Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Αγγελική επικοινωνία....!!!!!!

Μπορείτε να μιλήσετε με τον Άγγελό σας; Τι είναι η Διοχέτευση; Διοχέτευση (ή Channelling) είναι η διαδικασία της επικοινωνίας με κάθε συνείδηση που δεν είναι σε ανθρώπινη μορφή, επιτρέποντας την συνείδηση να εκφραστεί μέσα από ένα άτομο, το κανάλι της επικοινωνίας (channeler). 

Η πιο κοινή μορφή της επικοινωνίας με μη-φυσική συνείδηση έχει με τους ανθρώπους που έχουν περάσει το επικοινωνιακό στάδιο, αλλά αυτό συνήθως αναφέρεται ως "μέντιουμ" παρά ως διοχέτευση.

Η Διοχέτευση συνήθως αναφέρεται στην πρόσβαση στην ανώτερη γνώση, προκειμένου να στηρίξει την πνευματική ανάπτυξη και να αποκτήσει μεγαλύτερη σαφήνεια για τη ζωή ενός ατόμου. 

Η Διοχέτευση χρονολογείται από την πρώιμη ιστορία του ανθρώπου, όπως οι σαμάνοι έχουν χρησιμοποιήσει κάποια μορφή διοχέτευσης πάνω από χιλιετίες, και έγινε δημοφιλής στα μέσα της δεκαετίας του 1800. 

Άλλοι χρησιμοποιούν μια μορφή τηλεπάθειας, λαμβάνουν τις σκέψεις από το πνεύμα στο μυαλό τους. Μέσω αισθητήρων, που είναι δικές τους σκέψεις και τα οποία είναι πνεύματα, μπορούν να μάθουν να διακρίνουν και να διαβιβάζουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν με εξίσου μεγάλη σαφήνεια. Κατά τη διάρκεια αυτής της μορφής της τηλεπάθειας, γίνεται συγχώνευση με την δική τους Αύρα (στον ενεργειακό τομέα), με το ενεργειακό πεδίο του πνεύματος, επιτυγχάνοντας έτσι μια καλή ψυχική σύνδεση. 

Η Διοχέτευση είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε πληροφορίες από φορείς που υποτίθεται ότι είναι πιο εξελιγμένες μορφές και ως εκ τούτου θα μπορούσε να μας διαφωτίσει, καθώς προχωράμε μέσα από την εξέλιξη της συνείδησης και επανερχόμαστε πίσω στην πηγή. 

Τα πάντα είναι δόνηση. Είναι σαν να συντονίζεσαι σε ένα ραδιόφωνο. Αισθάνεσαι να βιώνεις το πρόγραμμα ενός δικτύου. 

Το πρόσωπο που λαμβάνει και ανακοινώνει τις πληροφορίες ονομάζεται μέσο ή μέντιουμ αναγνώστη. Ορισμένες φορές περνά σε μια πλήρη έκσταση, επιτρέποντας έτσι το πνεύμα να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο πάνω στο σώμα τους, και επιτρέπει το πνεύμα να μιλήσει με τη μεσολάβηση άμεσα.

Κάθε σταθμός, ή ενέργεια, φέρνει μια ειδική συχνότητα των πληροφοριών που μερικές φορές συνδέονται με τα τσάκρα, τα χρώματα και τους ήχους και ειδικά με εξελιγμένα όντα όπως οι άγγελοι, αρχάγγελοι, αναληφθέντες δάσκαλοι και καθηγητές. 

Η Διοχέτευση ήταν πάντα μέρος της ανθρώπινης σύνδεσης με μια υψηλότερη δόνηση της σκέψης, έτσι δεν είναι μια συνολικά νέα διαδικασία. Το νέο που υπάρχει είναι το πώς γίνεται αντιληπτή.

Στη Διοχέτευση, ότι ο καθένας έχει τη δυνατότητα να διοχετεύσει και να λαμβάνει πληροφορίες από μια ανώτερη πηγή. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου