότερες στιγμές στη ζωή σας, όπου δεν έχετε αυτό που θέλετε. 

Συνεχίζετε να σκέφτεστε ότι δεν έχετε το νέο σπίτι ή τη νέα δουλειά, και γι 'αυτό δεν τα έχετε . Όσο περισσότερο σκέφτεστε ότι δεν έχετε κάτι, τόσο περισσότερο θα μείνετε χωρίς αυτό. Όσο περισσότερο πιστεύετε ότι είναι κάτι που περιμένετε να εμφανιστεί, τόσο περισσότερος χρόνος θα χρειαστεί για να εμφανιστεί. 

Αν πιστεύετε ότι θα περάσουν τέσσερις μέρες από την στιγμή που ζητήσατε αυτό που θέλετε και εσείς ακόμα δεν έχετε αυτό που θέλετε , δημιουργήσατε μόλις τέσσερις περισσότερες ημέρες του να μην έχετε αυτό που θέλετε.

2.Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να θυμάστε είναι ότι κάθε φορά που πιστεύετε ότι ο νόμος της έλξης δεν λειτουργεί και να αρχίζετε να αναζητάτε τρόπους για να τον κάνετε να λειτουργήσει, κάθε φορά που λέτε στους άλλους ότι χρειάζεστε βοήθεια εκδηλώνεται κάτι που δεν μπορείτε να το κάνετε, οποιαδήποτε στιγμή θεωρείτε ότι υπάρχει ένα βήμα που λείπει, αυτό που πραγματικά κάνετε είναι λέτε στο Σύμπαν ότι δεν το εμπιστεύεστε για να σας φέρει αυτό που θέλετε. Προσπαθείτε να ελέγξετε την κατάσταση. Προσπαθείτε να καθορίσετε τον τρόπο που αυτό θα εκδηλωθεί. Αυτό δεν είναι δουλειά σας. 

Αυτή είναι η δουλειά του Σύμπαντος. Το μόνο που υποτίθεται ότι πρέπει να κάνετε είναι να ζητήσετε και στη συνέχεια να επιτρέψετε στις επιθυμίες σας να εμφανιστούν στη ζωή σας. Αυτό είναι όλο.

3.Το τρίτο πράγμα που πρέπει να θυμάστε είναι ότι αυτό που θέλετε να προσελκύσετε πραγματικά δεν παίρνει πάντα τον ίδιο χρόνο για να εμφανιστεί στη ζωή σας. Μερικές φορές υπάρχουν παράγοντες που εμπλέκονται στη δημιουργία της επιθυμίας σας που δεν γνωρίζετε, όταν ζητάτε γι 'αυτές. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να σας εμποδίσουν από το να λάβετε αμέσως αυτό που θέλετε. 

Για παράδειγμα, αν θέλετε ένα νέο αυτοκίνητο, θέλετε μια συγκεκριμένη μάρκα και μοντέλο. Θέλετε επίσης να τρέχει καλά, να είναι οικονομικά προσιτό, να έχετε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα την αγορά αυτή, και ούτω καθεξής. Τα στοιχεία αυτά πρέπει επίσης να δημιουργηθούν. 

Και δεν έχει σημασία πόσο πολύ θέλουμε το αυτοκίνητό μας αυτή τη στιγμή, ωστόσο παίρνει χρόνο για να έρθουν όλα μαζί είναι ακριβώς ο σωστός χρόνος που απαιτείται για μας για να προσελκύσουμε την επιθυμία μας.

4.Το τέταρτο και τελευταίο πράγμα που πρέπει να θυμάστε είναι ότι κάθε φορά που αισθάνεστε νευρικοί, ανήσυχοι, ανυπόμονοι, ή φοβάστε, σπρώχνεται πολύ μακριά το πράγμα που θέλετε. Γι 'αυτό είναι τόσο σημαντικό να αποκολληθείτε από το αποτέλεσμα. 

Απόσπαση είναι να είσαι εντάξει με τα πράγματα όπως ακριβώς είναι τώρα. Όταν είστε εντάξει ότι θα πάρετε αυτό που θέλετε κάθε αντίσταση θα φύγει.

Το πιο σημαντικό, με την απόσπαση δεν είναι να σταματήσετε. Δεν πρόκειται για παραίτηση του εαυτού σας ότι δεν θα έχει αυτό που θέλετε. Πρόκειται για την αποδοχή ότι τα έχετε. 

Πρόκειται για τους εαυτούς σας που σας επιτρέπουν να έχετε αυτό που θέλετε, επιτρέποντας στον εαυτό σας να βιώσει το αίσθημα της ελπίδας ότι θα πάρετε αυτό που θέλετε, αλλά εξακολουθεί να απολαμβάνει τη διαδικασία και ότι βρίσκεστε τώρα στο σημείο όπου θέλετε να είστε. Αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι αληθινή απόλαυση των επιθυμιών που έρχονται . 

Όταν ταυτόχρονα απολαύσετε αυτό που έχετε τώρα και αυτό που θέλετε να εκδηλωθεί σαν να το έχετε ήδη, τότε θα δείτε γρήγορα τις επιθυμίες σας να εκδηλωθούν. Έτσι, τελικά, μην σκέφτεστε πόσο καιρό θα πάρει για το νόμο της έλξης θα εργαστεί και όσος χρόνος και να πάρει είναι ακριβώς το σωστό χρονικό διάστημα για σας.


9 επιλογές που θα μετανιώσετε στο σύντομο μέλλον....!!!!!!!

Κανένας μας δεν γεννήθηκε με οδηγίες για το πώς να ζήσει και να απολαύσει τη ζωή.

Φυσικό είναι να κάνουμε λάθη που αφορούν την προσωπικότητά μας που έχουν όμως άμεσο αντίκτυπο στην οικογένεια και στους φίλους μας. Το θέμα είναι να τα αναγνωρίζουμε και να τα διορθώνουμε.

Παρακάτω ακολουθούν 9 απλά βήματα που μας βοηθούν να ζήσουμε το σήμερα και μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους:

1. Μην φοράτε «μάσκες» για να εντυπωσιάσετε τους άλλους.
Εάν το πρόσωπο που δείχνετε στον κόσμο κρύβεται πάντα πίσω από μια μάσκα, θα φτάσει κάποια στιγμή που κάτω από τη μάσκα δεν θα υπάρχει τίποτα. Εάν ξοδεύετε υπερβολικό χρόνο επικεντρωμένοι στον τρόπο που σας βλέπουν ή που θέλουν να είστε οι άλλοι, θα ξεχάσετε τελικά πως και ποιοι πραγματικά είστε. 

Μην φοβάστε λοιπόν την κρίση τους, όλοι μέσα μας ξέρουμε ποιοι είμαστε στην πραγματικότητα. Και θα σας πούμε και ένα σπουδαίο μυστικό: ότι οι μόνοι άνθρωποι που πραγματικά εντυπωσιάζουν και εμπνέουν είναι οι αυθεντικοί άνθρωποι. 

Δεν είναι ανάγκη να είστε τέλειοι για να μπορείτε να εμπνεύσετε και να εντυπωσιάσετε τους ανθρώπους γύρω σας. Η μοναδικότητά σας είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχετε και ταυτόχρονα είναι το πιο πολύτιμο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον κόσμο. Εάν είστε αυθεντικοί, μπορεί να μετανιώσετε μόνο για πράγματα που κάνατε και όχι για πράγματα που δεν κάνατε.

2. Μην αφήσετε τους άλλους να δημιουργήσουν τα όνειρά σας.
Η μεγαλύτερη πρόκληση στη ζωή του κάθε ανθρώπου είναι να ανακαλύψει τον πραγματικό εαυτό του, ενώ η αμέσως επόμενη είναι να τον αγκαλιάσει και να τον αγαπήσει όπως είναι. Ένας τρόπος να το πετύχετε αυτό, είναι να σιγουρευτείτε ότι οι αποφάσεις σας εξαρτώνται από τους δικούς σας στόχους και τα δικά σας όνειρα. 

Έχετε στη ζωή σας ανθρώπους που διαφωνούν μαζί σας; Αν ναι, τότε υπέροχα. Αυτό σημαίνει πως στέκεστε στα πόδια σας και πως ακολουθείτε το δικό ας μονοπάτι. Είναι βέβαιο πως αν δεν εργαστείτε να υλοποιήσετε τα δικά σας όνειρα, σε λίγα χρόνια θα εργάζεστε για την υλοποίηση των ονείρων κάποιου άλλου.

3. Μην περιτριγυρίζεστε από αρνητικούς ανθρώπους.
Μην αφήνετε τους ανθρώπους που διατηρούν αρνητική στάση ζωής να την μεταφέρουν σε σας. Μην τους δώσετε την ευκαιρία, θυμηθείτε πως δεν μπορεί κανείς να τραβήξει την σκανδάλη εάν δεν του δώσετε το όπλο. 

Οι φίλοι επηρεάζουν την κρίση σας είτε το συνειδητοποιείτε, είτε όχι. Βρείτε το περιβάλλον που σας ταιριάζει, κάντε καινούργιες φιλίες ή συσφίξτε αυτές που αξίζουν. Έχετε στο νου σας πως το να διατηρείτε φιλίες με αρνητικούς ανθρώπους είναι επιλογή και όχι υποχρέωση. 

Δώστε την ελευθερία στον εαυτό σας να βρίσκεται κοντά σε ανθρώπους με συμπόνοια, αντί για θυμό, με γενναιοδωρία αντί για απληστία και με υπομονή αντί για άγχος και στρες.

4. Μην βλάπτετε κανέναν με τα λόγια και τις πράξεις σας.
Είτε το πούμε Νόμο της Αιτίας και του Αποτελέσματος, είτε το πούμε Νόμο της ανταποδοτικής δικαιοσύνης, είτε το πούμε Νόμο του Κάρμα, η ουσία είναι η ίδια: Ό,τι κάνετε σήμερα θα το λάβετε αύριο, όχι ως τιμωρία ή ως ανταμοιβή αλλά ως αντανάκλαση των τωρινών σας επιλογών. 

Το πιο βαρύ φορτίο που μπορεί να δώσετε στον μελλοντικό εαυτό σας είναι τύψεις και ενοχές ότι έχει βλάψει άλλους ανθρώπους. Το πιο πιθανό είναι ότι κάποτε θα βλάψετε κάποιον εν αγνοία σας. Αλλά σε αυτή την περίπτωση θα μπορέσετε να συγχωρήσετε τον εαυτό σας, να πάρετε το μάθημα και να προχωρήσετε. 

Μπορεί στο μέλλον να μετανιώσετε για πολλά πράγματα αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μετανιώσετε ποτέ για το ανιδιοτελές καλό που έχετε κάνει.

5. Μην αποφεύγετε την αλλαγή και την ανάπτυξη.
Εάν θέλετε να κατανοήσετε το παρελθόν σας, παρατηρήστε τις συνθήκες του παρόντος σας. Εάν θέλετε να μάθετε το μέλλον σας, παρατηρήστε τις ενέργειες και τις επιλογές του τώρα. Εάν το παρόν σας κάνει ευτυχισμένους, τότε συνεχίστε να κάνετε το ίδιο. 

Εάν όμως κάτι δεν σας αρέσει διορθώστε το ΤΩΡΑ. Η αναβλητικότητα του παρόντος είναι ένα μεγάλο βάρος για τον μελλοντικό σας εαυτό. Η τωρινή βολή ή στασιμότητά σας μπορεί να γίνει ταφόπλακα για το αύριο σας. Η βολή ακυρώνει την ανθρώπινη υπόσταση, σας απομακρύνει από τις εμπειρίες και τελικά από τη ζωή.

6. Μην τα παρατάτε όταν τα πράγματα δυσκολεύουν.
Δεν υπάρχει αποτυχία, υπάρχουν απλώς αποτελέσματα. Ακόμα και αν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα περιμένατε, μην αποθαρρύνεστε και μην τα παρατάτε. Πάρτε τα μαθήματά που πρέπει και μετά προχωρήστε. Η μάχη κερδίζεται πάντα πολύ πριν τον πόλεμο. 

Είναι μια διαδικασία που αποτελείται από πολλά μικρά βήματα, καθημερινές αποφάσεις και πράξεις που σταδιακά χτίζουν μια σκάλα που οδηγεί στην ένδοξη αυτή στιγμή του θριάμβου. Κι αν αναρωτιέστε ποιος είναι ο θρίαμβος, σας λέμε με βεβαιότητα ότι ο θρίαμβος δεν έχει να κάνει με την τελική έκβαση, αλλά με την ικανοποίησή σας ότι κάνατε ό,τι καλύτερο μπορούσατε. 

Εάν καταφέρετε να έχετε αυτή τη γενική αίσθηση στη ζωή σας, ότι δηλαδή καταβάλατε κάθε προσπάθεια που μπορούσε να γίνει ή είχατε τη δυνατότητα να καταβάλετε, τότε να είστε σίγουροι πως δεν θα έχετε να μετανιώσετε για τίποτα στο μέλλον…

7. Μην προσπαθείτε να έχετε τα πάντα υπό έλεγχο.
Χαϊδέψτε την ζωή, μην την στραγγαλίζετε. Μερικές φορές είναι σημαντικό να χαλαρώνετε και να αφήνετε τη ζωή να ρέει. Είναι αδύνατον να τα ελέγχετε όλα. Όταν νιώσετε ότι έχετε κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι σας τότε… πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφεθείτε. 

Όταν καταλαγιάσουν οι δυσκολίες, τότε κάντε το επόμενο βήμα. Δεν είναι ανάγκη να ξέρετε ακριβώς που πορεύεστε για να είστε στον δρόμο προς κάτι καταπληκτικό. Όλα τα γεγονότα στη ζωή σας είναι σε τέλειο συγχρονισμό, ακόμα και αν δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Μπορεί απλώς να πάρει λίγο χρόνο για να συνδέσετε όλες τις τελείες.

8. Μην αφήνετε άλλους να αναλαμβάνουν τις ευθύνες σας.
Όσο περίεργη κι αν ακούγεται η παραπάνω φράση είναι απόλυτα αληθινή. Θεωρείστε δεδομένο ότι με κάθε ευθύνη που παραδίδετε, ταυτόχρονα παραδίδετε και ένα μέρος της δύναμής σας. Όσες περισσότερες ευθύνες σας, αφήνετε να τις αναλαμβάνουν άλλοι, τόσο περισσότερο εσείς αποδυναμώνεστε 

Το αποτέλεσμα είναι ότι μετά από λίγα χρόνια θα αισθάνεστε άτολμοι, δειλοί και θα αποδέχεστε ό,τι θεωρήσουν αυτοί που ανέλαβαν τις ευθύνες σας ότι σας αξίζει. Μερικές φορές είναι αναγκαίο να πέσετε όσο πιο χαμηλά γίνεται, με σκοπό να σταθείτε ψηλότερα από ποτέ. Μερικές φορές είναι αναγκαίο να ξεπλύνετε τα μάτια σας με δάκρυα για να δείτε τις δυνατότητες που στέκονται μπροστά σας πιο καθαρά.

9. Μην αναβάλετε την ευτυχία σας για «αύριο»
Το πρόβλημα είναι, πως πάντα οι άνθρωποι νομίζουν πως έχουν πολύ περισσότερο χρόνο από ότι έχουν στην πραγματικότητα. Μια μέρα όμως θα ξυπνήσετε και θα καταλάβετε πως δεν υπάρχει πλέον χρόνος να ασχοληθείτε με τα πράγματα που σας αρέσουν. 

Σε αυτό το σημείο είτε θα έχετε πετύχει όσους στόχους έχετε θέσει στη ζωή σας, είτε θα έχετε μια λίστα με τους λόγους που δεν προσπαθήσατε ποτέ.

Thessaloniki Arts and Culture http://www.thessalonikiartsandculture.gr

Η ζωή σου θα γίνει πολύ πιο όμορφη αν κάνεις πράξη αυτά τα 10 αποφθέγματα....!!!!!!!

Είναι απλά και τόσο λογικά!
Η καθημερινότητα είναι κουραστική. Έχει τις αποτυχίες, τις επιτυχίες, τα λάθη και τις επιβραβεύσεις. Και όλα αυτά μαζί μπορούν να σε «χτυπήσουν» σχεδόν μαζί. Πώς γίνεται αυτό; Για σκέψου. Όταν κάτι πάει καλά στη ζωή σου, γκρινιάζεις για αυτό που δεν πάει. Πήρες αύξηση και ξαφνικά σου ήρθε πως είσαι ελεύθερη και δεν έχεις κάποιο σύντροφο να το γιορτάσετε. Και όλοι οι άλλοι τριγύρω σου γιατί είναι; Έχω δίκιο;

Βρήκα, λοιπόν, στο pinterest τα αγαπημένα μου αποφθέγματα γύρω από τη ζωή, τις σχέσεις και τα συναισθήματα τα οποία πρέπει να βάλεις ως κανόνες στη ζωή σου. Διάβαζέ τα συνεχώς, σε κάθε δυσκολία, σε κάθε αναποδιά και απλά χαμογέλα ξανά μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

-Συγχώρεσε τους άλλους, όχι επειδή το αξίζουν αλλά επειδή εσύ αξίζεις ηρεμία.

-Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ακούν με σκοπό να καταλάβουν. Οι περισσότεροι άνθρωποι ακούν με σκοπό να απαντήσουν. (Stephen R.Covey)

-Οι άνθρωποι θα ξεχάσουν αυτά που είπες, αυτά που έκανες, ποτέ όμως το πώς τους έκανες να αισθανθούν.(Maya Angelou)

-Αν ένα αβγό σπάσει εξωτερικά τότε έχει «καταστραφεί», αν όμως σπάσει από το εσωτερικό του προς τα έξω τότε κάτι έχει γεννηθεί. Τα μεγάλα πράγματα, λοιπόν, αρχίζουν από μέσα.

-Η μόνη αποτυχία στα 20 (και στα 30 προσθέτουμε εμείς) είναι η αδράνεια. Όλα τα υπόλοιπα είναι δοκιμές και λάθη.

-Κανείς δεν είναι απασχολημένος σε αυτή τη ζωή. Όλα είναι θέμα προτεραιοτήτων.

-Κανείς δεν μπορεί να σε πληγώσει, χωρίς την «άδειά» σου.

-Κρίνουμε τους εαυτούς μας από τις προθέσεις τους και τους άλλους από τις πράξεις τους.(Stephen R. Covey)

-Άμα λες την αλήθεια, δε χρειάζεται να θυμάσαι τίποτα.(Mark Twain)

-Για κάθε λεπτό που είσαι θυμωμένη, χάνεις 60 δευτερόλεπτα ευτυχίας.(Ralph Waldo Emerson)

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Πώς να βελτιώσετε μια κακή συμπεριφορά σας....!!!!!!!

Δεν μπορείς να έχεις ένα περήφανο και ευγενικό πνεύμα, αν η συμπεριφορά σου είναι κακή και καταφρονητέα. Οι πράξεις σου πρέπει να είναι σύμφωνες με το πνεύμα σου... Δημοσθένης

Πολλοί έχουν προβλήματα στη συμπεριφορά τους, πιο μικρά ή και σημαντικά, διατηρώντας μια ζωή που σίγουρα δεν είχαν ονειρευτεί. Οι συνάδελφοι τους αποφεύγουν και οι φίλοι δεν δένονται μαζί τους… μέχρι που καταλαβαίνουν ότι ο μόνος υπαίτιος είναι ο εαυτός τους.

Οι παρακάτω συμβουλές θα σας «ανοίξουν» το δρόμο προς την ευτυχία, αρκεί να βελτιώσετε τον τρόπο σκέψης σας…

Εστιάστε σε ένα θέμα συμπεριφοράς… και όχι σε όλα!
Άμα προσπαθήσετε να λύσετε δυο προβλήματα της συμπεριφοράς σας ταυτόχρονα… μάλλον θα κάνετε λάθη! Σημασία έχει να βάλετε ένα στόχο, ο οποίος να ενεργοποιεί τα «θέλω» σας απέναντι στην αλληλεπίδρασή σας με τους υπόλοιπους. Μπορείτε, είτε να αντιμετωπίσετε το ζήτημα μόνοι σας, είτε να ζητήσετε τη βοήθεια ενός επαγγελματία, ώστε να επικεντρωθείτε πάνω στο ζήτημα και να κερδίσετε την εύνοια της ζωής.

Να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας
Προσπαθήστε να λέτε την αλήθεια στον εαυτό σας και θα καταλάβετε ότι το βάρος των προβλημάτων σας θα ελαφρύνει. Ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσετε τις συνέπειες των πράξεών σας για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. Καθαρίστε το μυαλό σας και εντοπίστε την πηγή του προβλήματος που αντιμετωπίζετε, ώστε να μπορέσετε να «χτυπήσετε» το κέντρο της! Μη φοβάστε, αλλά παραδεχτείτε τα λάθη σας!

Διορθώστε ό,τι δεν σας αρέσει στην καθημερινότητα
Για να μπορέσετε να λύσετε κάποια ζητήματα της συμπεριφοράς σας, πρέπει πρώτα να απομακρύνετε όσα στοιχεία την «αναθερμαίνουν»! Αν βλέπετε ότι η δουλειά σας δημιουργεί νεύρα… καλό είναι να ψάξετε για κάτι νέο, ενώ αν η αφορμή της αποτελούν τα χρέη… σταματήσετε τις σπατάλες. Προσπαθήστε με κάθε τρόπο να αποβάλλετε όσα πράγματα σας οδηγούν στο να χάσετε τον έλεγχο της ζωής σας.

Αλλάξτε στάση ζωής… καταγράφοντας τη συμπεριφορά σας!
Η μουσική, η δουλειά, τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να καθοδηγήσουν τη στάση ζωή σας, όσο περίεργο και αν ακούγεται! Είναι χρήσιμο να κρατάτε ένα ημερολόγιο, στο οποίο να καταγράφετε σκέψεις και συναισθήματα σε τακτική βάση. Έτσι, θα μπορέσετε να εκτιμήσετε την τρέχουσα συμπεριφορά σας και τα λάθη στη στάση σας… ώστε να αποδυναμώσετε την αρνητική συμπεριφορά σας.

Δώστε βάση στα ιδανικά της ζωής σας
Ο καθένας έχει ένα σύνολο από ιδανικά, τα οποία διέπουν τη ζωή τους και λειτουργούν θεραπευτικά ή και μη. Είναι στο χέρι σας να φέρετε τη συμπεριφορά σας κοντά στα ιδανικά σας, ώστε να μπορείτε να ρυθμίζετε τις κινήσεις αλλά και τις αντιδράσεις σας με βάση την καλύτερη εκδοχή σας. 

Αν ακολουθείτε μια ζωή γεμάτη με πρότυπα, όπως είναι ο αυτοσεβασμός ή η εκτίμηση των άλλων, θα μπορείτε να αντιμετωπίζετε τα δύσκολα θέματα με αυτοκριτική και θάρρος.

Βρείτε κίνητρα για μια σωστή συμπεριφορά
Για να μπορέσετε να εξαλείψετε την κακή συμπεριφορά από τη ζωή σας, πρέπει να έχετε ένα θετικό κίνητρο κάθε ημέρα. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αφιερώνετε τουλάχιστον πέντε λεπτά την ημέρα για να μελετήσετε τη στάση σας και τις αντιδράσεις που χρειάζονται αλλαγή. 

Τα κίνητρα, όμως, μπορείτε να τα βρείτε παντού… από μια συζήτηση με έναν φίλο και τον εθελοντισμό μέχρι από το άκουσμα ενός τραγουδιού ή ενός περίπατου στη φύση! Με αυτά θα μπορέσετε να πάρετε όση δύναμη απαιτεί η αλλαγή της συμπεριφοράς σας.

Μην προσπαθείτε να μοιάζετε με τους άλλους
Το κλειδί για να προχωρήσετε στη διόρθωση της συμπεριφοράς σας, είναι να αποδεχθείτε τα στοιχεία του εαυτού σας και να βρείτε τη δύναμη να ελέγξετε τις σκέψεις σας. Αν προσπαθείτε να μοιάσετε στους άλλους, θα είστε πάντα δυστυχισμένοι και θα κρατάτε μια κακή στάση απέναντι στη ζωή και τους άλλους. Άλλωστε, αν δεν τα έχετε βρει με τον εαυτό σας… πως θα γίνετε καλύτεροι άνθρωποι;

Πάρτε μαθήματα από τα προβλήματα της ζωής
Βλέποντας ανθρώπους που επιβιώνουν μέσα σε χειρότερα προβλήματα… ίσως μπορείτε να πεισμώσετε για να διορθώσετε τη συμπεριφορά σας. Πολλές φορές, ένα κοντινό πρόβλημα μπορεί να σας επηρεάσει και να σας βοηθήσει να σκεφτείτε διαφορετικά. Άλλωστε, που ξέρετε; Μπορεί ένα ταρακούνημα της ζωής να σας οδηγήσει στο να αλλάξετε τρόπο σκέψης.

Φωτογραφία άρθρου: ''Ένα κυριακάτικο απόγευμα στο νησί της Γκραντ Ζατ'', Georges-Pierre Seurat
Thessaloniki Arts and Culture http://www.thessalonikiartsandculture.gr

Πόνος, ο παρεξηγημένος δάσκαλος....!!!!!!!

Όλοι μας κατά καιρούς έχουμε βιώσει δυσκολίες και πόνο σε ψυχολογικό επίπεδο και γνωρίζουμε ότι με κάθε τέτοια δοκιμασία κάτι μέσα μας αλλάζει προς το καλύτερο.

Όταν άρχισα να γράφω αυτό το άρθρο για τον ψυχικό πόνο δεν ήξερα τι τίτλο να του δώσω. Ήμουν μεταξύ : "Το δώρο του πόνου", "Πόνος : το καλύτερο κίνητρο για την αυτοβελτίωση" και "Πόνος : ο παρεξηγημένος δάσκαλος", που τελικά και επικράτησε.

Αυτό που με παραξένεψε ήταν ότι και οι τρεις τίτλοι εμπεριείχαν ένα πολύ θετικό μήνυμα και αποτελούνταν από λέξεις που τις έχουμε συνδυάσει με γενικά θετικές εμπειρίες: δώρο, κίνητρο, αυτοβελτίωση, δάσκαλος. Ο σκοπός μου βέβαια δεν είναι να παρουσιάσω τον πόνο υπό ένα παραμορφωτικό πρίσμα για να του δώσω μια διαφορετική και πιο αισιόδοξη χροιά. Δεν θα μπορούσε όμως να γίνει και διαφορετικά.

Το πρόβλημα στη διαχείριση του πόνου δεν είναι ο πόνος. Είναι ότι δεν μαθαίνουμε να τον διαχειριζόμαστε προς όφελός μας. Όλοι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε να έρθουμε αντιμέτωποι με το αναπόφευκτο της εξέλιξης και της αλλαγής.

Στη ρίζα όμως του προβλήματος βρίσκεται η αποξένωσή μας από την πραγματική μας φύση, απ' τον αληθινό μας εαυτό. Το πρόβλημα αυτό το έχουν εντοπίσει και περιγράψει σε όλες του τις διαστάσεις αρκετοί άνθρωποι. Ο Βούδας (πριν από 2600 χρόνια) το ονόμασε "ο ψεύτικος εαυτός", η Karen Horney (ψυχαναλύτρια) το ονόμασε "ο ιδεατός εαυτός" και σήμερα τείνει να επικρατήσει ο όρος "το Εγώ" που χρησιμοποιούν ευρέως άνθρωποι σαν τον Eckhart Tolle.

Ο πόνος που δημιουργείται εξαιτίας της αποξένωσής μας από την πραγματική μας φύση έχει κυρίως δύο χαρακτηριστικά : α) την πλάνη (αυταπάτη) ότι είμαστε ξεχωριστοί από το σύνολο της φύσης και β) την ανάγκη για αναζήτηση της ταυτότητάς μας σε διάφορες πρόσκαιρες μορφές, όπως είναι οι άλλοι άνθρωποι, οι σκέψεις μας, οι απόψεις μας, τα πολιτικά κόμματα, οι ταμπέλες, κ.ο.κ. 

Και τα δύο αυτά τροφοδοτούνται από την προσκόλλησή μας τόσο στην αίσθηση ότι είμαστε ξεχωριστοί από τους άλλους, όσο και στην αίσθηση ότι είμαστε αυτό που ασυνείδητα επιλέγουμε να μας εκπροσωπεί.

Το πρώτο χαρακτηριστικό μπορεί να το διακρίνει κανείς πολύ εύκολα απλά αν αναλογιστεί ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι ίδιοι είναι αυτό που ονομάζουμε ζωή και ότι η ζωή δεν είναι ένα ξεχωριστό, έξω από αυτούς, φαινόμενο. 

Το άλλο χαρακτηριστικό εκφράζεται από την ασυνείδητη ανάγκη μας να τοποθετούμε τον εαυτό μας σε διάφορα ερεθίσματα (απόψεις, ιδεολογίες, σκέψεις), να ταυτιζόμαστε με αυτά και ανάλογα να διαμορφώνουμε την ταυτότητά μας.

Όλοι έχουμε πέσει σ' αυτή την παγίδα, στη δημιουργία ενός Εγώ. Άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο, ανάλογα με τα παιδικά του βιώματα και την ιδιοσυγκρασία της προσωπικότητάς του. 

Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να αναρωτηθεί, αφού ένα τέτοιο φαινόμενο είναι τόσο ευρέως διαδεδομένο και αφορά όλους τους ανθρώπους, γιατί δεν λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να το αντιμετωπίσουμε; 

Και η απάντηση σ' αυτό είναι ότι η περίοδος που διανύει τώρα η ανθρωπότητα είναι απλά ένα στάδιο στην εξέλιξή της.

Οι άνθρωποι θα αποφασίσουν να αντιμετωπίσουν σοβαρά το πρόβλημα του Εγώ όταν κατανοήσουν ότι αυτό ήταν η πραγματική πηγή της δυστυχίας τους επί τόσες χιλιάδες χρόνια.

Ο πόνος λοιπόν είναι αναπόφευκτος. Και το θέμα είναι πόσο εξοικειωμένοι είμαστε με τον τρόπο που μας μεταβιβάζει τα μηνύματά του για να τον λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Όταν δεν γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι τα αισθήματα ντροπής δεν είναι κάτι που συμβαδίζει με την πραγματική μας φύση, αλλά υποκρύπτουν αισθήματα κατωτερότητας, ενοχές και εγωκεντρικότητα, δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό.

Ενώ ο οργανισμός μας μάς λέει ξεκάθαρα ότι πρέπει να αλλάξουμε τις πεποιθήσεις μας και τις σκέψεις που κάνουμε για τον εαυτό μας και για τους άλλους ανθρώπους (αφού όταν ντρεπόμαστε φοβόμαστε), εμείς αγνοούμε το μήνυμά του, βρίσκουμε διάφορες δικαιολογίες και συνεχίζουμε τη ζωή μας. 

Οι αιτίες όμως που δημιουργούν το συγκεκριμένο σύμπτωμα που αναφέραμε υπάρχουν, είναι εκεί και συνεχίζουν να θρέφονται από την ασυνειδησία μας - δεν γνωρίζουμε καν ότι η ντροπή δημιουργείται από τις σκέψεις που κάνει ο νους μας.

Αυτό σημαίνει να είναι κανείς ασυνείδητος : να πιστεύει τις σκέψεις του, να τις δέχεται ως αληθινές, χωρίς αμφισβήτηση, χωρίς καν να μπορεί να φανταστεί ότι δεν είναι υποχρεωμένος να υπακούει σ' αυτές και να τις ακολουθεί - χωρίς να μπορεί να κάνει ένα βήμα πιο κει για να δει ότι οι σκέψεις του είναι απλά προϊόντα του νου που δημιουργήθηκαν από βιώματα του παρελθόντος και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Αυτό που έχει σημασία όταν κάποιος έρχεται αντιμέτωπος με τον ψυχικό πόνο είναι να μπορεί να τον ακούσει. Ακριβώς ό,τι κάνουμε με τον δάσκαλό μας. Η διαφορά μεταξύ του πόνου και ενός δασκάλου είναι ότι ο πόνος αποκλείεται να σου μεταβιβάσει λανθασμένα μηνύματα.

Όταν νιώθεις άγχος, όταν θυμώνεις ή έχεις φοβίες, ο οργανισμός σου ξέρει πολύ καλά ότι π.χ. στην περίπτωση του άγχους ευθύνονται οι σκέψεις που κάνεις για ενδεχόμενα μελλοντικά γεγονότα, στην περίπτωση του θυμού ευθύνονται οι προσδοκίες σου που δεν συμβαδίζουν με την πραγματικότητα και στην περίπτωση των φοβιών ο νους σου είναι εγκλωβισμένος σε ένα μοτίβο σκέψεων που δεν έχεις αναγνωρίσει και αμφισβητήσει ποτέ σου. 

Απ' την άλλη, ένας δάσκαλος μπορεί να διδάσκει στους μαθητές του ότι η γη είναι επίπεδη, ο ναζισμός καλός και οι θρησκείες απαραίτητες.

Με αυτή την έννοια ο πόνος είναι ένας παρεξηγημένος δάσκαλος: στην ουσία είναι ο καλύτερος δάσκαλος, αλλά εμείς δεν είμαστε εκπαιδευμένοι να αναγνωρίζουμε τους τρόπους επικοινωνίας του μαζί μας. 

Ο Ντοστογιέφσκι έχει εκφράσει πολύ ωραία αυτή την ιδιότητα που έχει ο πόνος να επικοινωνεί και να μας ενημερώνει όταν κάτι μέσα μας δεν πάει καλά και απαιτεί την προσοχή μας: "Μονάχα ένα φοβάμαι", έλεγε, "να είμαι ανάξιος της οδύνης μου και των μαρτυρίων μου".

Σε πρακτικό επίπεδο δεν είναι πάντα αυτονόητο ότι ο πόνος θα αποτελέσει ένα κίνητρο από το οποίο θα διδαχθούμε πολλά και θα βελτιωθούμε. Πρέπει επίσης κάποιες συνθήκες να επιτρέψουν να συμβεί αυτή η αντίδραση, αλλά και να έχουν προετοιμάσει το έδαφος για να φυτρώσει ο σπόρος.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που εξαιτίας του ανυπόφορου ψυχικού πόνου αυτοκαταστρέφονται με διάφορους τρόπους. Σ' αυτές τις περιπτώσεις δεν φταίει ότι ο πόνος είναι ανυπόφορος -σχεδόν ποτέ δεν είναι - αλλά ότι δεν είχαν αναγνωρίσει ότι βάδιζαν προς τη λάθος κατεύθυνση επί αρκετά χρόνια. 

Γιατί ο ψυχικός πόνος δεν εμφανίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει τον χρόνο του για να ριζώσει και να αναπτυχθεί. Τα συμπτώματα της λάθος κατεύθυνσης που έχει πάρει κανείς στη ζωή του υπάρχουν από τα πρώτα κιόλας στάδια. Στην αρχή έχουν μικρή περιοδικότητα και είναι μικρής έντασης.

Με τον χρόνο όμως η ένταση αυξάνεται, εμφανίζονται όλο και πιο συχνά και με ολοένα και περισσότερες μορφές.

Ωστόσο, ακόμη και αν γνωρίζουμε ποια είναι τα αίτια του πόνου και μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε στους άλλους, δεν σημαίνει και ότι επισημαίνοντάς τους τα εκείνοι θα τα λάβουν υπόψη τους και θα ξεκινήσουν να τα διορθώνουν (φυσικά αυτό ισχύει και για εμάς). 

Η πεμπτουσία του πόνου βρίσκεται στο βίωμά του, όχι στη θεωρητική αναγνώριση των αιτιών που τον προκαλούν. Γι' αυτό δεν έχει νόημα να προσπαθούμε να τον αποφεύγουμε πάση θυσία. Πιο σημαντικό είναι να μάθουμε να συνεργαζόμαστε μαζί του γιατί μεταφέρει ένα προειδοποιητικό μήνυμα που δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε με κανέναν άλλον τρόπο.

Κανείς δεν πρόκειται να λάβει στα σοβαρά κάποιον που του λέει ότι πρέπει προληπτικά να αλλάξει τον τρόπο σκέψης του, ή να γίνει πιο συνειδητός για να μην του δημιουργηθούν κάποια συμπτώματα. Δεν είναι αυτή η σειρά των γεγονότων απ' την οποία διδάσκεται ο άνθρωπος. 

Πρώτα πρέπει να πονέσει και αυτός ο πόνος είναι που θα του δημιουργήσει την ανάγκη να αναζητήσει έναν διαφορετικό τρόπο ύπαρξης.

Γι' αυτό δεν μπορούμε να αλλάξουμε κανέναν, εκτός και αν ο άλλος ζητήσει βοήθεια από μόνος του, ή αναζητήσει (πάλι από μόνος του), με την ώθηση που θα του έχει δώσει ο πόνος, μια νέα κατεύθυνση στη ζωή του. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε για κάποιον που βρίσκεται σε μια τέτοια φάση της ζωής του είναι να του συμπαρασταθούμε και να τον στηρίξουμε.

Ο πόνος λοιπόν αποτελεί ίσως το ισχυρότερο κίνητρο που ωθεί κάποιον να γίνει πιο συνειδητός. Οι μορφές του όπως αναφέραμε είναι πάρα πολλές ανάλογα με την περίπτωση, το βίωμα, την προσωπικότητα και τον οργανισμό, αλλά το μήνυμα που μεταφέρει ο πόνος είναι πάντα το ίδιο : κοίτα μέσα σου, κάτι δεν πάει καλά, άλλαξε τώρα. Στο χέρι μας είναι να μάθουμε να τον ακούμε.

Φωτογραφία: Irving Grap, Monday Mood
Thessaloniki Arts and Culture 

Να μάθουν να χωρίζουν οι άνθρωποι....!!!!!!!

Θέλω να χωρίζουν οι άνθρωποι. Ειλικρινά σας το γράφω.
Αν έρθει φίλος και μου περιγράψει τη σχεσιακή του κατάσταση, τις περισσότερες φορές συνιστώ χωρισμό. Άμεσο, αναίμακτο, ακόμη και διαδικτυακό αν χρειαστεί, για να γλυτώσεις και την υποκρισία των λεγομένων, που κρύβουν οι real time. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Ένα μήνυμα και καθάρισες. Νεκρική ηρεμία στην ατμόσφαιρα.

Ξέρετε, είναι κάποιοι χωρισμοί που φοράνε σιγαστήρα, κάποιες σχέσεις που 'χουν μπει στη φωτιά σε μέτρια θερμοκρασία και σιγοβράζουν επί μήνες το ίδιο μπρόκολο. Και τότε είναι δύο τα τινά. Ή να σου σαπίσει η πρασινάδα μες στο κατσαρολικό ή να πάρει φωτιά η κουζίνα.

Να μάθουν να χωρίζουν οι άνθρωποι που δεν ξέρουν γιατί είναι μαζί. Ή για την ακρίβεια, να μην έρχονται κοντά αν δε γνωρίζουν το γιατί.

Λογοτέχνες, ποιητές και αρθρογράφoι, έχουν εξαντλήσει τη θεματολογία του μονόπλευρου ή έστω του δυσανάλογου έρωτα. Ο ένας λαχταρά πάντα περισσότερο, ο ένας διεκδικεί, υπομένει και επιμένει. Ο δεύτερος στη χάση και στη φέξη, έχει κάτι αναλαμπές τρυφερότητας, που κρατάνε το ζευγάρι μαζί με το ζόρι, όσο περισσότερα χρόνια τραβήξει η κολόνια της αυτοταπείνωσης.

Εκεί λες καλά, εκεί κάνεις τα στραβά μάτια, εκεί δίνεις τον ώμο σου να ξαπλώσει ο πληγωμένος, θα πεις και δυο παρηγορητικές κουβέντες. Γιατί έχουμε όλοι διευρυμένα όρια ανοχής και επιείκειας στον έρωτα. Και γιατί το μαστίγιο, όπως και το καρότο του, είναι από αυτά που εμπνέουν και που εξελίσσουν.

Ας πονέσεις λες, ας χάσεις μήνες και βδομάδες απ'τη ζωή σου, ας παραιτηθείς. Έρωτας είναι και του αξίζει. Υπάρχουν όμως και οι σχέσεις των repeated one night stand. Οι σχέσεις όλο μέλι-μέλι και από τηγανίτα τίποτα.

Όσο κάποιοι εκεί έξω, προσπαθούν εναγωνίως να προσδώσουν μια ταμπέλα στην ερωτική τους ζωή, κάποιοι άλλοι έχουν μόνο εκείνη. Αυτοί είναι πιο μόνοι και απ'τους μόνους. Γιατί γουστάρει ο άνθρωπος, να ονοματίζει ό,τι έχει. Κι έτσι πάει και βαφτίζει αγάπη μια συμπάθεια, έρωτα μία έλξη και σχέση μια παρέα.

Είναι τα ζευγάρια που θα μιλήσουν στο τηλέφωνο μια φόρα ημερησίως. Θα βγουν για ποτό το Σαββατόβραδο και θα κοιμηθούν στο ίδιο κρεβάτι πέντε-έξι φορές το μήνα. Αλλά ακόμη και αν δε μιλήσουν για καληνύχτα, ακόμη και αν δεν ξυπνήσουν μαζί, μικρό το κακό.

«Σε σχέση» θα δηλώσουν στα σόσιαλ μίντια κι ας μην ξέρει ο ένας το αγαπημένο χρώμα του άλλου. Ονειρεύονται, αλλά όχι κοινά. Στο φαντασιακό μέλλον του ενός, δε χωρά ο άλλος. Είναι μαζί όπως όπως και για όσο. Μέχρι να ενθουσιαστούν με κάτι νέο. Και ούτε δράματα, ούτε κλάματα, ούτε κουδούνια τα ξημερώματα. Η αξιοπρέπεια της χλιαρότητας.

Να μάθουν να χωρίζουν οι άνθρωποι, που ζουν συμφωνίες ενηλίκων, αντί για έρωτες. Οι συμφωνίες είναι χαλαρές, διακριτικές, ευχάριστες. Είναι οι ανάσες σε μια φορτωμένη καθημερινότητα. Είναι το διαθέσιμο σώμα, που θα σε βγάλει από την κουραστική αναζήτηση εκτόνωσης των ενστίκτων σου. Είναι η συνοδεία που θα 'χεις στο ετήσιο πάρτι της εταιρείας.

Οι έρωτες όμως είναι αδιάκριτοι, φλύαροι και αχόρταγοι. Διεκδικούν και απαιτούν σαν κακομαθημένα παιδιά. Κοιμούνται και ξυπνούν την ίδια ώρα. Παίρνουν τα τηλέφωνα φωτιά και τα όνειρα αυστηρά σε πληθυντικό βαθμό. Τα ζητούν και τα έχουν όλα. Μόνο αυτοί δικαιούνται να ονομάζονται έρωτες. Και είναι οι μόνοι που θα υπήρχαν, αν ήξεραν να χωρίζουν οι άνθρωποι που δεν ήταν ποτέ μαζί.

Γράφει η Κατερίνα Κεχαγιά
Εξώφυλλο: Γλυπτό του Willy Verginer
Thessaloniki Arts and Culture http://www.thessalonikiartsandculture.gr